Hadithe....

Per ta lexuar.....
Jo falemnderit. Nuk jam i interesuar.
Ne tema te tjera jam por tu treguar i sjellshem, ju ktheva pergjigje
Flm per respektin, por me shume do ta vleresoj sikur mos postosh jasht teme. Hadithe jane thenie te Muhamedit a.s.
 
Është krijuar njeriu ndërsa pranë tij janë 99 (shume) shkaqe te vdekjes (fatkeqësi e sprova), te cilat nëse nuk e godasin atëherë ai plaket derisa vdes” .
(Muhammedi a.s.)
(Transmeton Tirmidhiu)
 
Është krijuar njeriu ndërsa pranë tij janë 99 (shume) shkaqe te vdekjes (fatkeqësi e sprova), te cilat nëse nuk e godasin atëherë ai plaket derisa vdes” .
(Muhammedi a.s.)
(Transmeton Tirmidhiu)
Ka ca foto lart. Une skam njohuri, por shoh qe ti ke.
Mi shpjegon dot per kte lloj profeti?
 
Në një hadith të transmetuar nga imam Ahmedi, Tirmidhiu dhe Ebu Davudi,
❤Profeti ﷺ thotë:


?”Zoti e krijoi Ademin a.s nga një grusht dheu të cilin e mori nga e gjithë sipërfaqja e tokës. Nisur nga kjo, bijtë e Ademit a.s morën ngjyrat e tokës. Prej tyre kishte të bardhë, të zinj, të kuq dhe të përzier. Ashtu siç kishte zemërbutë, të dashur, të ligë, të vështirë dhe të përzier.”
Hadithin e saktëson Shejh Albani?

*Kush nënçmon një njëri për shkak të ngjyrës së lëkurës së tij, ai nënçmon atë që ka përzgjedhur Allahu me dëshirën e Tij për njëriun!
Në fe nuk ka dhunë nuk pranohet #Racizmi!
Per ata që nuk e kanë ditur

FB_IMG_1633287301480.jpg
 
“Mos u bëni njerëz me karakter të dobët e të thoni: ‘Nëse njerëzit na bëjnë mirë edhe ne u bëjmë mirë, nëse na bëjnë padrejtësi edhe ne u bëjmë padrejtësi.’ Por mësohuni që kur njerëzit t’ju bëjnë mirë, t’ua ktheni me të mirë, dhe kur t’ju bëjnë keq, ju të mos u bëni padrejtësi.”

(Profeti Muhamed a.s.)

142238808_5025376254171094_6082238216530711529_n.jpg
 
Meqe esht e xhuma


Me emrin e All-llahut, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit!


1. Falënderimi i takon vetëm All-llahut që ia shpalli robit të vet Librin dhe në të nuk lejoi ndonjë kundërthënie.

2. (ia shpalli) Të saktë (pa shmangie), pët t’ua tërhequr vërejtjen (atyre që nuk besojnë) ndaj një dënimi të rëndë prej Tij, e për t’i përgëzuar besimtarët që bëjnë vepra të mira, se ata do të kenë një shpërblim të mrekullueshëm.

3. Duke qenë në të përgjithmonë.

4. Për t’ua tërhequr vërejtjen atyre që thanë se All-llahu ka fëmijë.

5. Dhe për atë (fëmijë), as ata, e as të parët e tyre nuk kanë kurrfarë dijenie. Sa e madhe është ajo fjalë që del nga gojët e tyre, e ata nuk thonë tjetër vetëm se gënjeshtër.

6. A thua ti, do ta shkatërrosh veten nga hidhërimi pas tyre, nëse ata nuk i besojnë këtij ligjërimi (Kur’anit)?

7. Gjithçka që është mbi tokë, Ne e bëmë stoli të saj, për t’i provuar ata, se cili prej tyre do të jetë më vepërmirë.

8. Ne kemi për ta bërë gjithçka që është mbi të dhe pa bimë (shkatërrojmë çdo gjelbërim).

9. A mos mendove ti se ata të vendosurit e shpellës dhe Rekimit ishin nga mrekullitë Tona më të çuditshme?

10. Kur djelmoshat u strehuan në shpellë e thanë: O Zoti ynë, na dhuro nga ana Jote mëshirë dhe na përgatit udhëzim të drejtë në tërë çështjen tonë!”

11. Ne u vumë mbulojë mbi veshët e tyre (i vumë në gjumë) në shpellë për disa vite me rradhë.

12. Pastaj ata i zgjuam (prej gjumit) për të parë se cili prej tyre dy grupeve është më preciz në njehësimin e kohës sa qëndruan gjatë.

13. Ne po të rrëfejmë saktë çështjen e tyre. Ata ishin disa djelmosha, kishin besuar Zotin e tyre, e Ne atyre edhe më ua shtuam bindjen.

14. Ne i forcuam zemrat e tyre (i bëmë të qëndrueshëm) kur u ngritën e thanë: “Zoti ynë është Zoti i qiejve dhe i Tokës.Ne nuk do t'i lutemi asnje zoti tjeter pervec tije,sepse ateherë do te thoshim nje genjeshter te madhe.

15. Këta, populli ynë ka besuar zota tjerë pos Tij, pse pra nuk sjellim ndonjë argument të qartë për aa? A ka më mizor se aiqë shpif gënjeshtër ndaj All-llahut?

16. Derisa jeni izoluar prej tyre dhe prej asaj që adhurojnë ata, pos All-llahut, atëherë strehonu në shpellë, e Zoti juaj ju dhuron nga mëshira e tij e gjerë dhe u lehtëson në çështjen tuaj atë që është në dobinë tuaj.

17. Dhe ti e shihje diellin kur lindte bartej prej shpellës së tyre nga ana e djathtë, e kur perëndonte largohej nga ata nga ana e majtë, e ata ishin në një vend të gjerë të saj. Kjo ishte një nga argumentet e All-llahut. Atë që e udhëzon All-llahu, ai vërtet është udhëzuar, e atë që e humb, ti nuk do të gjejsh për të ndihmës që do ta udhëzonte.

18. Do të mendoje se ata janë të zgjuar, ndërsa ata ishin të fjetur, e Ne i rotullonim herë në krahun e djathtë e herë në të majtin. Qeni i tyre kishte shtrirë këmbët e para pranë hyrjes. Sikur të kishe hasur në ta, do të ishe kthyer duke ikur dhe do të ishe mbushur frikë prej tyre.

19. Ashtu (sikurse i vumë në gjumë) i zgjuam ata që të pyesin njëri-tjetrin (se sa kanë fjetur). Njëri prej tyre foli e tha: “Sa keni ndejur?” Ata thanë:”Kemi ndejur një ditë ose një pjesë të ditës!” Disa thanë: “Zoti juaj e di më së miri se sa keni ndejur, prandaj dërgonie njërin prej jush me këtë argjend (monedhë argjendi) në qytet, e të zgjedhë ushqim më të mirë, e t’ju sjellë atë juve dhe le të ketë shumë kujdes e të mos i japë të kuptojë askujt për ju”.

20. Pse, nëse ata (të qytetit) kuptojnë për ju, do t’ju mbysin me gurë, ose do t’ju kthejnë në fenë e tyre, e atëherë kurr nuk keni për të shpëtuar.

21. Dhe ashtu (sikurse i zgjuam nga gjumi) i zbuluam (t’i shohim njerëzit), e të kuptojnë se premtimi i All-llahut (për ringjallje) është i sigurt dhe se katastrofa e përgjithshme (kijameti) është e padyshimtë. (i zgjuam) Mu atëherë kur ata (populli) bisedonin për çështjen e tyre dhe thanë: “Ndëronu atyre një ndërtesë (të jetë shenjë). Zoti i tyre di më së miri për ta. E ata që ishin me shumicë thanë: “Do të ndërojmë gjithqysh në hyrjen e tyre një xhami”.

22. Ata (që bisedonin për këtë) do të thonë: “Ishin tre, i katërti ishte qeni i tyre, dhe thonë: “Ishin pesë, e qeni i tyre ishte i gjashti i tyre”, kjo ishte hamendje, po edhe thonë: “Ishin shtatë, e qeni i tyre ishte i teti!” Thuaj: “Zoti im di më së miri për numrin e tyre, përveçnjë pakice nuk di kush për ta, e ti (Muhammed) mos polemizo për numrin e tyre vetëm ashtu në tërësi, dhe askë mos e pyet për ta”.

23. Dhe mos thuaj kurrsesi për ndonjë çështje: “Unë do të bëj këtë nesër!”

24. Vetëm (nëse i shton): “Në dashtë All-llah!” E kur të harrosh, përmende Zotin tënd dhe thuaj: “Shpresohet se Zoti im do të më japë udhëzim edhe më të afërt prej këtij (të as-habi kehfit)”.

25. (dhe thonin) Ata qëndruan në shpellën e tyre treqind e nëntë vjet.

26. Thuaj: “All-llahu e di më së miri sa kanë ndejur, Atij i takon fshehtësia e qiejve dhe tokës. Çfarë (i çuditshëm) është të pamët e Tij dhe çfarë është të dëgjuarit e Tij! Pos Tij ata (njerëzit) nuk kanë ndihmëtarë. Në vendimin e Tij nuk mund t’i përzihet askush.

27. Lexo çka të është shpallur ty nga libri i Zotit tënd! Nuk ka kush që mund t’i ndryshojë fjalët e Tij dhe pos Tij, nuk mund të gjesh strehim.

28. Përkufizoje veten tënde me ata që lusin Zotin e tyre mëngjes e mbrëmje, e që kanë për qëllim kënaqësinë (razinë) e Tij, dhe mos i hiq sytë e tu prej tyre e të kërkosh bukurinë e kësaj bote dhe mos iu bind atij që ia kemi shmangur zemrën e tij prej përkujtimit ndaj Nesh dhe i është dhënë epshit të vet, pse puna e tij ka mbaruar.

29. E ti thuaj: “E vërteta është nga Zoti juaj, e kush të dojë, le të besojë, e kush të dojë, le të mohojë. Ne kemi përgaditur për jobesimtarët zjarr që muret e tij (të flakës) i rrethojnë ata, e nëse kërkojnë shpëtim, ndihmohen me një ujë si katran që përzhit fytyrat. E shëmtuar është ajo pije, e vend i keq është ai”.

30. E ata që besuan dhe bënë vepra të mira, s’ka dyshim se Ne nuk ja humbim shpërblimin atij që është bamirës.

31. Të tillët e kanë vendin në Xhennetin e Adnit, nën të cilin rrjedhin lumenj; e aty stolisen me rrathë të artë dore dhe ata veshin rrobe të gjelbërta prej mëndafshi të hollë e të trashë, janë mbështetur aty në shtretër. Sa shpërblim i mrekulleshëm është dhe sa vend i bukur është ai.

32. E ti sillu atyre (që kërkuan t’i largosh varfanjakët) si shembull dy njerëz; njërit prej tyre i dhamë dy kopshte (vreshta) nga rrushi dhe ato i rrethuam me hurma, e në mes atyre dyjave bimë tjera.

33. Të dy kopshtet jepnin frutat e veta pa munguar prej tyre asgjë, e në mesin e tyre bëmë të rrjedhë një lumë.

34. Ai kishte edhe pasuri tjetër. E ai atij shokut të vet (që ishte besimtar) i tha: - duke iu krenuar atij - “Unë kam pasuri më shumë se ti e, kam edhe krah më të fortë!”

35. Dhe ai hyri në kopshtin e vet (e me besimtarin për dore), po duke qenë dëmtues i vetës (duke mos besuar dhe duke u krenuar) tha: “Unë nuk mendoj se zhduket kjo kurrë!”

36. Dhe nuk besoj se do të ndodhë kijameti, (dita e gjykimit), por nëse bëhet që të kthehem te Zoti im, padyshim do të gjej ardhmëri edhe më të mirë se kjo.

37. Atij ai shoku i vet (besimtari) i tha - duke e polemizuar atë -: “A e mohove Atë që të krijoi ty nga dheu, pastaj nga një pikë uji, pastaj të bëri njeri të plotë?”

38. “Por për mua, Ai All-llahu është Zoti im, e Zotit tim unë nuk i bëj shok askënd!”

39. E pse ti kur hyre në kopshtin tënd nuk the: “Ma shaell llah, la kuvete il-la bil lah” - (Allahu çka do, bëhet, s’ka fuqi pa ndihmën e Tij). Nëse ti më sheh mua se unë kam më pak prej teje edhe pasuri edhe fëmijë (krah më të dobët).

40. Po unë shpresoj se Zoti im do të më japë edhe më të mirë nga kopshti yt, e këtij tëndit t’i shkaktojë fatkeqësi nga qielli e të gdhijë tokë e lëmuar (e zhveshur).

41. Ose të gdhijë uji i shterur, e ti kurrsesi nuk mund ta kërkosh atë!”

42. Dhe vërtet, u shkatërruan frutat e ti, e ai filloi të rrahë shuplakët për atë që kishte shpenzuar në të, e ajo ishte rrënuar në kulmet e saj dhe thoshte: “O i mjeri unë, të mos i kisha bërë Zotit tim askënd shok!”

43. E nuk pati krah (grup), përveç All-llahut të vërtetë që t’i ndihmojë atij dhe nuk mundi ta pengojë.

44. Në atë vend ndihma është vetëm e All-llahut të vërtetë. Ai është shpërblyesi më i mirë dhe te Ai është përfundimi më i mirë.

45. E ti (Muhammed) paraqitja atyre shembullin e kësaj bote që është si një ujë (shi) që Ne e lëshojmë nga qielli, e prej tij bima e tokës zhvillohet e shpeshëtohet sa që përzihet mes vete, e pas pak ajo bëhet byk (pas tharjes) që e shpërndajnë erërat. All-llahu ka fuqi për çdo send.

46. Pasuria dhe fëmijët janë stoli e kësaj bote, kurse veprat e mira (fryti i të cilave është i përjetshëm) janë shpërblimi më i mirë te Zoti yt dhe janë shpresa më e mirë.

47. (Përkujto) Ditën kur Ne i shkulim kodrat, dhe tokën e sheh të sheshtë (të zbuluar) dhe Ne i tubojmë ata e nuk na mbetet asnjë prej tyre pa e tubuar.

48. Dhe vihet libri (i veprave),e i sheh mëkatarët të frikësuar nga shënimet që janë në të dhe thonë: “Të mjerët ne, ç’është puna e këtij libri që nuk ka lënë as (mëkat) të vogël e as të madh pa e përfshirë?” dhe atë që vepruan e gjejnë të gatshme - prezente, e Zoti yt nuk i bën padrejtësi askujt.

50. (Përkujto) Kur u thamë engjëjve: “Përuluni Ademit, e ata iu përulën përpos Iblisit. Ai ishte nga xhinët, prandaj nuk respektoi urdhërin e Zotit të vet. Vallë, a në vend Timin do ta merrni për mik atë dhe pasardhësit e tij, ndërsa ata janë armiqtë tuaj?” Sa këmbim i shëmtuar është ai i jobesimtarëve!

51. Unë nuk ua prezentova krijimin e qiejve e të tokës atyre që po i adhuroni e as krijimin e vetë atyre, e as nuk mora ndihmëtarë të humburit.

52. E ditën kur Ai thotë: “Thirrni ata, për të cilët menduat se janë bashpuntorët e Mi !” I thërrasin, por ata nuk u përgjigjen (për ndihmë) atyre dhe ato lidhjet e tyre (në dynja) Ne i zhdukim.

53. Kriminelët e shohin zjarri dhe binden se do të hidhen në të, dhe se nuk do të gjejnë shtegdalje prej tij.

54. Në këtë Kur’an Ne shtruam çdo lloji shembulli për hirë të njerëzve, po njeriu (jobesimtar), më shumë se çdo tjetër është kundërshtar.

55. Pasi që t’u ketë ardhur udhëzimi, njerëzit nuk i pengoi tjetër të besojnë dhe të kërkojn falje prej Zotit të tyre, vetëm se presin t’u vijë edhe atyre fatëkeqësia e popujve të mëparshëm ose t’u vijë atyre dënimi ballë për ballë.

56. Ne nuk i dërgojmë ndryshe të dërguarit pos vetëm si përgëzues e qortues. E, megjithatë, ata që nuk besuan polemizojnë me të, ta mbizotërojë të vërtetën, dhe argumentet e Mia dhe atë me çka u qortuan i marrin për tallje.

57. Kush është më zullumqarë se ai që është këshilluar me argumentet e Zotit të vet, e ua kthejn shpinën atyre dhe harron atë që vetë e punoi? Ne kemi vënë mbi zemrat e tyre mbulesë në mënyrë që të mos e kuptojnë atë (Kur’anin), kurse në veshët e tyre shurdhim, andaj edhe nëse i thërret ti ata nërrugë të drejtë, ata si të tillë nuk do të udhëzohen kurrë.

58. Zoti yt është që fal shumë dhe bën mëshirë të madhe, sikur t’i ndëshkonte ata për atë që kanë vepruar, do t’ua ngutte atyre tash dënimin, por ata kanë momentin e caktuar, e pos Tij nuk do të gjejnë ata strehim.

59. Ato janë fshatra (vendbanime) që kur bënë zullum, Ne i shkatërruam dhe për shkatërrimin e tyre u patëm caktuar kohë të sakta.

60. (përkujto) Kur Musai djaloshit që e shoqëronte i tha: “Nuk do të ndalem së ecuri deri të arrijë vendtakimin e e dy deteve, ose do të udhëtoj një kohë të gjatë.

61. Kur arritën ata të dy vendtakimin e atyre deteve, e harruan peshkun e tyre, e ai (peshku) mori rrugën e vet si (strofull) në det.

62. Pasi ata e kaluan atë vend, ai (Musai) i tha djaloshit: “Na jep sillën tonë (ushqimin), meqë nga ky udhëtim jemi lodhur”.

63. AI (djaloshi - Jushaë bin Nun) tha: “A e sheh!?” Kur u strehuam te shkëmbi, unë e harrova peshkun dhe përveç djallit, nuk më bëri kush të harroj që të përkujtojë ty atë, dhe ai në mënyrë të çuditshme mori rrugën për në det!

64. Ai (Musai) tha: “Ai është (vendi) që ne po e kërkojmë!” Dhe u kthyen që të dy rrugës së tyre prej nga kishin ardhur.

65. Dhe e gjetën një nga robërit Tanë, të cilit i kemi dhuruar mëshirë nga ana e Jonë dhe e kemi mësuar me një dituri të posaçme nga Ne.

66. Atij (Hidrit - njeriut të mirë e të dijshëm) Musai i tha: “A pranon të vijë me ty, që të më mësosh nga ajo që je i mësuar(i dhuruar) ti: dituri të drejtë e të vërtetë?

67. Ai (Hidri) tha: “Sigurisht, ti nuk do të mund të kesh durim me mua!”

68. Si do të durosh për atë që nuk je i njoftuar?

69. (Musai) Tha: “Në dashtë All-llahu, do të shohësh se do të jem i durueshëm dhe nuk do të kundërshtoj ty asgjë!”

70. Ai i tha: “Nëse më shoqëron ti mua, atëherë mos më pyet për asgjë, derisa unë vetë të të tregoj për të”.

71. E ata të dy shkuan (duke ecur) deri kur hipën në anije, ai (i dijshmi) e shqeu atë. Ai (Musai) tha: “A e shqeve që ti fundosësh udhëtarët e saj, vërtet bëre një punë të hatashme?”

72. Tha: “A nuk të thashë se nuk do të mund të kesh durim me mua?”

73. (Musai) Tha: “Mos më qorto për se harrova dhe mos më mundo me vështirësi në këtë shoqërim timin (lehtësoma punën)!”

74. Vazhduan të shkojnë deri kur e takuan një djalë të ri, e ai (i dijshmi) e mbyti atë. (Musai) Tha: “A e mbyte njeriun e pastër, pa mbytë ai askë?! Vërtet ke bërë një punë të shëmtuar!”

75. Ai (i dijshmi) tha: “A nuk të thashë se vërtet ti nuk do të mund të kesh durim me mua?”

76. (Musai) Tha: “Nëse pas kësaj të pyes (të kundërshtoj) për ndonjë gjë, atëherë mos më lejo të shoqëroj. Tashmë ndaj meje ke arsyetim (të mos më shoqërosh)!”

77. Vazhduan të shkojnë deri arritën te banorët e një qyteti që prej tyre kërkuan t’u japin ushqim, po ata nuk deshën t’i pranojnë si mysafirë (e as t’i ushqejnë) e ata të dy gjetën një mur që gati rrëzohej, e ai e drejtoi atë (murin). (Musai) Tha: “Sikur të kishe dashur do t’u merrje shpërblim për këtë!”

78. Ai (i dijshmi) tha: “Tani ka ardhur koha e ndarjes mes meje e teje, e unë do të tregoj për domethënien e asaj që nuk munde të kesh durim!”

79. Sa i përket anijes, ajo ishte pronë e të varfërve, që veprojnë në det, e unë desha të bëjë atë me të meta, ngase para tyre ishte një sundues që grabiste çdo anije (të aftë - pa të meta).

80. Sa i përket djaloshit, dy prindërit e tij ishin besimtarë, e u frikësuam se ai do t’i shpie ata të dy në humbje e në mosbesim.

81. Deshëm që Zoti t’u japë në vend të tij një më të mirë se ai dhe më të afërt në respekt dhe në mëshirë (ndaj prindërve).

82. Përsa i përket murit, ai ishte i dy djelmoshave jetimë të atij qyteti, e nën të ata kishin një thesar (ari) dhe babai i tyre ka qenë njeri i mirë, e Zoti yt dëshiroi që ata dy (jetimë) ta arrijnë pjekurinë e vet dhe ta nxjerrin ata vetë thesarin e tyre. Kjo ishte mëshirë e Zotit tënd (ndaj tyre). Dhe unë nuk e pranova tërë atë sipas bindjes sime (po sipas udhëzimit të Zotit). Ky, pra, është sqarim i asaj për të cilën nuk munde të kesh durim!

83. Të pyesin ty për Dhulkarnejnin, thuaju: “Do t’ju rrëfej për punën e tij me Kur’an (me shpallje)”.

84. Ne i mundësuam atij forcë në tokë dhe i dham mundësi për çdo send që të mund të arrijë.

85. Ai iu rrek një aso mundësie (dhe mori rrugën nga perëndimi).

86. Deri kur vendperëndimin e diellit, e gjeti se po perëndon në njëfarë burimi me lym të zi dhe aty e gjeti një popull. E Ne i thamë: “O Dhulkarnejn, ose do t’i dënosh, ose do ti marrësh me të mirë e t’i udhëzosh!”

87. Ai (Dhulkarnejni) tha: “Ai që vazhdon edhe mëtej të jetë zullumqar, atë do ta dënojmë, pastaj i kthehet Zotit të vet e Ai e dënon atë me një dënim të tmerrshëm”.

88. Sa i përket atij që besoi dhe bëri vepra të mira, atij i takon shpërblimi më i mirë (Xhenneti) dhe atij nga ana Jonë do t’i bëjmë lehtësi (në jetë).

89. Pastaj, ai iu rrek një aso mundësie (mori rrugën e lindjes).

90. Deri kur arriti vendlindjen e diellit, e gjeti atë se po lind mbi një popull, që nuk i kemi dhënë ndonjë mbulojë prej tij (diellit).

91. Ashtu (bëri edhe me këtë popull), e Ne e kemi ditur gjendjen e tij (mundësitë dhe sundimin e drejtë të tij).

92. Mandej, ai iu rrek përsëri një aso mundësie (një rrugë të tretë mes perëndimit e lindjes - nga veriu).

93. Deri kur arriti mes dy kodrave (si penda) dhe mbrapa tyre gjeti një popull që thuajse nuk kuptonte asnjë gjuhë (përveç gjuhës së vet).

94. Ata thanë: “O Dhulkarnejn, vërtet Jexhuxhi dhe Mexhuxhi janë duke bërë shkatërrime në tokë, a bën që ne të japim ty një kontribut (në formë tagri a tatimi), e që të bësh një pendë mes nesh dhe mes tyre?”

95. Ai (Dhulkarnejni) tha: “Atë që mua ma mundësoi Zoti im është shumë më e mirë (nga ajo që më ofroni ju), po ju më ndihmoni me fuqi punëtore të bëj një pendë të fortë mes jush dhe mes atyre!”.

96. Më sillni copa të hekurit! E kur e nivelizoi ai me dy anët e kodrave, tha: “Ndizni!” e kur e bëri atë (hekurin) zjarr (si zjarr nga të ndezurit) tha: “Më sillni bakër të shkrirë t’ia hedhë atij!”

97. E ata as nuk arritën ta kapërcenin e as ta shponin.

98. Ai (Dhulkarnejni) tha: “Kjo është një e mirë nga Zoti im, e kur të vjen caktimi i Zotit tim, Ai e bën atë rrafsh, e caktimi i Zotit tim është i sigurt.

99. (Kur të vijë caktimi i Zotit, ose kur të dalin Jexhuxh Mexhuxhët) Ne bëjmë atë ditë që ata të përzihen si valët njëra me tjetrën. Dhe i fryhet Surit (për herën e dytë) e të gjithë ata i tubojmë.

100. Atë ditë ua prezentojmë xhehenemin jobesimtarëve me një prezantim të hapët (trishtues).

101. Atyre që sytë i kishin të mbuluar ndaj argumenteve te Mia dhe që nuk mund të dëgjonin (fjalët e All-llahut).

102. A mos menduan ata që nuk besuan se përkundër Meje të marrin zota (mbrojtës) robtë e Mi? Ne kemi përgatitur për jobesimtarët Xhehennemin vendpritje.

103. Thuaj: “A t’ju tregojmë për më të dëshpruarit në veprat e tyre?”

104. Ata , veprimi i të cilëve u asgjësua në jetën e kësaj bote, e megjithatë ata mendojnë se janë kah bëjnë mirë.

105. Të tillët janë ata që nuk besuan argumentet e Zotit të tyre as takimin (ringjalljen) e Tij, andaj veprat e tyre shkuan huq dhe në ditën e gjykimit atyre nuk do t’u jepet kurrfarë vlere.

106. Këtë, ngase shpërblimi i tyre është Xhehennemi, për shkak se nuk besuan dhe argumentet e Mia e të dërguarit e Mi i morën për tallje.

107. S’ka dyshim se ata që besuan dhe bënë vepra të mira, vendpritje për ta janë Xhennetet e Firdevsit.

108. Aty do të jenë përgjithmonë, e nuk kërkojnë të largohen nga ai (ose t’u ndryshohet).

109. Thuaj: “Sikur të ishte deti ngjyrë për t’i shkruar fjalët e Zotit tim, deti (uji i tij) do të shterej para se të përfundojnë fjalët e Zotit tim, e edhe sikur të sillnim shtesë edhe një si ai (deti)”.

110. Thuaj: “Unë jam vetëm njeri, sikurse ju, mua më shpallet se vetëm një Zot është Zoti juaj, e kush është që e shpreson takimin e Zotit të vet, le të bëjë vepra të mira , e në adhurimin ndaj Zotit të tij të mos përziejë askë.
 
82. Përsa i përket murit, ai ishte i dy djelmoshave jetimë të atij qyteti, e nën të ata kishin një thesar (ari) dhe babai i tyre ka qenë njeri i mirë, e Zoti yt dëshiroi që ata dy (jetimë) ta arrijnë pjekurinë e vet dhe ta nxjerrin ata vetë thesarin e tyre. Kjo ishte mëshirë e Zotit tënd (ndaj tyre). Dhe unë nuk e pranova tërë atë sipas bindjes sime (po sipas udhëzimit të Zotit). Ky, pra, është sqarim i asaj për të cilën nuk munde të kesh durim!
 
82. Përsa i përket murit, ai ishte i dy djelmoshave jetimë të atij qyteti, e nën të ata kishin një thesar (ari) dhe babai i tyre ka qenë njeri i mirë, e Zoti yt dëshiroi që ata dy (jetimë) ta arrijnë pjekurinë e vet dhe ta nxjerrin ata vetë thesarin e tyre. Kjo ishte mëshirë e Zotit tënd (ndaj tyre). Dhe unë nuk e pranova tërë atë sipas bindjes sime (po sipas udhëzimit të Zotit). Ky, pra, është sqarim i asaj për të cilën nuk munde të kesh durim!
Ky eshte ajet Kuranor. Eshte historia e Musaut a.s. dhe Hidrit. Eshte ne kaptinen El-Kehf. Nje histori ku mund te mesojme shume gjera, sidomos urtesine e caktimeve te Zotit.
 
Ebu Hurejre r.a., transmeton nga Muhammedi a.s.., të ketë thënë:

“Sikur ju të mos kishit bërë gjynahe, Allahu do ju kishte shkatërruar dhe zëvendësuar me një popull tjetër i cili do bënte gjynahe dhe kërkonte falje nga Ai (Zoti), që të i falte, e Ai (Allahu), do t'i falte.”

29571224_191518101460812_847114677288534663_n.jpg
 
Katër njerëz nuk mund t’i shpërblej kurrë!
Ibn Abasi r.a ka thënë: “Katër persona nuk mund t’i shpërblej kurrë:
1. Atë që më përshëndet i pari me selam.
2. Atë që më bën vend për tu ulur në tubim.
3. Atë që i pluhrosen këmbët për të më shërbyer mua.
4. Atë që ka një hall(brengë) dhe e kalon natën duke menduar se kujt t’ja qajë hallin e tij, e në fund mendon se unë jam personi i duhur dhe vjen tek unë për të ma qajtur hallin. Këtë të fundit vetëm Allahu i madhëruar mund ta shpërblejë ashtu siç e meriton ai”.
Pra, kur njerëzit ta qajnë hallin, brengen apo dertin e tyre dije se të kanë besuar dhe të kanë nderuar!
 
Katër njerëz nuk mund t’i shpërblej kurrë!
Ibn Abasi r.a ka thënë: “Katër persona nuk mund t’i shpërblej kurrë:
1. Atë që më përshëndet i pari me selam.
2. Atë që më bën vend për tu ulur në tubim.
3. Atë që i pluhrosen këmbët për të më shërbyer mua.
4. Atë që ka një hall(brengë) dhe e kalon natën duke menduar se kujt t’ja qajë hallin e tij, e në fund mendon se unë jam personi i duhur dhe vjen tek unë për të ma qajtur hallin. Këtë të fundit vetëm Allahu i madhëruar mund ta shpërblejë ashtu siç e meriton ai”.
Pra, kur njerëzit ta qajnë hallin, brengen apo dertin e tyre dije se të kanë besuar dhe të kanë nderuar!
Thash se ishte hadith meqe qenka tek kjo tema. Zoti na befte prej tyre!
 
Thash se ishte hadith meqe qenka tek kjo tema. Zoti na befte prej tyre!

Amin

Vone e pash qe e kam postu tek hadithet, s'doja...
Por, nuk e kisha lexuar me pare, mpelqeu tejmase
 
To view this content we will need your consent to set third party cookies.
For more detailed information, see our cookies page.
 
4. Atë që ka një hall(brengë) dhe e kalon natën duke menduar se kujt t’ja qajë hallin e tij, e në fund mendon se unë jam personi i duhur dhe vjen tek unë për të ma qajtur hallin. Këtë të fundit vetëm Allahu i madhëruar mund ta shpërblejë ashtu siç e meriton ai”.
Pra, kur njerëzit ta qajnë hallin, brengen apo dertin e tyre dije se të kanë besuar dhe të kanë nderuar!
Fatkeqsisht jo te gjith munden ta kuptojne ket pjese
 
Screenshot_6.png
 
Është krijuar njeriu ndërsa pranë tij janë 99 (shume) shkaqe te vdekjes (fatkeqësi e sprova), te cilat nëse nuk e godasin atëherë ai plaket derisa vdes” .
(Muhammedi a.s.)
(Transmeton Tirmidhiu)
 
407905040_7245015372176840_8936098084559643032_n.jpg
 
Ca dmth Hadithe per ne qe s'dime anglisht?
Hadith është fjala arabe për ngjarje ose një tregim ... Për shumë njerëz, autoriteti i hadithit është një burim për udhëzim fetar dhe moral sepse bën pjesë tek tradita ( Sunnah ) se si duhet zbatuar Kurani.
 
Hadith është fjala arabe për ngjarje ose një tregim ... Për shumë njerëz, autoriteti i hadithit është një burim për udhëzim fetar dhe moral sepse bën pjesë tek tradita ( Sunnah ) se si duhet zbatuar Kurani.
Gjuhësisht ke të drejtë, mirëpo si termë ka kuptim më specifik.
Me terimin Hadith janë për qëllim thëniet e Profetit Muhamed, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të.
Ndërkaq Sunnah - Suneti është termë që i përfshinë Hadithet - thëniet e Profetit, gjithashtu edhe veprimet, cilësitë e tij fizike e morale si dhe miratimet e tij.
Suneti i saktë, pra kur vërtetohet se nuk është shpifje apo shpikje e ndonjërit, mirëpo vërtetë buron nga vetë Profeti, është njëri nga dy burimet e vetme me të cilat ligjësohen ose jo ritet fetare islame në përgjithësi.

Eruditët myslimanë, rreth 100 vite pas vdekjes së Profetit kanë filluar t'i grumbullojnë thëniet e Profetit të cilat ishin të shkruar edhe shumë vite më herët. Prej autorëve më rigoroz në aspekt të vërtetimit të origjinës së hadithit, përkatësisht sunetit, janë Muhamed ibn Ismail el-Buhari dhe Muslim ibn Haxhaxh, të cilët kanë përmbledhur rreth 15,000 hadithe, nëse i llogarisim edhe ato që përsëriten në të dy këto koleksione. Koleksionet e tyre njihen me emrin Sahih El-Buhari dhe Sahih Muslim. Vetëm për këto dy libra, si komentarë të tyre, janë shkruar mbi 10,000 vëllime.

z. @Tartarian shpresoj të jetë përkthim i kuptueshëm dhe i mjaftueshëm njëkohësisht, edhe për ata që s'dinë anglisht.
 
Gjuhësisht ke të drejtë, mirëpo si termë ka kuptim më specifik.
Me terimin Hadith janë për qëllim thëniet e Profetit Muhamed, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të.
Ndërkaq Sunnah - Suneti është termë që i përfshinë Hadithet - thëniet e Profetit, gjithashtu edhe veprimet, cilësitë e tij fizike e morale si dhe miratimet e tij.
Suneti i saktë, pra kur vërtetohet se nuk është shpifje apo shpikje e ndonjërit, mirëpo vërtetë buron nga vetë Profeti, është njëri nga dy burimet e vetme me të cilat ligjësohen ose jo ritet fetare islame në përgjithësi.

Eruditët myslimanë, rreth 100 vite pas vdekjes së Profetit kanë filluar t'i grumbullojnë thëniet e Profetit të cilat ishin të shkruar edhe shumë vite më herët. Prej autorëve më rigoroz në aspekt të vërtetimit të origjinës së hadithit, përkatësisht sunetit, janë Muhamed ibn Ismail el-Buhari dhe Muslim ibn Haxhaxh, të cilët kanë përmbledhur rreth 15,000 hadithe, nëse i llogarisim edhe ato që përsëriten në të dy këto koleksione. Koleksionet e tyre njihen me emrin Sahih El-Buhari dhe Sahih Muslim. Vetëm për këto dy libra, si komentarë të tyre, janë shkruar mbi 10,000 vëllime.

z. @Tartarian shpresoj të jetë përkthim i kuptueshëm dhe i mjaftueshëm njëkohësisht, edhe për ata që s'dinë anglisht.
Vallai me gjithe keta emra arabe e terminologji rëre, me mire ishte kinezçe ta kerkoja perkthimin por ti flm gjithsesi.
 
Gjuhësisht ke të drejtë, mirëpo si termë ka kuptim më specifik.
Me terimin Hadith janë për qëllim thëniet e Profetit Muhamed, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të.
Ndërkaq Sunnah - Suneti është termë që i përfshinë Hadithet - thëniet e Profetit, gjithashtu edhe veprimet, cilësitë e tij fizike e morale si dhe miratimet e tij.
Suneti i saktë, pra kur vërtetohet se nuk është shpifje apo shpikje e ndonjërit, mirëpo vërtetë buron nga vetë Profeti, është njëri nga dy burimet e vetme me të cilat ligjësohen ose jo ritet fetare islame në përgjithësi.

Eruditët myslimanë, rreth 100 vite pas vdekjes së Profetit kanë filluar t'i grumbullojnë thëniet e Profetit të cilat ishin të shkruar edhe shumë vite më herët. Prej autorëve më rigoroz në aspekt të vërtetimit të origjinës së hadithit, përkatësisht sunetit, janë Muhamed ibn Ismail el-Buhari dhe Muslim ibn Haxhaxh, të cilët kanë përmbledhur rreth 15,000 hadithe, nëse i llogarisim edhe ato që përsëriten në të dy këto koleksione. Koleksionet e tyre njihen me emrin Sahih El-Buhari dhe Sahih Muslim. Vetëm për këto dy libra, si komentarë të tyre, janë shkruar mbi 10,000 vëllime.

z. @Tartarian shpresoj të jetë përkthim i kuptueshëm dhe i mjaftueshëm njëkohësisht, edhe për ata që s'dinë anglisht.
Meqe behet fjale per theniet e profétit Pse na e boni me te veshtire me kte titull teme kur mund ta vini shqip?
Pyetje pa tendece e se ktu lexohen gjitha me bethe ça flas ne nenforumin fetar .
 
Meqe behet fjale per theniet e profétit Pse na e boni me te veshtire me kte titull teme kur mund ta vini shqip?
Pyetje pa tendece e se ktu lexohen gjitha me bethe ça flas ne nenforumin fetar .
Unë mendoj që është në rregull, meqenëse është një nga termat e terminologjisë islame, të cilin, duhet ta mësojë secili që do të lexojë Hadithe.
Kështu është edhe në fusha tjera, s'është diçka e veçantë. Qoftë shkencë e qoftë ndonjë aktivitet tjetër:
Në futboll është offside, autogol, gol, etj.
Në muzikë përdorim fjalën hit...
Në filma përdorim termat si thirller ose horror... etj.
Në mjekësi të mos flasim, ortopedi, penicilin, etj.
Për këtë arsye termat mësohen dhe shpjegohen por nuk shqipërohen, ose së paku kështu e di unë.
 

Konkursi Letërsisë

 • 1-Kur flet shpirti.

  Votat: 4 28.6%
 • 2-Buzëqeshje Maskuar.

  Votat: 7 50.0%
 • 3-Jam femër.

  Votat: 2 14.3%
 • 4-Je ti Nënë.

  Votat: 0 0.0%
 • 5-Ne duart e kohes.

  Votat: 1 7.1%
Back
Top