Marredheniet Publike dhe Reklama

*deliza*

VIP
V.I.P
Marredheniet Publike dhe Reklama
Reklamimi perdor hapesirat me pagese per median apo kohen te perçoje nje mesazh i cili ka per qellim te shes. Ne rolin e tij mediatik, (Marredheniet Publike jane shume me teper se nje mbulim mediatik), MP mund te sigurojne mbulimin vetem nese ato prodhojne informacion qe ndihmon ne informimin dhe edukimin e lexuesve, shikuesve dhe degjuesve.

1. Marredheniet Publike jane njesoj si reklamat

Jo. Reklamimi perdor hapesirat me pagese per median apo kohen te perçoje nje mesazh i cili ka per qellim te shes. Ne rolin e tij mediatik, (Marredheniet Publike jane shume me teper se nje mbulim mediatik), MP mund te sigurojne mbulimin vetem nese ato prodhojne informacion qe ndihmon ne informimin dhe edukimin e lexuesve, shikuesve dhe degjuesve. MP perpiqen te informojne apo te bindin gazetaret qe historia apo mesazhi i nje klienti mbart vlera nese publikohet. Mesazhi i reklames eshte i garantuar te shfaqet ekzaktesisht ashtu sikurse eshte pergatitur dhe parashtruar. Mesazhi i MP eshte ne dore te gazetareve dhe editoreve dhe ka gjasa qe te mos shfaqet, ose mundet qe te perdoret vetem ne nivel kombetar. E gjitha varet mbi vlerat e lajmit!


2. Vendosja e reklamave eshte e kushtueshme, ndersa mbulimi i MP eshte i lire

Po ne termat e kostove te medias, por j one termat e krijimit te mesazhit. Gjenden dy kosto te lidhura me reklamimin-krijimi i reklames dhe vendosja e tyre ne media. Krijimi i materialit per fushatat e reklamimit zakonisht eshte shume me pak se kostot e vendosjes. Keto mund te perfshijne shume publikime, stacione televizive dhe radiofonike si dhe reklamimin e jashtem (outdoor). Me Marredheniet Publike, ndersa ndonje mbulim i fituar eshte pa kosto te medias, shpesh eshte nje pune e konsiderueshme e cila perfshin krijimin e mesazhit. Kjo mund te jete aq e thjeshte sa nje informacion kerkimi apo komplekse sikurse eshte strukturimi dhe zhvillimi i nje seminari apo eventi me foles nderkombetar.


3. Reklama mund te ndryshoje sjelljen, ndersa MP nuk munden.

Jo. Te dyja mund te kene nje ndikim i cili varet mbi produktin, çeshtjen apo rrethana. Shume akademike tashme argumentojne se ne disa shembuj MP mund te jene me teper te fuqishme se reklama. Megjithate problemi i vertete nuk eshte se cila disipline e permbush me mire – njerezit e zgjuar insistojne qe te dyja duhen te perdoren se bashku per te maksimizuar potencialin e efktit ndryshues. Dhe para se sjellja te mund te ndryshohet, duhet qe audience te jete e njohur dhe e interesuar mbi produktin apo sherbimin.


4. MP ndjekin reklamen ne lançimin e produkteve te reja.

Jo me. Sot per pjesen me te madhe te produkteve te reja qe lançohen, MP shpesh udheheqin dhe reklama ndjek. Amerikani Al Ries, nje ideues reklamash i cili ka bere te lulezojne shume kompani dhe qe u be i famshem vite me pare me librin e tij mbi pozicionimin, tashme eshte shnderruar ne nje perkrahes i fuqishem i MP. “ Markat e sotme jane ndertuar me publicitet dhe jane mbajtur me reklamim”- thote ai. Megjithate per produktet ekzistuese, MP mund te luajne nje rol mbeshtetes-shpesh duke shenjestruar audience qe jane te veshtira per t’u arritur apo qe shpenzimet e reklamimit nuk mund ta justifikojne objektivin, qe jane te detyruara per t’i arritur.


5. Mbulimi mediatik do te rritet nese ju reklamoni.

Jo. Ne mediat kryesore dhe cilesore, reklamimi dhe editorializmi jane teresisht te ndara dhe ndodh rralle qe per nje editorialist qe te dije se ç'lloj reklame eshte parashikuar, pa folur per idene se sa rezultat do te jape ajo. اdo gazetar me rendesi do te ishte ofenduar nga orvajtja e dikujt i cili ofron reklamimin ne kembim te editorialeve. Megjithate ne disa publikime tregtare dhe ku gazetat jane duke nxjerr suplemente, reklamimi dhe editoriali mund te jene lidhur. Gjithashtu, vendosja e produktit mund te jete nje pjese e rendesishme e marketingut te Marredhenieve Publike.


6. Nuk ka diferenca ndermjet reklamimit dhe shkrimit te MP.

Gabim. Ato kerkojne teresisht aftesi dhe qasje te ndryshme. Teksti i reklames ne pergjithesi ka qellim te shese. Shkrimi i MP ka per qellim te punohet ne stilin e lajmit dhe te pershtatet me median tek e cila do perdoret. Reklama mund te perdore superlative. MP duhet te jene faktik.


7. Reklama mund te jete planifikuar dhe transmetuar si nje fushate, ndersa MP kryesisht eshte momentale.

Gabim. Marredhenia Publike me e mire eshte kur ka nje plan dhe nje program, keshtu qe komunikimi eshte duke zene vendin e tij vazhdimisht dhe nuk po shfaqet spontanisht. Nje plan MP mund te identikoje masazhet kyç, i jep perparesi audiences se synuar, zgjedh nje seri aktivitetesh (perfshire median), punon mbi nje kalendar dhe kane nje buxhet firme. Megjithate MP mund te ofroje nje mbeshtetje te madhe taktike kur gjendet nje mundesi per t’u shfrytezuar apo nje krize per t’u perballur.


8. Agjensite e MP dhe te reklamave nuk rrine mire me njera-tjetren

Jo tamam keshtu. Agjensite e reklamave, te cilat per shume kohe kane dominuar komunkimin marketing, kane ardhur duke e pranuar MP ne ditet e sotme si nje pjese e nevojshme e marketingut miks. Agjensite e MP jane maturuar dhe jane bere me teper te sigurta, tashme qe ato e kane vertetuar vleren e tyre ne sferen e marketingut. Megjithate njerezit e Marredhenieve Publike dhe te reklamave shohin tek oportunitetet, çeshtjet dhe problemet nga kendveshtrime teresishte te ndryshme te cilat rastesisht shkaktojne disa opinione te ndryshme. Por kjo eshte e shendetshme nese klienti e manaxhon mire kete ‘tension krijues.’


9. MP mund te vleresohen ne te njejtin nivel is reklama.

Jo. Kur njerezit e marketingut nisen fillimisht perdorimin e MP ata thjesht menduan ne termat e raklamimit dhe perdoren Ekuivalentin e Vleres se Reklames (EVR) si nje mjet mates-duke llogaritur sa kushton hapesira per te cilen eshte paguar. Prapseprap tashme kjo eshte zhvleresuar, meqenese reklama dhe MP jane rrenjesisht disiplina te ndryshme dhe eshte e pamundur t’i atribuosh vleren e nje reklame ne baze te ekspozimit te saj - ne disa raste nga percaktimi – nuk mund te jete blere. Kjo ka perkuar me daljen e menyrave me te mira per te matur MP.

albpr.org​
 
Top