Tri shprehi iu bëjn më të mençur

Violetta

>> KS- AL. etnike <<
Tri shprehi iu bëjn më të mençur


Sigurisht se leximi i librave enciklopedikë dhe shikimi i dokumentareve do t’ju bëjë më të mençur – por këto aktivitete nuk janë shumë të kënaqshme për shumicën e njerëzve. Megjithatë, fatmirësisht ka shumë hobi/shprehi tjera, të cilat mund t’jua zgjerojnë aftësitë kognitive, gjë që nga ekspertët vlerësohen si shprehi shumë të mira për ta zgjeruar kapacitetin intelektual.


Ushtrimet e rregullta fizike
Ushtrimet fizike e përmirësojnë memorien e njohjes së objekteve, memorien afatgjatë, etj.


Video-lojërat
Video-lojërat mund të kenë reputacion të keq, por nuk janë aq të këqija sa mendohet për to – disa prej tyre ua stërvitin trurin. Video-lojërat e zhvillojnë memorien punuese – sistemi i cili është përgjegjës për mbajtjen dhe përpunimin e informacioneve të reja. Gjithashtu, këto lojëra e përmirësojnë inteligjencën hapësinore, planifikimin strategjik dhe performancën motorike.


Leximi
Leximi i përditshëm shkakton rritje të dukshme të lidhjes dhe komunikimit të trupit, përmirëson kujtesën dhe sjell shumë përfitime tjera të shëndetshme për mendjen tonë.


Science


 
Top