Hyn në fuqi marrëveshja e pensioneve me Italinë, përfitojn rreth 500 mijë qytetate shqipëtarë emigrantë.

MonaLisa

Staf në FV.AL
Adm
Duke filluar nga data 6 korrik 2024, hyri ne fuqi marrëveshja mes Shqiperise dhe Italisë per pensionet. Kjo marrëveshje nis zoatimin, ndersa prei saj perfitoine si shtetasit shaiptare qe jetojne ne Itali, ashtu edhe shtetasit italiane qe jetojne ne Shqiperi.
Nga kjo marrëveshje, perfitojne rreth 500 mije qytetar® shaiptare emigrante dë jetojne dhe punojne ne shtetin fainj dhe rreth 4 mije italiane qe kanë leje gendrimi ne Shqiperi, perpos atyre qe kane biznese.

Keshtu bazuar ne marrëveshje, shtetasit shaiptare qe jetojne ne Itali apo italianet qe jane ne Shqiperi, përfitojn nga Sigurimi i Përgjithshëm i Detyrueshem per pension invaliditeti, plegërie dhe familjar te
punonjesve te punesuar, trajtimin e posaçem te punonjesve te vetëpunësuar si artizane, tregtar®, fermere dhe sigurimin per perfitimin per semundjet, ku perfshihen edhe tuberkulozi dhe barrë lindja, sigurimin e papunesisë.

Me hyrjen ne fuqi te marreveshjes, personat qe jane ne prag pensioni duhet te aplikojne prane Institutit te Sigurimeve Shoqërore respektiv (shqiptarët në Itali dhe italianët ne Shqiperi) duke bërë të mundur marrjen e dy pensioneve, sipas viteve të punes që ka derdhur kontributet.
Po ashtu, shaiptarët qe kanë dalë ne pension perpara 2024, mund të aplikojne per të perfituar nga kjo marreveshje.

Euronews_al
 
Dmth na njifen vitet e punës në Shqipëri? Dmth 15 vite kam une du edhe 27 vjet që të dal në pension ktu në Itali 😂 du sdu po me plotësim moshë shko kjo punë...
 
duhet me pa sa te leverdis , sa kontribute ke hedh ato 15 vite në shqiperi
Dmth na njifen vitet e punës në Shqipëri? Dmth 15 vite kam une du edhe 27 vjet që të dal në pension ktu në Itali 😂 du sdu po me plotësim moshë shko kjo punë...
 

Konkursi Letërsisë

  • 1-Brenga ime dashuri

    Votat: 7 41.2%
  • 2-Botë e mjerë

    Votat: 4 23.5%
  • 3-Shitësja e farave

    Votat: 6 35.3%
Back
Top