E Drejta Ndërkombëtare

Loyalty

Anëtar i Nderuar
E drejta ndërkombëtare është e drejta e komuniteteve shtetërore. Ligjet e saj formohen mbi Shtetin si pasojë e kooperimit me shtete të tjera.
Esht
ë shteti vetë, që me norma të brëndshme kushtetuese, impenjohet t'a respektojë. Thuhet që e drejta ndërkombëtare, në këtë aspekt, rregullon marrëdhënjet midis shteteve. Fillimisht, kjo e drejtë ishte për dipllomatët, por me kalimin e kohës kjo trajtë filloi të dobësohej duke rënë preh e shteteve si organe ndërkombëtare.

international law.jpg
 
Top