Suksesi financiar. اfarë duhet të bëni tash?

Violetta

>> KS- AL. etnike <<
Suksesi financiar. اfarë duhet të bëni tash?Tashmë keni marrë përgjegjësinë. Ju vetë i keni dhe mendoni për paratë tuaja. Sigurisht nuk është lehtë, sepse po të jetë lehtë, të gjithë do të kishin qenë të pasur, pa probleme financiare. Nëse doni të vazhdoni drejt suksesit, duhet të mendoni me ndryshe. Ndryshimet mund të jenë të dhimbshme, kërkojnë sakrifica. Do të shihni se rezultatet do ta arsyetojnë mundin, do të shihni se mundi i juaj nuk ka qenë i kotë, dhe sigurisht do të shpërbleheni. Suksesi i juaj financiar do të jetë një projekt, në të cilin do të mësoni ta jetoni jetën tuaj. Nëse tash sakrifikoni, ju meritoni të sukses. Shumica e njerëzve nuk janë gati të sakrifikojnë. Ju do t’ia dilni të jetoni jetën e cila për të tjerët është ëndërr. Kjo në fillim është e rëndë derisa të arrini qëllimin e suksesit financiar.


Motoja që duhet shumë herë të përsëritet në vetëdijen tënde është: çdo minutë, çdo sekondë, në çdo vend, dije, kupto se shumëfish do të shpërblehesh, do të begatohesh. Nuk ekziston, nuk ka formulë magjike. Motoja që e përsëris, përkujton që mundi nuk më ka shkuar kot. Nëse arrini të ktheni borxhin-kredinë, ju jeni në rrugë të mirë. Do të vazhdoni të kurseni, për të arritur suksese më të mëdha, duhet veproni, e jo vetëm të ëndërroni. Pas leximit, pa humbur kohë, ju duhet të jeni këmbëngulës në vendimin e marrë, që atë që keni lexuar, ta aplikoni në praktikë, ta praktikoni për çdo ditë, duke e bindur veten se kjo është dita e fundit e së kaluarës me problemet tuaja financiare.


Sukses financiar nuk është vetëm t’i eliminojmë borxhet dhe të pasurohemi. Suksesi financiar nënkupton diçka më shumë, është një projekt në shumë drejtime. Paraja nuk do të thotë se është e vetmja zgjidhje për një jetë të lumtur. Paraja është mjet që ua mundëson të jetoni ashtu si doni ju.


Rruga e suksesit financiar është shumë e gjatë, por ju duhet ta bëni hapin e parë, menjëherë dhe pa hezitime, vazhdoni me hapin e parë të drejtë të pavarësisë financiare të jetës pa borxhe, në rrugë deri te ringjallja e juaj financiare.


Padituria nuk është mungesë e inteligjencës, por është mungesë e informatave.

Askush nuk ka lindur i ditur, as i pasur.
Ne kemi trashëguar forcën se si të kujdesemi për t’i përgatitur fëmijët, ne vetë nuk jemi të përgatitur.
Në shkollat tona, programet janë përplot informata në të gjithë lëmenjtë, por jo edhe për jetën personale rreth financave/parasë.

Mësimi është mjeshtri/zakon shumë i rëndësishëm, që duhet të praktikohet nga lindja, nga shkolla fillore për përgatitje të fëmijëve tanë, për të ardhmen më të mir, që fëmijët tanë të mos kenë probleme financiare.Abdirahim Idrizi
 
Top