Magjia, syri i keq dhe sherimi i tyre!

braziljania

Anëtar i Nderuar
Magjia e gjakderdhjes

Si ndodh magjia e gjakderdhjes?

Ky lloj është magji qe ndodh vetëm tek gratë.magjistari I jep detyrë xhindit te shkoje gruaja qe do ti bëhet magji e te merret me gjakderdhjen tek ajo .Hyn xhindi ne trupin e gruas e ecën nëpër damaret e gjakut sikurse thotë profeti .as "Ecen shejtani tek biri I ademit nëpërmjet eneve te gjakut"
Nëse xhindi mbërrin ne damarin e duhur ne miter vrapon net e e damari nxjerr gjak.thotë profeti .as kur e pyeti hanime vajza e xhaxhit për istihade(gjaku jashtë menstrucionit) ajo është është tronditje nga tronditje e shejtanit" ne një transmetim tjetër Ai është dammar e nuk është prej menstruacioneve.Shi het ne dy hadithete se istihade (gjakderdhja jashtë menstruacioneve) është tronditje prej shejtanit nga damret qe kalojne ne miter.

اfarë është magjia e gjakderdhjes?

ثshtë ajo qe dijetaret e fikhut e quajne istihade dhe doktorte e quajne En-Narijf .thotë ibn Kethiri "istihade është vazhdimi I daljes se gjakut tek gruaja pas ditëve te zakonshme te menstruacioneve.e vazhdon gjqakderdhja me muaj e sasia e gjakut mund te jetë e paket ose e shumte.

Mjekimi I magjise se gjakderdhjes

I lexon ne ujë kuran dhe pi dhe lahet me te tre ditë dhe nderpritet gjaku me lejen e Allahut.Nëse nuk nderpritet shkruan ajetin ne një soje te pastër dhe e tret ne ujë ose I kendoj ujit kuran dhe pi gjatë dy javeve ose tre e nderp[ritet gjakderdhja me lejen e Zotit.

Shembull I mjekimit te kësaj magjie

Erdhi një grua me te afermin qe kishte gjakderdhje te fortë dhe I lexove kuran dhe I dhashe një kaset me kuran dhe për disa ditë u nderpre gjaku.Përsa I përket shkruarjes se ajeteve te kuranit dhe tertejes se tyre ne ujë për pirje jep fetva sheik ibn Tejmija.Ai thotë lejohet ti shkruhet atij qe ehste goditur diçka nga libri I Allahut dhe permendi një midad te lejuar te lahet dhe te pije prej tij e saktesoi ahmedi dhe te tjerët .Kujdes jo nuskat me kuran por tretja e tij ne ujë.
 

braziljania

Anëtar i Nderuar
Magjia e prishjes se marteses

Si plotesohet magjia e prishjes se marteses?

Shkon njeriu dinak I urryer tek magjistari I ndyre e kërkon prej tij ti bëj magji vajzes se filanit qe të mos marrtohet.e kërkon magjistari emrin e personit ose nenes se tij ose te saj dhe ndonjë shenjë prej saj .Pastaj I bën magji dhe ia cakton këtë magji ne një ose shumë xhinde.Dhe shkon xhindi dhe e ndjek këtë grua gjersa gjen rastin e hyn tek ajo ne një nga këto raste.
Frike e madhe
Nevriklleku I madh
Mosperkujtim I Allahut
Ndjekja e pesheve ose veprimi I gjynaheve

Xhindi është ndermjet dy gjendjeve
Ose hyn tek gruaja dhe e bën atë qe most e doje asnjë person për bashkeshort nga ata qe e kërkojnë për grua ose fejese dhe ajo I refuzon ato.
Ose nuk mundet te futet dhe I shkakton asaj magjine e imagjinimit duke qëndruar jashtë saj ose e ngacmon me vesvese dhe bën burrin ose gruan te mendoje se bashkeshorti(ja) I saj është I shëmtuar.I bën vonesë burrit për këtë po kështu I bën vonesë dhe gruas.E shikon çdo burrë qe shkon për fejese ajo e refuzon porse ne filim bie dakort e pastaj pas disa ditesh I kthehet mendja e kjo është vesves I shejtanit për te.
Ne rastet e fort atë magjise burri qe do të fejohet me te para se te hyjë ne deren e shtepise se saj ndjen ngushtim gjoksi dhe I nxihet jeta para hyrjes se tij sikur është ne burg I duket e nuk ktheht me përsëri gjatë kësaj kohe xhindi I bëhet shkak gruas për dhimbje kokë here pas here.

Shenjat e kësaj magjie

Dhembje kokë here pas here e nuk mbaron me marrjen e preparataeve mjeksore
Ngushtim I fortë I gjoksit sidomos mbas ikindise gjer ne mesnate
Shikimi I te fejuarit me një pamje te shemtruar
Shtimi I mendimeve humbja e mendjes
Shqtesime gjatë gjumit
Ndonjehere ka dhimbje te perhershme ne bark
Dhimbje te pjeses se poshtme kurizore.

Mjekimi I magjise se prishjes se marteses

I lexon kuran nga libri I Allahut e nëse rrëzohet flet xhindi punon me te siç thame me lart.
Nëse nuk rrëzohet por ndien ndryshim ne trup I thua te veproje si me poshtë
Të fail namzin ne kohën e duhur
Most e degjoje shumë muzikë dhe kenge
Të jetë me abdes gjithë ditën dhe para gjumit dhe te lexoje ajetin 255 te sures bekare

Leximi I lutjeve para gjumit
Degjimi I ajetit 255 çdo një ore ne ditë
Po kështu suret e fundit Ihlas Felak Nas
I lexon ne ujë kuran dhe lahet një here ne çdo tre ditë
Thotë ne mëngjes dhe mbrëmje lutjet e duhura
E zbaton këto gjithmonë ose për një muaj e do jetë midis dy gjendjeve inshallah
1) OSE SHENJAT janë zhdukur e është sheruar sëmundja e magjia është prish
Ose janë shtuar dhimbjet e janë forcuar shenjat ne këtë rast do të rrëzohet e vazhdon si me lart.
 

braziljania

Anëtar i Nderuar
Shembulli I mjekimit te kësaj magjie -

Gruaja qe ra dakort për martese ne mëngjes refuzoi

Erdhi tek unë një djalosh e tha qe kishin nja vajzë e kish një problem te jo te zakonte.nëse diksuh e kërkon për martese ajo bie dakort me kenaqesi por fled he pastaj gdhihet ndryshon mendimin e refuzon martesen pa dhen shkaqet.Kjo gjë është përsëritur shumë here gjersa filluam te dyshojme.Kush është mendimi yt/
kur ja lexova asaj suret u rrezua e foli xhindi
Thashe kush je ti?
Tha أ¢â‚¬“filani(nuk po përmend emrin e tij)
I thashë Pse hyrë tek ajo vajzë?
Tha أ¢â‚¬“Sepse e dua atë.
I thashë أ¢â‚¬“Ajo nuk te do ty por ti çfarë kërkon prej saj?
Tha-Nuk dua qe ajo te martohet.
I thashë اfarë I bërë asaj.
Tha nëse vinte dikush qe te fejohej me te ajo binte dakort ne gjume e kercenoja qe mos te martohej se do ti bëja kështu e ashtu.
I thashë ti çfarë feje ke?
Tha -musliman.
I thashë kjo nuk lejohet nga sheriati dhe profeti a.s tha mos demto tjerët e mos u demto vete" Kjo qe po bën ti është demtim I muslimanes dhe është e ndaluar me sheriat.Ju mbush mendja xhindit dhe doli dhe u përmend gruaja .

Ka raste qe xhindi nuk I hyn ne trup por I bën vesevese dhe ngacmime nga jashtë dhe tek personat e dobët me besim ia ndërron mendjen shpesh dhe njeriu se kupton qe ndjekja e mendimeve dke rënë pre e shejtanit .
 

braziljania

Anëtar i Nderuar
Dijet e rëndësishme për magjine.

Mundet qe shenjat e magjise te ngjajne me shenjat e mesit hyrjes se shejtanit ne te .
Ndjenja e perhershme për dhimbje barku argumneton se magjia është pire ose ngrënë
Nuk plotesohet mjekimi me kuran vetëm se me dy kushte
Ai qe mjekohet te zbatoje urhderat e Allahut
Të bindet I semuri se sherimi vjen prej kuranit qe është fjale e Zotit dhe jo prej njeriut qe këndon atë.
Shumica e llojeve te magjise kanë te perbashket ndierjen e ngushtimit ne kraharor veçanërisht naten.
Mund të mësosh vendin e magjise ne dy mynyra
Lajmerimi nga xhindi qe punon me këtë magji por mos I beso gjersa te dërgosh dike e te kërkoje për magjine ne vendin e duhur e nëse e gjen atëherë xhindi thotë te vërtetën e në rast te kundërt dihet qe xhindet genjejne shumë.
I semuri dhe mjekuesi fal dy rekat me sinqeritet net e njeten e nates dhe e lut Allahun tia bëj te ditur vendin e magjise.e mundet qe të shikosh ne ender rose te ndjesh diçka ose te vjen ne mendjen tënde vendi I magjise e nëse ndodh kjo atëherë shot falenderimet ndaj Allahut.
Mundet qete lexosh kuran ne vajin habbeti seuda e ta urdherosh te semurin qe te lyeje me te vendin e dhimbjes ne mëngjes e mbrëmje e kjo për çdo lloj magjie .
I fiksua ne sahihun buhari se vaji hab-betu seuda është për çdo lloj semundje përveç vdekjes e ne disa vende ajo quhet fara e bereqetit edhe disa vende quhet esh-shuimir.


E semura qe Allahu ia bëri te shikoje vendin e magjise

Me erdhi kjo vajzë e kuri lexova kuran mesova se kishte magji te fortë.Shikonte imazhe ne gjume ose kur ishte zgjuar.e rëndësishme është qe I thashë familjes se saj te perdornin këtë ilac e magjia do të prishej ne vendin e saj.Ata me thanë A ka ndonjë rrugë qe te gjejmë vendin e magjise.
Po I thashë Beni lutje te shumta tek Allahu qe tua tregoj vendin e saj ne fundin e nates dhe kështu bëri e semura dhe pa një ëndërr sikur dikush ia mori doren dhe e çoi tek vendi I magjise dhe I tregoi për magjine grupsur net e.Ne mëngjes lajmeroi familjen dhe net e njetin vend gjeten magjine.e nxoren atë e prishen dhe u sherua vajza dhe falenderoi Zotin për këtë miresi.
 

braziljania

Anëtar i Nderuar
Mjekimi I atij qe smund te kryeje marredhnie seksuale me gruan e tij
Lidhja

ثshtë qe burri deshiron por nuk mundet te kryeje marredhenie me gruan e tij.Nëse duam të mësojmë si ndodh kjo lidhje duhet qe të mësojmë se si organi seksual vjen ne formë për te kryer marredhnie.Dihet se organi seksual burrit cope mishi elastike qe kur vjen gjaku fryhet e kur iken gjaku bëhet si me pare.

Procesi I ardhjes ne formë te penisit kalon ne tre faza

1) kur ndodh eksitimi I burrit testikulat leshojne hormone qe I hedhin ne gjak gjersa hormone arrin ne koken e penisit dhe karikohet trupi siç e ngjan energjise elktrike.
2) Mberrijne sinjalet e eksitimit tek qendra e veçantë për këtë gjë ne tru.
3) Dhe qendra e kestimit ne tru dergon sinjale te shpeshta ne qendren e nervave seksuale qe ndodhet ne shtyllen kurrizore.kështu hapet valvola qe ishte mbyllur dhe lëshon gjak me shpejtesi ne oragnet seksuale I drejtuar ne kokeshpullë e hidhet gjaku e ai fryhet.

Si ndodh lidhja tek burri?

Perqendrohet shejtani I magjise ne trurin e burrit saktesisht ne qendren e eksitimit qe dergon sinjale ne oragnet seksuale.Pastaj e le organin te punoje normalisht.nëse afrohet burri tek gruaja e tij e deshiron te kryeje marredhenie seksuale me te shejtani prej xhindeve ia prish qendren e kesitimit ne tru e nderpriten sinjalet e dërguara ne pareatrin qe punon gjakun ne kokeshpullë.ne këtë rast ktheht gjaku me shpejtesi prapa e kokëshpulla tkurret.
Kështu e gjen burrin qe zakonisht perkedhel gruan e tij ose pergezon atë dhe fryhet kokëshpulla.e nëse afrohet tek ajo tkurret e nuk mund te kryeje marredhnie seksuale me gruan e tij sepse fryerja ardhja ne formë e penisit është procesi kryesor ne plotesimin e aktit seksaul.siç ndodh tek burri magjia e lidhjes nga gruaj e tij po kështu mund të ndodhë dhe gruas lidhja nga buri I saj.Lidhja e gruas është pse llojesh.

Lidhja e ndalimit

Ky lloj lidhje është qe gruaja te pervoje te ndaloje burrin e saj nga kryerja e marredhenieve seksuale.Ajo ngjit kofshet njera me tjetern saqë burri nuk mund te kryeje marredhenie me te sepse kjo është jashtë deshires se gruas.Një djalosh gruja ete cilit ishte goditur me magji e qortonte gruan e tij e ajo I thoshte se kjo është jashtë deshiures se saj e I tha lidhi kembet e mia me litar para marredhnieve e mos ngjiten me njera tjetrën.Dhe bëri këtë gjë por nuk shkoi shkoi gjë .Ajo I tregoi atij qe te jepte ilac gjumi kur donte te kryeje marrehdnie e kjo gjë nuk bënte .

Lidhja e naivitetit

Perqendrohet xhindi I lidhur me magjine ne qendren e ndjesore ne trurin e gruas.nëse burri I saj do të kryeje marredhenie xhindi ia humbet ndjenjat dhe nuk ndjen kenaqesi e nuk I përgjigjet burrit te saj.Ajo është para tij e droguar e ai bën me te çfarë do e gjendrat nuk leshojne lengun tek oragni seksual I gruas qe ndihmon ne kryerjen e marredhenieve e nuk plotesohet akti seksual.

Lidhja e gjakderdhjes

Folem për magjine e gjakderdhjes ne llojin e tetë te magjise dhe qartesuam mynyren e saj.Por ky lloj magjie ndryshon nga magjia e gjakderdhjes ne këtë çështje.lidhja e gjakderdhjes ndodh vetëm ne kohën e marredhieneve kurse magjia e gjakderdhjes nuk ka lidhje me këtë por vazhdon me ditë.Lidhja e gjakdewrdhjes ndodh kur nëse deshiron burri te kryeje marredhnie me gruan e tij shejtani bëhet shkak për gjakderdhje te madhe e burri nuk mund te kryeje marredhenie.Me tha një burrë qe kish qenë ushtar qe kur shkonte me leje ne shtepi gruas I zbriste gjak e vahzdonte gjatë lejes 5 ditë ose me shumë e kur kthehej ky ne ushtri asaj I nderpritje gjaku sapo dilte ai nga shtëpia e kështu I ndodhte gjithmonë.

Lidhja e mbylljes

Nëse burri me një vajzë te virgjër e nëse do të kryej marredhenie me te e gjen sikur nuk është e virgjër e dyshon tek ajo.Këtu ka shumë mundësi qe shejtan I ti beje magjine imagjinimit

Mjekimi I lidhjes ka disa rrugë

Ruuga e pare
I lexon te semurit kuran e permdnur me pare e nëse flet xhindi qe punon për magjine e pyat atë për vendin e magjise dhe e prish magjine duke e nxjerrur e djegur atë.e urdheron xhindi te dali nga trupi e nëse del xhindi prishet magjia.e nëse I lexon kuran e nuk flet perdor rrugët me kendimin e kuranit ne ujë.

Rruga e dytë lexon ajetet e meposhteme 2 here ne ujë e pin dhe lahet me to për shtatë ditë e prishet magjia inshallah
Ajetet 81-82 te sures Junus
Ajete 117-122 el Araf.
Ajeti 69 I sure staha

Rruga e tretë
Merr 7 flete sidiri jeshil dhe I shtyp mirë me dy gurë .Pastaj I fut ne edhe me ujë duke I trazuar gjethet me ujë e lexon net e ajetin e sures Bekare 255 (7 here) dhe tre suret e dundit te kuranit Ihlas Felak e Nas 7 here pastaj e urhderon te semurin te pije e te lahet me atë ujë 7 ditë pa shtuar net e ujë tjetër dhe pa e zier ujin ne zjarr.nëse do ta ngrohe le ta ngrohe ne nxehtesine e diellit dhe nuk e hedh ujin ne vende te pista.prishet magjia dhe zgjidhet lidhja e magjise dhe ne larjen e pare inshallah.

Rruga e katert
I lexon atij kuran ne vesh e pastaj përsëri ne vesh I lexon ajetin 23 te sures furkan.e perserit këtë 100 here e me shumë gjersa te ndjeje një keputje te gjymytyreve te tij.Dhe leximin e perserit disa ditë sa të mos ndjeje me gjë e te ikin shenjat e magjiseE kështu shenjat e magjise janë prishur.

Rruga e peste
merr një edhe me ujë dhe lexon net e tre suret e fundit te kuranit dhe lutjen e meposhteme
I lexon këto dua shtatë here dhe pi e lahet për 3 ditë prishte magjia e zgjidhet me lejen e Zotit.

Rruga e gjashtë
I lexon ne vesh te semurit el fatihane 70 here ose me shumë
Ajetin 255 te sures bekare rreth 70 here gjeta tre ditëve ose shtatë ditëve e prishte magjia me lejen e Allahut.
 

braziljania

Anëtar i Nderuar
Ndryshimi mes lidhjes se pamundesise dhe dobesimit truperor

E para lidhja
I lidhuri ndjen mundësi te plota për te pekedhelur gruan e tij.Kur është larg saj kokëshpulla vjen ne formë e nëse afrohet tek ajo e deshiron te kryeje marredhnie tkurret kokëshpulla I tij dhe bëhet I pamundur për te kryer aktin

E dyta pamundesia truperore
E kjo është pamundesia e burrit për te kryer marredhnie me gruan e tij qoftë larg asaj qoftë afër dhe nuk vjen ne formë ne çdo rast.

E treta dobesimi trupor
Buri nuk mund te kryeje marredhnie me gruan e tij përveç pas kohe te gjatë rrale dhe plotesohet akti seksual për çaste te shkurtra. E kokëshpulla I tij dobesohet e tkurret pak çaste pas aktit seksual.

Mjekimi
Permendem mjekimin e lidhjes me dhjetë rrugë
Pamundesia mjekohet tek doktorret nes em undesh dhe dobesimi mjekohet si me poshtë.

Merr një kilogram mjalte blete te pastre dhe dyqind gram ushqim te mbretereshave te bleteve.
I lexon ne perzierjen e tyre El Fatihane dhe tre suret e fundit te kuranit(Ihals Felek dhe Nas) nga shtatë here .
Ha i semuri nga çdo ditë tre luge gjelle Një luge esell ne mëngjes një luge para dreke dhe një luge para darkes .Vazhdon me këtë një muaj rrjesht ose dy sipas dobise se tij.do të sherohet me lejen e Zotit.

Mjekimi I disa llojeve te shterpesise

Shterpesia tek burat është dy llojesh

Një lloj qe mjekohet tek doktorri nëse mundet
Shtrepesia për shka te kapjes se xhindit qe futet ne trupin e njeriut dhe qe mjekohet me kuran dua (lutje dhe dhiker.
Dihet nga praktika e pllenimit do disa kushtet me lejen e Zotit te jetë perqindja e sperzmatoiteve tek burri me shumë se 20 000 000 ne një centimeter kub e ndonjëherë ne testikulat e burrit qe prodhojne spermazotoid duke I shtypur ato del nr I nevojshem I tyre I shperngulur ne vendin hujsesel menevije.Ata kanë nevojë për një leng rreshqites qe prodhohet ne gjendren e kuber dhe hidhet ky leng tek heujsel meneuije shejtani eben qendren kuber qe të mos prodhoje lengun e nevojshme e kështu kur nuk gjejne ushqim ato ngordhin e nuk plotesohte kushti për lindjen e femijes.ndryshimi shterpesise se a\zakonshme nga ajo sjell xhindi.

Shterpesia për shkak te xhindit ka këto shenja

Ngushtim kraharori veçanërisht para ikindie gjer ne mesnate
Here here humbet vemendjen
Dhimbje në fund te kurrizit
Shqetesime ne gjume endrra te frikshme

Shterpesia e gruas është dy lloje I zakonshme e krijoi Allahu

Për shka te xhindit qe banon ne mitren e gruas e prish vezet e saj.kështu nuk plotesohet pllenimi.Ose ai e lejon plennimin por pas disa muajsh xhindi tund mitren e gruas e zbret nga ajo gjak endosh deshtime.Mundet qe deshtimi te përsëritet për shka te xhindit.janë mjekuar shumë raste te tilla është fiksuar nga buhari dhe muslimiper shejtanin qe ecën ne damret e gjakut te njeriut

Mjekimi I shterpesise


Incizon suret ne kaset dhe degjon tre here ne ditë
Lexon suren Safate çdo megjeslexon ose degjon suren mearixh p[ara gjumit
Lexon ne vaj ulliri ose ne vajin habbedeu seuda suren el fatiha ajtin 255 te sures bekare dhe ady ajetet e fundit te sures bekare dhe sures dy ajete e fundit ali imran 7 here e tre suret e fundit te kuranit e pastaj lyen gjoksin dhe ballin shtyllne kurrizore para gjumit.
Pastaj me mjalte blete lexon te njetat gjëra dhe çdo mëngjes esell merr nga një luge.vazhdon me këtë tre muaj duke I zbatuar rregullat e fesë te jetë prej besimtareve te mirë qe falet sepse Allahu I sheron besimtaret sipas ajetit Ne ju zbritem kuranin qe është sherim dhe meshire për besimtaret (Isra 32) nAllahu I vecoi besimtaret nga te tjerët me meshiren e tij ato janë sheruar ne shumë rate.

Mjekimi I daljes se psermes mundet qe kjo te jetë gjendje e zakonshme e mjekohet tek doktori si me poshte

1) përdorimi I kremrave qe poakesojne ndjenjat
2) gjatë marrehdnieve seksuale të mendosh për gjëra te tjera
3) të mendosh oper ushtrime te vështira matematikore gjatë tyre
4) Mundet qe xhindi te bëhet shkak I nxjerrjes se sperms shpejt duke hyrë ne testikujt e burrit e mjekohet si me poshte pas faljes se mengjesitLexon suren mulk para gjumit ose e degjon
5) Lexon çdo ditë ajetin 255 te sures bekare ose e degjonate 70 here e me shumë çdo mëngjes embremje lexon duate e caktuara shiko tek libri mburoja muslimanit
 

braziljania

Anëtar i Nderuar
Mbrojtja e ciftit para martese

Dihet qe lidhja shumë here I ndodh te riut kur martohet veçanërisht nëse jeton ne një shoqeri ku ka mundësi te cenohet prej magjistareve mekatare e këtu lind pyetja .
A mund qe te dy bashkeshortet te mbrohen kundër magjise.Pra nëse atyre u bëhet magji të mos mundi te ndikoje tek ato.

Përgjigje:po mundet një gjë e tillë dhe do të përmend këto mbrotje inshallah por para kësaj do tiu tregoj një histori.

Histori

Ishte një djalosh qe shkonte e therriste njerzit ne fe.U fliste njerzve shumë dhe I thirte ato ne njesimin e Zotit te vetëm e te pashok ne besimin e pastër dhe I porosiste ato te mosh shko0nin tek magjistaret.Ishte ne atë vend një magjistar I njohur I ri armik I allahut qe nëse një I ri martohej shkonte tek magjistari e I thoshte ;Unë do martohem ne këtë ditë dhe çfarë kërkon prej meje nga frika e magjive te tij e e magjistari u kërkonte shumë lekesh(si Gazmend Male ne Shqipëri) edhe njerzit I jepnin Lekë këtij qe ky magjistar mos iu bënte magji net e kundërtën ai u bënte magji qe mos kryenin dot marredhenie me gratë e tyre.Ky djaloshi e luftonte magjistarin hapur e ia thoshte emrin e tij dhe I keshillonte njerzit mos shkonin tek ai .ne këtë kohe ky nuk ishte martuar dhe njerzit prisnin qe si do ndodhte me këtë djalosh kur te martohej.A do ti bënte magji magjistari dhe çdo ndodhte me djaloshin besimtar.Erdhi koha dhe dhe djaloshi u martua dhe magjistari e kercenoi se do ti bënte magji nëse nuk paguante Lekë.(Cmendim keni ju a mund te me jepni disa mynyra qe djaloshi mos e kapi magjia)Edhe ne kohën qe djaloshi u martua I çoi një lajm magjistarit se ai do martohej dhe e sfidoi ne magjine e tij.Dhe perdori djaloshi disa metoda mbrotje qe do I permendim me poshte e u martua e kreu marredheniee nuk nikoi fare magjia e magjistarit.u cuditen njerzit dhe u ngrit fama e djaloshit dhe u zhduk fama e magjistarit.

Rastet e mbrotjes
Rasti I pare

Kush ha shtatë hurma te shtrydhura me fare te zeze.nëse ka mundësi prej hurmave te Medines e nëse s'ka mundësi çdo lloj hurme .
Ka then profeti a.s "Kush ha ne mëngjes 7 hurma te zeza nuk e demton atë gjatë kësaj ditë as helmi e as magjia"Transm Buhariu

Rasti I dytë

Magjia nuk ndikon tek muslimani me abdes e ky është I mbrojtur nga engjejt me urdhërin e Zotit.transmetohet nga Ibn Abazi se ka dhënë I derguari I allahut .Pastroni këto trupa ju pastron Allahu juve sepse nuk ka njeri qe kalon naten I pastre ma abdes veçse kalon naten me te një engjell e ne çdo send te tij dhe nuk kalon moment nga nata e veçse duke bërë lutje për te- O Zot fale robin tënd sepse ai e kaloi naten I pastër"

Rasti I tretë
Kujdesja ndaj namazit me xhemat

E bën muslimanin ne një vend te sigurtë nga shejtanet.lenia pas dorë e namazit me xhemat e kap atë ankth prej shejtanit dhe ne këtë rast preket prej sehjtanit ose nga magjia ose diçka tjetër qe ka mundësi ai.Ebu derda trasmetohet se ka then profeti a.s "N.q.s. tre veta ne një fshat qe nuk janë udhetare dhe nuk kryeht namazi me xhemat veçse I ka prekur ato ankthi I shejtanit.Prandaj duhet te falesh me xhemat sepse ujku e ha nga delet atë qe është e vecuar
Këtë dua allahume barik li fijha ue kijha sherre hasidin idha hased ue sahirin idha sehar ue mekinirin idha reker

Para mbrojtja e katert
Ngritja naten

Kush deshiron te mbroje veten e tij nga magjia le të harxhoje diçka nga nata dhe mos neglizhoje net e sepse pertacia ne ngritje është e sunduar prej shejtanit.Dhe nëse te ka sunduar shejtani je bërë toke pjellore për ndikimin e magjise se tij.
Nga Ibn Mesudi transmetohet se një burrë u permen tek profeti .as dhe u tha "vazhdon te fleje burri derisa erdhi koha namazit te sabahut dhe nuk u ngrit për falje derisa lindi dielli veçse ka urinuar shejtani ne veshin e tij.

Parambrotja e peste
Kerkimi mbrotje kur hyn ne banjo

Kjo ndodh sepse shejtani shfrytezon vendet e pista qe janë vendbanime për shejtanet dhe e sundon njeriun.Dhe më ka njoftuar n je xhind se ai kishte hyrë tek një person sepse ai nuk kishte kerkuarmbrotje ne momentin e hyrjes ne banjo dhe kishte hyrë ne trupoin e tij.Porse Allahu me ndihmoi ndaj tij dhe e urdherova atë qe te dalë dhe doli elhamdulilah.dhe më ka then njeri prej xhindeve .me te vërtetë juve Allahu ju ka dhen arme te forta qe keni mundësi ten a shafarosni me to.atëherë e pieta kush janë këto.Ai tha permendjet profetike si lutjet e mengjesit dhe mbrëmjes

Forumi Shqiptar

Dhe siç është trasnmetuar nga profeti a.s se ai kur hynte ne banjo thoshte
Bismilah Allahume in-ni eudhu bike minel hubthi uel habaith.( "O Allah! Me emrin tënd (më të mirë), kërkoj ndihmë nga Ti, që të më ruash nga xhindet dhe shejtanët.")
 

braziljania

Anëtar i Nderuar
Parambrotja e gjashtë.Kerkimi mbrotjes kur hyn ne namaz

Nga xhubejri bin Mutimin r.a se ai ka pare profetin a.s duke u falur e ka then
Allahu ekber kebiren uelhadulil-lahi kethiren ue subhanallahi bukreten ue asilen (3 here)eudhu bilahi minesh-shejatnirr-rraxhim min nefhihi ue nefthihi ue hemzihi.
Zotin e madherojme shumë dhe e falenderojme shumë …… kerkoj mbrotje tek Allahu prej shejtanit te mallkuar dhe prej mendjemadhesise qe sjell ai dhe te pershtyerit te tij dhe ngacmimit te tij.

Parambrotja e shtatë
Mbrotja e gruas gjatë marreveshjes me te

Pasi arrin marereveshjen me gruan tënde ne fejese ose martese vendos doren e djathte ne ballin e saj dhe thuaj
Allahume in-nij es-eluke hejreha ue hjare ma xhebelteha ue alejhi ue eudhu bike min sherriha ma xhebelteha alejhi"( "O Allah! Të lutem vetëm Ty, që të m'i falësh të gjitha mirësitë, që Ti ia ke falur kësaj gruaje. Të lutem të më mbrosh nga të këqijat që mund të më vijnë nga kjo (martesë) e nga të këqijat që i ka kjo (grua).")

Parambrotja e tetë

Hapja e jetës bashkeshortore me namaz

Ka then Abdullah ibn mesudi "kur të vijë gruaja jote ne ditën e kontaktit flani dy rekate te dy dhe thuaj mbas namazit "Allahume barik li fi ehli ue barik lehum fije Allahume ixhma bejnenna ma xhemate bihajnin ue ferrik bejnena idha ferrakte ilel hajri"
Parambrotja e nëntë mbrotja gjatë marrredhenieve seksuale
Nga ibn abazi trans se ka then profeti a.s "Kur dikush ti afrohet bashkeshortes për marredhenie le të thotë bismilahi Allahume xhenibnesh-shejtane ue xhenibish shejtane ma razektena"
{ "Me emrin e Allahut (po i afrohem kësaj gruaje). O Allah! Largoje Shejtanin nga ne, largoje atë (që të mos marrë pjesë) nga ajo që nae bëre risk neve!" }
Nëse atë nate caktohet për ta fëmijë nuk e prek atë shejtani kurretransmetoi buhariu.dhe më ka përmendur mua xhindi pasi pranoi islamin dhe u pendua tek Allahu se ai ka pase shoqëruar një burrë te sëmurë gjatë marredhenieve me gruan e tij sepse ai nuk e ka përmendur këtë dua.i lartesuar qoftë Allahu sa thesare te cmuara kemi dhe nuk ja dimë vleren atyre.

Parambrotja e dhjetë
Merr abdes përpara gjumit lexo ajetin 255 te sures El-Bekare dhe përmend Zotin derisa te kapi gjumi ose kotjas eshejtani I ka then ebu hurejres "se kush lexon ajetin kursij(bekare 255) para gjumit do të jetë I mbrotjtur nga Allahu e nuk I afrohet atij shejtani derisa te gdhije.Dhe një gjë te tillë e ka vërtetuar profeti a.s ne thënien e tij."Megjithëse është genjeshtar ka then te vërtetën."

Parambrotja e njembedhjete

Lexohen këto sure pas namazit te akshamit
Sure bekare 1-5 ajete e para
Ajeti 255 te sures bekare
Dhe tre ajetet e fundit te sures bekare
Të mbron nga magjia dhe xhindi I kësaj nate dhe ditës se saj ne dashtë Zoti.

Parambrotja e dymbedhjete

Të thuash pas namazit te sabahut ose pra namzit te akshamit
"La ilahe il-lall-llah uadehu le sherike leh lehul mulku ue lehul hamdu ue hu-ue al-la kul-li shein Kadir "100 here sepse profeti a.s thotë /:kush thotë këtë ne ditë është sikur ka liruar 10 rober I shkruhen 100 te mira I fshihen 100 te keqija është mbrojtur prej shajtnit deri ne mbrëmje.askush nuk ka vepruar me mirë se ky përveç atij qe ia kalon këtij ne përsëritje.


Para mbrotja e trembedhjete

Të thuash kur hyn ne xhami "Eudhu bilahi adhijm ue bi ueaxhilihil kerim ue sultanijihil kadim mineshj-shejtanirr-rraxhim kerkoj mbrotje te Allahu I madheruar e I nderuar ne sundimin e tij te perhershem nga shejtani I mallkuar."
E është transmetuar nga profeti a.s se shejtani ka then kur njeriu ka then këtë lutje është I mbrojtur nga unë gjatë pjeses tjetër te ditës.

Parambrojtja e katermbedhjete

Të thuash ne mëngjes e dhe ne m,bremje bismilahi ledhi la jedurru mea ismihishejun filerdi ue la fis semai ue hu-ue semiul alim( 3 here)
"me emrin e Allahut me te cilin nuk te demton asgjë ne toke e ne qiell e ai është degjues I dijshem."

Parambrotja e pesembedhjete

Të thuash gjete daljes nga shtëpia Bismilahi te-uekeltu al-lall-llahi la haule ue la ku-uete il-la bil-lah" me emrin e Allahut tek Ai jam mbeshtetur s'ka ndryshim dhe fuqi pa ndihmën e Tij"
Sepse nëse ti thua këto te thuhet ty te mjaftoj ty u ruajte ti u udhezove ti e është terhequr shejtani prej teje dhe I thotë shejtanit tjetër si është puna jote me këtë njeri qe është udhezuar u mjaftua dhe u ruajt.

Parambrojtja e gjeshtembedhjete

Të thuash pas dy namazeve te sabahut dhe te akshamit"Eudhu bikelimati lahi et-tamati e leti la juxhaiuizuhune berr un ue la faxhiu min sherr-rri ma halaka ue dheree ue beree ue min sherri ma jenzilu mines-semai ue min sherri ma jenzilu mines-semai ue min sherri ma juraixhu fijha ue min sherri ma dherree fil erdi ue min sherri ma jahruxhi min ha ue min sherri fetenil lejli ue nehari ue min sherri tauarihil lejli ue nehari ila tarikunm jatruku bi hajrin ja rahmanu" Mbeshtetem ne fjalët e plot atë Allahut te cilat nuk I kap asgjë qe sundon toka dhe I cthururi nga e keqa e çdo gjeje qe ka krijuar dhe nga e keqa e çdo gjeje qe zbret nga qielli dhe nga e keqa e çdo gjeje qe ngjitet net e dhe nga e keqa e çdo gjej te krijuar ne toke dhe nga e keqa e çdo gjeje qe del prej saj dhe nga joshja e nates dhe ditës përveç vizitorit qe troket me te mirë o Meshirues.

Parambrotja e shtatembedhjete

Të thuash ne mëngjes mbrëmje "Eudhu bikelimati lahi et-tamati min gadabihi ue ikabinihi ue min sherri ibadihi ue min hamezadihi shejatini ue en jahduruni"Mbeshtem ne fjalët e plota te Allahut nga zemërimi I Tij dhe dënimi I Tij nga e keqa e krijesave te Tij nga cytjet e shejtanit dhe qe ai te me mbikqyre.

Parambrotja e tetembedhjete

Të thuash mëngjes e dhe ne mbrëmje
Allahume in-ni eudhu binexhi hike elkerin ue kelimatike et-tamati min sherri ma ente akidhunibun binasijetihi Allahume ente tekshifu elmetheme uel magreme,Allahume inehu la juzemuemu ue la juhhlefu ua deku sbhaneke ue bihamdike"
O Allah unë mbeshtem ne madheshtine tënde bujare me fjalët e tua te plota nga e keqa e asaj qe ti e merr prej balukesh.o Allah ti zbulon mëkatin dhe humbjen.o Allah me te vërtetë ushtria jote nuk shpartallohet dhe premtimi yt nuk shkelet .I lartesaur dhe I falenderuar qofsh ti o Zot.

Parambrotja e nentembedhjete

Të thuash ne mëngjes dhe ne darke
Eudhu bi uexh hi lahi adhijm eledhi la shejun eadhemu min hu ue bi kelimatihi lahi tamati eleti la ju xheuizuhune berrun ue la faxhir ue bi esmailahi elhusna kuliha ma alimtu minha ue ma lem alem min sherri ma halaka ue dheree ue beree ue mi sherri kuli-lidhi sherrin la utijktu sherrehu ue min sherri kul-li dhi sherrim ente ahidhun binasijetihi in-ne rab-bi ala siratin mustekim"
Mbeshtetm ne madheshtine Allahut tek I cili nuk ka gjë me te madhe se aid he me fjalët e plot atë tij nuk I kap ato asgjë qe sundon toka dhe I cthururi dhe me emrat e bukur te tij me ata qe I did he ata qe nuk I di nga e keqa e çdo gjeje qe ka krijuar dhe nga e keqa e çdo gjej qe ka te keqen dhe qe nuk e erpballoj te keqen e saj dhe nga e keqa e çdo të keqe Brenda saj dhe e mer atë prej balukesh me te vërtetë Zoti im e di rrugën e drejtë.

Parambrotja e njezete

Të thuash ne mëngjes dhe ne mbrëmje
Tahasentu bilahi la ilahe ila hu ilahi rue ilahu kul-li shejin ue itesemtu birabij ue rasbi kul-li shejin ue teuekeltu alal haj-ji eledhi la jemutu ue stedfatu eshere bla hauli ue la kueti ila bilah hasbi Allahu ue nimel ue kil hasbirab-bi minelaibadi hasbielhakaliku nin elmakluki hasbiraziku ninel narzuku hasbi eledhi bijedihi melekutu kul-li shejin ue hue-ue juxhiru ue la juxharu alejhi hasbi Allahu la ilahe ila hu ue alejhi teuekeltu ue hu-ue rab-bil arshil adhijm"
Jam I siguruar te ALlahu tek I cili nuk ka Zot tjetër për veç Tij Ai është Zoti im dhe Zoti I çdo gjeje dhe I permbahemi me vendosmëri Zotit tim dhe Zotit te çdo gjej jam I mbeshtetur tek I gjalli I cili nuk vdes dhe kerkoj ta largoj te keqen ma ansje ndryshim dhe fuqi veçse me ndihmën e eAllahut.Me mjafton mua Zoti nga roberit me mjafton sa mbështetës I mirë është ai.Me mjafton mua Zoti nga roberit me mjafton mua krijuesi nga krijesat me mjafton mua furnizuesi nga te furnizuarit me mjafton mua Ai ne doren e te cilit ndodhen mbreterit e cedo gjeje dhe ai mbron dhe nuk kërkon mbrotje.Me Mjafton Allahu nuk ka Zot tjetër përveç Tij tek ai jam mbeshtetur Ai është Zoti I Arshit të madh.

Modele pune për zgjidhjen e lidhjes

Rastet dhe mynyrat janë te shumta por do të permendim vetëm një.
Me erdhi mua një djalosh me villain e tij I cili ishte martuar qe prej dy javësh por ai nuk kishte mundësi te kontaktonte me gruan e tij dhe shkoi tek fallxhoret dhe mashtruesit por pa dobi.Kur dëgjova se ai ka shkuar tek ata kërkova prej tij qe te pendohet me një pendim te sinqqerte dhe tu pergenjshtroje këta mashtruesa ne mynyre qe te poshterohet prijesi I tij dhe qe te sjelle dobi atij kurimi.dhe ai më tha mua pasi shkova tek ata me është shtruar vendosmeria ndaj pergenjshtrimit të tyre mashtrimit dhe dobesise se tyre.Pasi I kendova atij kuran dhe kerkovaprej tij shtatë gjethe nga sidri jeshil por nuk dhanë dobi.Atëherë mora shtatë gjethe nga pema e kafurit e pastaj I copetuam pastaj u hudhem ne ujë dhe I kendova ajetin 255 te syres bekare dhe dy suret e fundit te kuranit(Felek-Nas) pastaj I thashë qe ta pije dhe te lahet me te e veproi këtë dhe u prish magjia e tij dhe u zgjdh nyja e tij ne moment.Falenderimi I takon Allahut për çdo miresi.

Magjia e lidhjes kthehet ne marrezi

Ishte djalosh I mencur por ditën qe hyri ne gruan tij u shnderua gjendja e tij dhe u perball me magjine e lidhjes.Pastaj kjo magji u shnderrua ne magji dhe shndërrimi I rasteve po ndodhin shumë për shkak te injorances se magjistareve ndaj berjes magji.një rast injoraces se magjistarit është kur gruaja shkoi tek magjistari për ti bërë magji bashkeshortit te saj për ti neveritur të gjitha gratë me perjashtim te saj dhe net e vërtetë ndodhë kundërta.ia pergatiti asaj magjine dhe ja vendosi ajo burrit te saj ne ushqim atëherë bashkeshortit te saj iu neveriten të gjitha gratë me perjashtim te saj dhe ne te vërtetë ndodh e kundërta.ia [pergatiti asaj magjine dhe ia vendosi ajo burrit te saj ne ushqim atëherë bashkeshortit te saj iu neveriten të gjitha gratë e deri dhe gruaja e tij.dhe jo vetëm kaq por e divorcoi atë.Atëherë shkoi gruaja përsëri tek magjistari për tia zgjidhur magjine mierepo ai kishte kohe qe kishte vdekur.E rëndësishme është se djaloshi binte e rrezohej mbi fytyren e tij ecte ne atë vend dhe bertiste si I cmendur.kur iu lexua kuran ne ujë me sider e piu atë e u la dhe u sherua dhe shkoi tek familja e tij shëndoshë e mirë dhe falenderimet e takojne Allahut te vetëm e te pashok.
 

braziljania

Anëtar i Nderuar
Mjekimi I syrit
Argumenta nga kurani I nderuar për ndikimin e syrit

Ajeti 67-68 sure Jusuf)

67. Po ai (Jakubi) tha: "O bijt e mi, mos hyni (në Egjipt) për një derë, po hyni nëpër dyer të ndryshme. Unë nuk mund të largoj prej jush asnjë send nga caktimi i All-llahut, vendimi nuk është i tjetërkujt vetëm i All-llahut, vetëm Atij iu kam mbështetur dhe vetëm Atij le t'i mbështeten ata që besuan.
68. Dhe ata hynë ashtu si i porositi babai i tyre, po ajo nuk ishte gjë që do t'u ndihmonte asgjë nga caktimi i All-llahut, përveç një dëshire të Jakubit që e kishte në vete dhe e kreu. Po ai (Jakubi) ishte i dijshëm për të, ngase Ne e kemi mësuar për atë, por shumica e njerëzve nuk e dinë.

Ka then ibn kethiri rahimuallah ne komentin e këtyre ajetetve Allahu na lajmeron neve për jakubin a.s se ai I urdhëroi bijte e tij kur bashke me vellane e tyre benjaminin I pergatiti për te hyrë ne egjypt qe të mos hynin te gjithë nga një dere port e hynin nga dyer të ndryshme.Siç tha Ibn Abasi Muhamed ibn kabb muxhahidi ed-dahak katade dhe suddi.Ai u frikesau se mos ata I godiste syri sepse ata ishin te bukur dhe me emër te mirë.
Dhe syri është I vërtetë dhe rrezon kaloresin nga kali e thenia "Unë nuk mund të largoj prej jush asnjë send nga caktimi i All-llahut, vendimi nuk është i tjetërkujt vetëm i All-llahut, vetëm Atij iu kam mbështetur dhe vetëm Atij le t'i mbështeten ata që besuan"

Tregon porosia qe u dha dhe se ruajtja nga këto gjëra nuk e tregojnë percaktimin e Allahut e Allahu nëse do diçka ajo nuk e ndryshohet e nuk ndalohet.

Ajeti 51 kalem
51. E ata që nuk besuan gati sa nuk të zhdukin ty me shikimet e tyre, kur e dëgjuan Kur'anin, e (nga inati) thanë: "Ai është i marrë!"

Tha ibn kethiri se ka then Ibn Abasi dhe Muaxhahidi etj se fjala " Do te zhdukin me shikimet e tyre " d.m.th. do të hanin ne sy se të kishin cmire nga urretja e tyre nëse nuk do ishte mbrotja e Allahut prej tyre.Ky ajet është argument se ndikimi e goditja e syrit është e vërtetë me lejen e Zotit siç është transmetuar ne shumë hadithe te tjera.

Argumente nga hadithet e profetit Muhamed për ndikimin e syrit.

Nga Ebu Hurejre r.a trasn se tha I derguari I Allahut .as se "Syri është I vertetete" (Buhariu-Muslimi)
Nga Aishe r.a trasnmetohet se profeti .as tha "kerkoj mbrotje e Allahut nga syri I keq se syri është I vërtetë"
Transmeton Ibn maxha
Nga iBn Abasi r.a trasn se I derguari I Allahut a.s ka thenSyri është I vërtetë sikur të kishte diçka qe do shpejtonte kaderin e Allahut do të kishte qenë syri nëse ju kërkojnë qe te laheni atëherë lahuni.trasn Muslimi.
Pra ne se ju kërkohet te laheni për ndodnje nga vellezerve tuaj muslimane qe e ka goditur syri plotesojani kerkesen duke u lare.
Nga Esma bint Emejes r.a tha O I derguari I Allahut bijte e xhaferrit I godet syri e te kërkon tu lexosh atyre për sherim.tha .Po nëse do të kishte diçka do ta shpejtonte caktimin e allhut do të ishte syri"
Nga ebu dheri tha I derguari I Allahut "Syri ndikon tek burri me lejen e Allahut derisa ai burri gjendet ne një vend te lartë e p[astaj rrëzohet prej tij"
Nga ibn Abasi trans se ka thënë I derguari I Allahut Syri është I vërtetë e te rrezon nga lartesia".
Nga xhabiri r.a tras se ka thënë I derguari I Allahut .Syri e fut burrin ne varr dhe devene ne tenxhere"
D.m.th. e vdes njeriun dhe e semur devene dhe pastaj duhet ta theresh se mos ngordhi e e gatuan ne tenxhere për ta ngrënë.

Nga xhabiri r a trans se ka thënë I derguari I Allahut.Shumica e tyre qe vdesin pas gjykimit te Allahut janë nga përcaktimi I syrit

Nga Aishe r.a tha se .ishte I derguari I Allahut qe urdhëronte për kerkimin e leximit nga syri
Nga Enes ibn Malik r.a trans se "lejoi I derguari I Allahut leximin e kuranit për sherim nga syri dhe pickimi qelbi qe del nga te carat e trupit.(pickimi është për çdo pickim gjarpri ose akrepi)
Nga ume Seleme r.a trasm se I derguari I Allahut I tha një fshinje ne shtepine esaj qe kishte një njolle ne fytyre .Atë e ka goditur syri laxoji asaj.(buhariu أ¢â‚¬“Muslimi)
Nga xhabiri r.a trasm se Lejoi I derguari I Allahut a.s leximin për sherim nga gjarpri) tek familja e hazim dhe I tha Esma bint Umejes.çfarë ndodh qe po shoh trupat e bijve te vellait tim te dobët mos kanë ndonjë gjë?Ajo I tha jo por syri shpejton tek ata.tha lexoji atyre dhe tregoi atij fëmijët e u tha .lexohu atyre (kuran)

Thëniet e dijetarëve për vertetesine e syrit

Tha hafidh ibn Kethir Ndikimi nga goditja e syrit është vërtetë me lejen e Allahut
Tha hafidh Ibn haxheh vërtetësia e syrit është se ai është shikim I përzier me cmiren e njeriu me shpirt te keq dhe demtohet ai qe I bie syri.
Tha ibn Ethir e godet filanin syri nëse armiku e shikon atë ose e ka cmire ndikon tek ai aid he semuret për shka te tij.
Tha ibn kajim Permbledhja e fjalës se tij Ai qe mohon syrin është inorant.

Ndryshimi midis syrit dhe cmires

Cmira është e përgjithshme nga syri.
Syri është I veçantë .jo çdo cmire shte sy e çdo sy është cmire.Për këtë erdhi kerkimi I mbrotjes nga cmira ne suren El Felek.nëse muslimani kërkon mbrotja nga e keqa e cmires hyn net e dhe syri.

Kjo është permbledhja e kuranit për çdo gjë mrekullia e tij dhe forca sheruese e tij dhe ajo letrare.
2)Cmira vjen nga urretja e madhe e dëshira e shpresa qe ti ike beagtia atij qe e ka ndërsa syri është si shkak I cuditjes e pelqimit te dickaje te mirë.
3)Cmira dhe syri shoqerojne njëri-tjetrin ne ndikimin keq tek ai qe e kap cmira apo syri e ndryshojnë ne origjinen e tyre.origjina cmires është djegia e zemrës për shtimin ebegatise se vetes tënde dhe dëshira qe atij tjetrit ti largohet begatia.
Ndërsa nga origjina e syrit është me shumë cuditje dhe ndezja e shikimit te syrit për pasurinë kafshen ose mbjeljen e tjetrit por pa dëshiruar largimin e asaj gjeje nga I zoti I saj dhe përzihet shikimi me nefsin e kështu ndodh ndikimi nga syri I keq.

4) Cmirezinjte mundet qe te kenë cmire për një çështje para se të ndodhë ajo ndërkohë qe syri nuk godet përveçse kur e shikon objektin.
5) Njeriu nuk ka cmire pasurinë e tij por veten e tij por I ha ata me sy.
6) nuk godet cmira përveç nga personat e ndyre ndërsa syri mund te godase dhe nga një person I mirebesimtar si pasoje e cudise se tij për diçka pa dashur ai qe ajo te largohet ose ti prishet te zotit te saj.siç ndodhi Amir ibn rebijes kur e goditi syri I Sehl Ibn Hunejfe edhe pse Amiri ishte nga te paret ne islam dhe pjesetaret e bedrit>prej atyre qe vecuan syrin nga cmira janë ibn Xheuzi,Ibn Haxher,Ibn Kajimi Allahu I mëshiroftë.ثshtë e pëlqyeshme për muslimanin qe nëse shikon dciak qe e çudit te luetet për begati ndaj asaj gjeje qoftë e tij kjo gjë ose e tjerëve sipas thenies se profetit a.s then Sehl Ibn Hunejfe "A nuk u lute për bereqet ndaj tij" sepse kjo dua e ndalon ndikimin e syrit .(te thoshte Mashallah la kuete ila bilah ose Mashallah tebarekallah.
 

braziljania

Anëtar i Nderuar
Xhindi ha ne sy njeriun
]Nga ebi Seid el hudrij rat ha se Ishte I derguari I Allahut a.s qe kërkonte mbrotje nga syri I xhindeve pastaj nga syri I njerzve.Kur zbriti surja Felek dhe EN_Nas lexonte ato dhe I la lutjet e tjera

Nga nëna jonë um-mu Seleme r.a trasm se Pejgamberi .a.s pa ne shtepine e saj ne fqinje qe ne fytyren kishte njolle te zeze e tha "kerkoni ti lexohet asaj se atë e ka goditur syri""
Nga këto dy hadithe na qartesohet se syri godet nga xhindi ashtu siç godet syri I njeriut prandaj është detyrë për muslimanin qe te kujtoje Allahun kur heq rroben e tij ose kur shikon veten e tij ne pasqyrë ose ne çdo pune tjetër qe kështu ta largoje veten e tij nga demtimi I syrit te xhindeve.

Mjekimi I syrit
Ka disa rrugë për mjekimin e syrit e po përmend prej tyre
Rruga e pare
Larja e atij qe te ha ne sy nëse njihet se kush e e ka ngrënë ne sy e urdheron atë te lahet e paswtaj e merr ujin qe ai u la dhe hidhet mbrap atij qe e ka goditur syri I keq e sherohet me lejen e Zotit

Nga Ebi Sehli ibn Hunejf ne herrar (Elherar është lugine nga luginat e medines) dhe hoqi xhuben Sehli.Amiri ibn Rebija pa tek ai se e skihte lekuren shumë te bardhe e te bukur e tha Amiri si një vajzë qe nuk e ka rrahur dielli filloi te kollitet Sehli dhe iu forcua kola dhe lajmeruan profetin a.s për kollen dhe jut ha atij se Sehli nuk ngrihej atëherë I derguari I Allahut tha-A dyshon tek ndonjë?I then Amer ibn rebija.Dhe e thirri atë profeti a.s e mërzit me te e I tha-Pse te vrase ndonjëri prej jush vellane e vet dhe nuk lutet për bereqet për te dhe I that e lahej.U la Amiri fytyren duart breyllat gjunjet kembet pastaj ia hodhi ujin nga pas dhe u sherua Sehli aty në vend.

CILESITE E LARJES
Tha ibn Shibab ez Zuhri .Larja qe na cilesuan dijetaret tanë është .I jepet atij qe e ka marrë ne sy një edhe me ujë e fut doren e aty dhe merr abdes dhe pastaj me këtë ujë hidhet ne koken e atij qe e ka marrë mesysh

Ligjerimi I larjes se atij qe ha ne sy.
Tha profeti a.s "Syri është I vërtetë dhe nëse do kishte gjë qe do shpejtonte caktimin e Zotit do ta shpejtonte syri. Nëse dikujt prej jush I kërkohet te lahet le të lahet(muslimi)
Nga Aishe a.s trans se urdherohej e merrte abdes ai qe hante ne sy dhe pastaj lahej me te I godituri nga syri.

Rruga e dytë
Vendos doren ne koken e atij qe e goditi syri e lexon أ¢â‚¬“
Bismilahi erkike Allahu jeshfike min kul-li dain ju dhike ue min kul-li nefsin ue ajnin hasidin Allahu jeshfike bismilahi urkike.
Me emrin e Allahut lexoj I cili te sheron nga çdo semundje qe te sjell dem dhe prej çdo shpirti dhe syri cmirekeq Allahu sheron me emrin e tij lexoj.

Rruga e tretë
Vendos doren ne koken e te semurit e thua
Bismilahi jubrike min kul-li dain jeshfike ue min sherri hasidin iadha hasede ue min kul-li dhi ajnin.
Me emrin e Allahut ruhem prej çdo të keqe qe te sjell dem dhe prej çdo cmirekeqi qe ka cmire dhe prej çdo msyri te keq.

Rruga e katert

Vendos doren tek koka e te semurit dhe thua
Allahume rab-be nasi edhhebil bas shfij enete shafij la shafea ila shifauke shifaean la jugadiru sekamen.

Rruga peste
Vendos doren ne vendin qe dhemb dhe lexon suret
Ihlas
Felel
En-Nas

Rruga gjashtë
Merr një edhe me ujë dhe lexon tre suret e fundit te kuranit qe I pemrnedem me lart pastaj thua duanë e nr 4 (tre here)
Bismilahi erkike Allahu jeshfike min kul-li dain ju dhike ue min kul-li nefsin ue ajnin hasidin Allahu jeshfike bismilahi urkike.
(Me emrin e Allahut lexoj I cili te sheron nga çdo semundje qe te sjell dem dhe prej çdo shpirti dhe syri cmirekeq Allahu sheron me emrin e tij lexoj.
pAstaj derdh edhe me ujë ne koken e te semurit qe e ka godit syri njeheresh pastaj qe uji ti lage te gjithë trupin dhe sherohet me lejen e Zotit.

Shembulli I mejkimit te syrit

Foshnja qe refuzonte gjirin e nenes ose qan naten

Isha duke vizituar disa te aferm e me thanë se tek ta një fëmijë refuzonte gjirin e nenes qe prej disa diteshe me pare pinte normalisht.U thashë me sillini femijen ma sollen dhe I lexova suret e fundit te kuranit dhe duate qe I pemendem.Pastaj ju thashë cojeni tek nëna e me pas me thanë se filloi te pinte gji si me pare me miresine e Zotit fuqiplote.Po të njeten gjë mund te bëjmë me fëmijët qe qajne naten shumë.

Femija qe nuk fliste

Sihte një fëmijë qe fliste bukur mes shokeve e kolegeve të tyre ne shkollën 8 vjeçare.Fliste ne emër të tyre nëpër mbrëmje e festa e mbante ligjerime para njerzve.Por një ditë prej ditesh u ngrys memec.nuk duroi I jati e shkoi në spital dhe doktoret filluan te bënin analizat e radiskopi por pa sukses dhe ma sollen mua atë e pashë .Për pak me lotuan gjak sytë sikur mos e permblidhja veten sepse e njihja atë nga aktiviteti I tij dhe shakthtesia e tij,E peyta babin e tij dhe me tregoi historin e djalit se sa kishte qe ishte sëmurë.mesova se djalin e ksihte goditur syri dhe I lexova tre suret e fundit te kuranit pastaj I lexova ne ujë leximin e syrit dhe I thashë babit te tij lahej djali nga ky ujë e te pinte prej tij për shtatë ditë e pastaj të vinte prapë tek unë.Pastaj mbas 7 ditë djali erdhi I sheruar dhe I mesova atij disa metoda parandalimi mbrojtese qe te thoshtre mengje se mbrëmje lutjet qe te mbrohej nga syri I keq.(shikoni tek mburoja e muslimanit)
 

braziljania

Anëtar i Nderuar
Mjekimi

Vendos doren tek koka e semurit dhe lexon kuran me ze.
"Eudhu bil-lahi minesh-shejtanirr-rraxhim min hemzihi ue nefhihi nefthihi Bismil-Lahirr-rrahmanirr-rrahim

"
Lexo
Suren el fatiha
Bismil-Lahirr-rrahmanirr-rrahim
4 ajetet e par atë sures El-Bekare
Pastaj Eudhu bil lahi minesh shejtanirr rraxhim …………….
Ajetin 102 e suren El Bekare
Pastaj Eudhu bil lahi minesh shejtanirr rraxhim …………….
Ajetet 163-164 e sures El Bekare
Pastaj Eudhu bil lahi minesh shejtanirr rraxhim …………….
Pastaj ajetin 255 te syres El-Bekare
Pastaj Eudhu bil lahi minesh shejtanirr rraxhim …………….
Pastaj ajetin 285-286 te sures El Bekare
Pastaj Eudhu bil lahi minesh shejtanirr rraxhim …………….
Ajetet 18-19 te sures Ali Imran
Pastaj Eudhu bil lahi minesh shejtanirr rraxhim …………….
Ajetet 54-56 te syres El-Arafe
Pastaj Eudhu bil lahi minesh shejtanirr rraxhim …………….
Ajetet 117-122 te syres el-Arafe (I perserit këto shumë here sidomos ajetin 120 30 here)
Pastaj Eudhu bil lahi minesh shejtanirr rraxhim …………….
Ajetet 81-82 te sures Junus( e këtë e perserit shumë)
Pastaj Eudhu bil lahi minesh shejtanirr rraxhim …………….
Ajetin 69 te sures Taha ( edhe këtë e perserit shumë)
Pastaj Eudhu bil lahi minesh shejtanirr rraxhim …………….
Ajetin 115-118 te sures Muminun
Pastaj Eudhu bil lahi minesh shejtanirr rraxhim …………….
Ajetet 1-10 te sures Saffate
Pastaj Eudhu bil lahi minesh shejtanirr rraxhim …………….
Ajetet 29-32 te sures Ah-kaf
Pastaj Eudhu bil lahi minesh shejtanirr rraxhim …………….
Ajetet 33-36 vte sures Rrahman
Pastaj Eudhu bil lahi minesh shejtanirr rraxhim …………….
Ajetet 21-24 te sures El Hasher
Pastaj Eudhu bil lahi minesh shejtanirr rraxhim …………….
Ajetet 1-9 te sures Xhin
Pastaj Eudhu bil lahi minesh shejtanirr rraxhim …………….
Suren ihalas
Pastaj Eudhu bil lahi minesh shejtanirr rraxhim …………….
Suren Felek
Pastaj Eudhu bil lahi minesh shejtanirr rraxhim …………….
Suren En-NasKëto sure kendohen arabisht por nëse dikush deshiron mund ti lexoje dhe ne shqip.Por me mirë është ti degjoje ose kendoje ne arabisht.

"Eudhu bil-lahi minesh-shejtanirr-rraxhim min hemzihi ue nefhihi nefthihi Bismil-Lahirr-rrahmanirr-rrahim

1. Fatiha
1. Me emrin e All-llahut, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit!
2. Falënderimi i takon All-llahut, Zotit të botëve!
3. Mëshiruesit, Mëshirëbërësit!
4. Sunduesit të Ditës së Gjykimit (përgjegjësisë-shpërblimit)!
5. Vetëm Ty të adhurojmë dhe vetëm te Ty kërkojmë ndihmë!
6. Udhëzona (përforcona) në rrugën e drejtë!
7. Në rrugën e atyre, të cilët i begatove me të mira, jo në të atyre që kundër veti tërhoqën hidhërimin, e as në të atyre që e humbën veten!

"Eudhu bil-lahi minesh-shejtanirr-rraxhim min hemzihi ue nefhihi nefthihi Bismil-Lahirr-rrahmanirr-rrahim

2. Bekare
1. Elif, Lam, Mim
2. Ky është libri që nuk ka dyshim në te (sepse është prej All-llahut) është udhëzues për ata që janë të devotshëm.
3. Të cilët e besojnë të fshehtën, e kryejnë faljen (namazin) dhe prej asaj që Ne u kemi dhënë, ata japin (zeqat, sadaka etj.).
4. Dhe ata, të cilët besojnë në atë që t'u shpall ty, dhe në atë që është shpallur para teje, dhe që janë të bindur plotësisht për (jetën e ardhshme në) botën tjetër (Ahiretin).
 

braziljania

Anëtar i Nderuar
"Eudhu bil-lahi minesh-shejtanirr-rraxhim min hemzihi ue nefhihi nefthihi Bismil-Lahirr-rrahmanirr-rrahim

102. (E hodhën librin e Zotit) E ndoqën atë që e thonin djajt në kohën e sundimit të Sulejmanit. Po Sulejmani nuk ishte i pafأƒ©, djajt ishin të pafأƒ©, sepse u mësonin njerëzve magjinë. (ndoqën) Edhe çka u zbriti në Babil dy engjëjve, Harutit dhe Marutit. E ata të dy nuk i mësonin askujt (magjinë) para se t'i thonin: "Ne jemi vetëm sprovë, pra mos u bën i pa fأƒ©!" E, mësonin (njerëzit) prej atyre dyve atë (magji) me çka ndanin burrin prej gruas së vet, por pa lejën e All-llahut me atë askujt nuk mund t'i bënin dëm dhe ashtu mësonin çka u sillte dëm e nuk u sillte dobi atyre. E ata (jehuditë) e kanë ditur se ai që (hodhi librin) e zgjodhi atë (magjinë), ai në botën tjetër nuk ka ndonjë të drejtë (në mëshirën e Zotit). Po ta dinin, ata se për ç'ka e shitën vetveten, ajo është shumë e keqe.

"Eudhu bil-lahi minesh-shejtanirr-rraxhim min hemzihi ue nefhihi nefthihi Bismil-Lahirr-rrahmanirr-rrahim

163. Zoti juaj (që meriton adhurim) është Një, All-llahu, nuk ka zot pos Atij që është mëshirëplotë, gjithnjë mëshiron.
164. ثshtë fakt se në krijimin e qiejve e të tokës, në ndërrimin e natës e të ditës, të anijes që lundron në det që u sjell dobi njerëzve, në atë shi që e lëshon All-llahu prej së larti e me të ngjall tokën pas vdekjes së saj dhe përhapë në te nga çdo lloj gjallese, në qarkullimin e erërave dhe reve të nënshtruara mes qiellit e tokës, (në të gjitha këto), për një popull që ka mend ka argumenta.

"Eudhu bil-lahi minesh-shejtanirr-rraxhim min hemzihi ue nefhihi nefthihi Bismil-Lahirr-rrahmanirr-rrahim

255. All-llahu është një, nuk ka zot tjetër përveç Atij. Ai është mbikqyrës i përhershëm dhe i përjetshëm. Atë nuk e kap as kotja as gjumë, gjithçka ka në qiej dhe në tokë është vetëm e Tij. Kush mund të ndërmjetësojë tek Ai, pos me lejen e Tij, e di të tashmen që është pranë tyre dhe të ardhmen, nga ajo që Ai di, tjerët dinë vetëm aq sa Ai ka dëshiruar, Kursija e Tij (dija-sundimi) përfshijnë qiejt dhe tokën. Kujdesi i Tij ndaj të dyjave, nuk i vjen rëndë, Ai është më i larti, më i madhi

"Eudhu bil-lahi minesh-shejtanirr-rraxhim min hemzihi ue nefhihi nefthihi Bismil-Lahirr-rrahmanirr-rrahim"

285. I dërguari i besoi asaj që iu shpall prej Zotit të tij, e ashtu edhe besimtarët. Secili i besoi All-llahut, engjëjve të Tij, shpalljeve të Tij, të dërguarve të Tij. Ne nuk bëjmë dallim në asnjërin nga të dërguarit e Tij, dhe thanë: "Iu përgjigjëm thirrjes dhe respektuam urdhërin. Kërkojmë faljen tënde o Zoti ynë! Vetëm te Ti është ardhmëria jonë".
286. All-llahu nuk e obligon asnjë njeri përtej mundësisë së tij, atij (njeriut) i takon ajo që e fitoi dhe atij i bie ajo (e keqe) që e meritoi. "Zoti ynë, mos na dëno nëse harrojmë ose gabojmë! Zoti ynë, mos na ngarko neve barrë të rëndë siç i ngarkove ata që ishin para nesh! Zoti ynë, mos na ngarko me atë për të cilën ne nuk kemi fuqi! Na i shlyej mëkatet, na i mbulo të këqijat, na mëshiro. Ti je mbrojtësi ynë, na ndihmo kundër popullit pabesimtar!

"Eudhu bil-lahi minesh-shejtanirr-rraxhim min hemzihi ue nefhihi nefthihi Bismil-Lahirr-rrahmanirr-rrahim"

3. Ali Imran
18. All-llahu vërtetoi se nuk ka zot tjetër përveç Tij, e dëshmuan edhe engjëjt e dijetarët, dhe se Ai është Zbatues i drejtësisë. Nuk ka zot përveç Tij, Fuqiplotit e të Urtit.
19. Feja e pranueshme tek All-llahu është Islami, e atyre që u është dhënë libri, pasi mësuan për të vërtetën, vetëm nga zilia mes vete kundërshtuan. E kush mohon argumentet e All-llahut, le ta dijë se All-llahu shpejtë do t'i japë llogarinë

"Eudhu bil-lahi minesh-shejtanirr-rraxhim min hemzihi ue nefhihi nefthihi Bismil-Lahirr-rrahmanirr-rrahim"

7. Araf
54. Vërtet, Zoti juaj, All-llahu, është Ai që krijoi qiejt dhe tokën brenda gjashtë ditësh, pastaj qëndroi mbi Arshin, Ai e mbulon ditën me natën, që me të shpejtë e kërkon atë (mbulimin e dritës së ditës), edhe dielli, edhe hëna e edhe yjet i janë nënshtruar sundimit të Tij. Ja, vetëm Atij i takon krijimi dhe sundimi. I madhëruar është All-llahu, Zoti i botëve.
55. Luteni Zotin tuaj të përulur e në heshtje, pse Ai nuk i do ata që e teprojnë.
56. Mos bëni çrregullime në tokë pas rregullimit të saj (me të ardhur të pejgamberëve) dhe luteni Atë duke pasur frikë (dënimin) dhe duke shpresuar (mëshirën). S'ka dyshim se mëshira e All-llahut është pranë atyre të mirëve.

"Eudhu bil-lahi minesh-shejtanirr-rraxhim min hemzihi ue nefhihi nefthihi Bismil-Lahirr-rrahmanirr-rrahim"

117. E Ne e frymëzuam Musain (duke i thënë): "Hidhe shkopin tënd!" Kur qe, ai gëlltiste atë që kishin magjepsur.
118. Atëherë u dëshmua e vërteta dhe u zhduk ajo që kishin përgatitur.
119. Aty u mundën ata (magjistarët dhe faraoni) dhe u kthyen të poshtëëruar.
120. E magjistarët u hodhën (u përulën) në sexhde.
121. Dhe thanë: "Ne i besuam Zotit të gjithësisë,
122. Zotit të Musait dhe të Harunit!"

"Eudhu bil-lahi minesh-shejtanirr-rraxhim min hemzihi ue nefhihi nefthihi Bismil-Lahirr-rrahmanirr-rrahim"

10. Junus
75. Pastaj, pas tyre dërguam Musain dhe Harunin me argumentet tona, te Faraoni dhe paria e rrethit të tij, po ata paraqitën kryelartësi, pse ishte popull që bënte krime.
76. E kur u erdhi atyre e vërteta e sigurt nga Ne, ata thanë: "Kjo nuk është tjetër pos magji e qartë".
77. Musai tha: "A të vërtetës i thoni magji? A magji është kjo? Magjistarët nuk shpëtojnë?"
78. Ata thanë: "Mos erdhe të na largosh nga ajo (feja) që e gjetëm te prindërit tanë, për t'ju mbetur juve dyve madhështia në tokë? Po ne nuk ju besojmë juve dyve".
79. Faraoni tha: "Sillmëni mua të gjithë magjistarët e aftë".
80. E kur erdhën magjistarët, Musai u tha: "Hidhni ç'keni për të hedhur".
81. E kur i hodhën ata, Musai u tha: "Kjo që e sollët ju tash, vërtet është magji!" Po All-llahu do ta asgjësojë këtë, sepse All-llahu nuk e përkrah veprën e të prishurve.
82. Dhe me argumentet e veta All-llahu e fuqizon të vërtetën, ndonëse e urrejnë të pabesët.

"Eudhu bil-lahi minesh-shejtanirr-rraxhim min hemzihi ue nefhihi nefthihi Bismil-Lahirr-rrahmanirr-rrahim"

20. Ta Ha
57. (Atëherë faraoni) Tha: "O Musa, a mos na ke ardhur që me magjinë tënde të na nxjerrësh prej tokës sonë (prej Egjiptit)?
58. Edhe ne do të kundërvihemi me një aso magjie, pra cakto një kohë dhe një vend që do të na përshtatet, e që nuk do ta thyenim as ne as ti".
59. (Musai) Tha: "Koha e caktuar le të jetë dita e festës në mënyrë që njerëzit të tubohen paradite".
60. Faraoni u kthye dhe tuboi magjistarët e vet dhe doli në kohën (dhe vendin) e caktuar.
61. Atëherë Musai u tha atyre (magjistarëve): "Mjerimi është juaji, prandaj mos shpifni ndaj All-llahut ndonjë gënjeshtër e t'ju shkatërrojë me ndonjë dënim, se pa dyshim ai që shpif ka dështuar keq".
62. Ata (magjistarët) polemizuan për çështjen e tyre, por bisedën e bënë fshehurazi (nga masa).
63. Ata pastaj (pas bisedës së fshehtë) thanë: "Këta të dy janë magjistarë, që me magjinë e tyre duan t'ju nxjerrin nga toka juaj dhe ta zhdukin drejtimin (ideologjinë) tuaj që pa dyshim është më i drejti".
64. Pra, (meqë janë magjistarë) ju vendosni seriozisht çështjen tuaj dhe dilni në shesh tok të bashkuar, e ai që triumfon sot, ai ka arritur suksesin.
65. Ata thanë: "O Musa, do të hedhësh ti apo ne po hedhim të parët?"
66. Ai (Musai) tha: "Jo, hidhni ju!" Kur ja, atij iu duk se nga ajo magji e tyre litarët dhe shkopinjtë lëviznin (si gjarpërinj).
67. E Musai ndjeu në vete njëfarë frikë.
68. Ne i thamë atij: "Mos kr frikë, është më se e sigurt se ti do të jesh triumfues!"
69. Tani hidhe atë që e ke në dorën tënde të djathtë (shkopin), që t'i gëlltisë ato që i bënë ata, sepse ajo që bënë ata nuk është asgjë tjetër pos mashtrim magjistari, e magjistari nuk do të ketë sukses kudo qoftë.
70. Atëherë (kur shkopi i Musait i gëlltiti) magjistarët u hodhën në sexhde e thanë: "Ne i besuam Zotit të Harunit dhe të Musait!"
71. Ai (faraoni) tha: "A i besuat atij para se t'u japë unë leje? Ai (Musai) është prijës i juaj, i cili ua mësoi magjinë, unë do t'ua pres duart e këmbët tërthorazi e do t'u var në trungujt e hurmave, e atëherë ju do ta kuptoni se cili prej nesh ka dënim më të ashpër e më të vazhdueshëm?"
72. Ata thanë: "Pasha Atë që na krijoi, nuk të japim përparësi ty ndaj argumenteve që na erdhën, e ti bëje atë që mendon ta bësh, dhe mund ta zbatosh vetëm atë që i takon jetës së kësaj botë!"
73. Ne i besuam Zotit tonë që Ai të na i falë gabimet dhe magjinë, me të cilën ti na detyrove. All-llahu është më i miri (në të shpërblyerit) dhe më i përjetshmi (në të dënuar)!
74. Ai që i paraqitet Zotit të vet si kriminel, e ka xhehennemin, në të cilin as nuk vdes as nuk jeton.
75. Ndërsa ai që i paraqitet Atij besimtar e që ka bërë vepra të mira, të tillët i presin merita të larta.

"Eudhu bil-lahi minesh-shejtanirr-rraxhim min hemzihi ue nefhihi nefthihi Bismil-Lahirr-rrahmanirr-rrahim"
 

braziljania

Anëtar i Nderuar
23. Muminun
115. A menduat se Ne ju krijuam kot dhe se ju nuk do ktheheni te Ne?
116. I lartë është All-llahu, Sunduesi i vërtetë, nuk ka zot tjetër pos Tij, Zot i Arshit bujar.
117. E kush adhuron me All-llahun edhe ndonjë zot tjetër, për të cilin nuk ka kurrfarë fakti, përgjegjësia e tij është para Zotit të vet, e mohuesit nuk do të shpëtojnë.
118. E ti thuaj: "O Zoti im, më fal e më mëshiro, se Ti je më mëshiruesi i mëshiruesve!"

"Eudhu bil-lahi minesh-shejtanirr-rraxhim min hemzihi ue nefhihi nefthihi Bismil-Lahirr-rrahmanirr-rrahim"

37. Safat
1. Pasha të radhiturit (melaiket), që në rreshta (safa) qëndrojnë.
2. Dhe nxituesit, që me nxitim shtyjnë.
3. Dhe pasha lexuesit, që lexojnë përkujtimin.
4. ثshtë e vërtetë se Zoti juaj është vetëm Një.
5. Zot i qiejve dhe i tokës e çka ka mes tyre dhe Zoti i lindjeve (të yjeve).
6. Vërtetë, Ne kemi stolisur qiellin më të afërt (të Dunjasë) me bukurinë e yjeve.
7. Dhe me mbrojtje prej çdo djalli të prishur.
8. Ashtu që nuk mund të përgjojnë parinë më të lartë (engjëjt më të zgjedhur), pse gjuhën me shkëndija nga të gjitha anët.
9. Ata janë të përzënë dhe do të kenë një dënim të përhershëm.
10. Përveç atij që rrëmben vrullshëm, po atë e ndjek ylli që e djeg.

"Eudhu bil-lahi minesh-shejtanirr-rraxhim min hemzihi ue nefhihi nefthihi Bismil-Lahirr-rrahmanirr-rrahim"

46. Ahkaf
29. (Përkujto) Kur disa prej exhinëve i drejtuam te ti që ta dëgjojnë Kur'anin dhe kur u afruan dhe e dëgjuan atë, thanë: "Heshtni!" dhe kur u krye, u kthyen te populli i vet dhe e këshilluan.
30. Thanë: "O populli ynë, ne dëgjuam një libër të shpallur pas Musait, që vërteton atë para tij, që udhëzon në të vërtetën dhe në rrugën drejtë!"
31. O populli ynë, përgjigjuni thirrësit të All-llahut dhe besoni atij! Ai ua falë mëkatet tuaja dhe ju shpëton prej një dënimi plot vuajtje.
32. E kush nuk i përgjigjet atij që thërret në rrugën e All-llahut, ai nuk është i pamposhtur në tokë dhe pos Atij, ai nuk ka mbrojtës, të tillët janë në një humbje të hapët!"

"Eudhu bil-lahi minesh-shejtanirr-rraxhim min hemzihi ue nefhihi nefthihi Bismil-Lahirr-rrahmanirr-rrahim"

55. Rrahman
33. O turmë e xhinëve dhe e njerëzve, nëse keni mundësi të dilni përtej kufijve të qiejve e të tokës, depërtoni pra, po nuk mundeni vetëm me ndonjë fuqi të fortë (por ju nuk e keni atë).
34. E, cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni?
35. Juve dy grumbujve u derdhet përmbi flakë zjarri dhe do t'u derdhet rem i shkrirë e nuk do të keni mundësi të mbroheni.
36. E, cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni?

"Eudhu bil-lahi minesh-shejtanirr-rraxhim min hemzihi ue nefhihi nefthihi Bismil-Lahirr-rrahmanirr-rrahim"

59. Hashr
21. Sikur Ne ta zbritnim këtë Kur'an mbi ndonjë kodër, do ta shihje atë të strukur e të çarë prej frikës nga All-llahu. Këta janë shembuj që ua shkoqisim njerëzve, që ata të mendojnë.
22. Ai është All-llahu që nuk ka zot tjetër; vetëm Ai, që e di të fshehtën dhe të dukshmen, Ai është Mëshiruesi, Mëshirëbërësi!
23. Ai është All-llahu që nuk ka zot tjetër përveç Tij, sundues i përgjithshëm, i pastër (prej të metave që i mvishen), shpëtimtar (që i shpëton njerëzit prej ndëshkimit të padrejtë), sigurues (që i siguroi njerëzit me premtimin e vet dhe pejgamberët me mrekulli) mbikëqyrës (që mbikëqyr dhe përcjell çdo send), i plotfuqishëm, mbizotërues, i madhërishëm. I lartësuar është All-llahu nga çka i shoqërojnë!
24. Ai është All-llahu, Krijuesi, Shpikësi, Formësuesi. Të tij janë emrat më të bukur. Atë (All-llahun) e madhëron çka ka në qiej e në tokë dhe Ai është ngadhënjyesi, i urti!

"Eudhu bil-lahi minesh-shejtanirr-rraxhim min hemzihi ue nefhihi nefthihi Bismil-Lahirr-rrahmanirr-rrahim"

72. Xhin
1. Thuaj: "Mua më është shpallur se një grup i vogël nga xhinët i vuri veshin dhe dëgjoi (Kur'anin) dhe (kur u kthyen te të vetët) thanë: "Ne kemi dëgjuar një Kur'an që mahnit,
2. që udhëzon në të vërtetën, andaj ne i besuam atij dhe Zotit tonë, kurrësesi nuk do t'ia shoqërojmë më askë".
3. Dhe se lartësia e madhëruar e Zotit tonë nuk është që ka as grua, as fëmijë.
4. S'ka dyshim se ai mendjelehti jonë fliste të pavërteta ndaj All-llahut.
5. Ndërsa ne kemi pas menduar se as njerëzit, as xhinët nuk flasin gënjeshtra përkitazi me All-llahun,
6. Dhe se ka pasur burra prej njerëzve, që kërkonin ndihmë prej disa xhinëve dhe ashtu ua shtonin atyre edhe më shumë arrogancën.
7. Dhe se ata (njerëzit) kanë menduar, siç keni menduar edhe ju, se All-llahu nuk ka për ta ringjallur askë.
8. Dhe vërtet, ne kemi hulumtuar ta arrijmë qiellin, po atë e gjetëm përplot roje të forta dhe me shkëndija (zjarri që djeg),
9. Dhe ne më parë hulumtonim në vendvështrimin për të dëgjuar, e kush përpiqet të dëgjojë tash, ai has në pusinë e shkëndijës së zjarrtë.

"Eudhu bil-lahi minesh-shejtanirr-rraxhim min hemzihi ue nefhihi nefthihi Bismil-Lahirr-rrahmanirr-rrahim"

112. Ihlas
1. Thuaj: Ai, All-llahu është Një!
2. All-llahu është Ai që çdo krijesë i drejtohet (i mbështetet) për çdo nevojë.
3. As s'ka lindur kë, as nuk është i lindur.
4. Dhe Atij askush nuk i është i barabartë.

"Eudhu bil-lahi minesh-shejtanirr-rraxhim min hemzihi ue nefhihi nefthihi Bismil-Lahirr-rrahmanirr-rrahim"

113. Felek
1. Thuaj: I mbështetem Zotit të agimit,
2. Prej dëmit të çdo krijese që Ai e krijoi.
3. Dhe prej errësirës së natës kur ngryset plotësisht.
4. Dhe prej dëmit të atyre që lidhin dhe fryejnë nyja.
5. Edhe prej dëmit të smirëkeqit kur sipas smirës vepron.

"Eudhu bil-lahi minesh-shejtanirr-rraxhim min hemzihi ue nefhihi nefthihi Bismil-Lahirr-rrahmanirr-rrahim"

114. Nas
1. Thuaj: "Mbështetem (mbrohem) me Zotin e njerëzve!
2. Sunduesin e njerëzve,
3. Të adhuruarin e njerëzve,
4. Prej të keqes së cytësit që fshihet.
5. I cili bën cytje në zemrat e njerëzve,
6. Qoftë ai (cytësi) nga xhinët ose nga njerëzit".

http://mjekesia-profetike.com
 

bora dr

100%shqiptare
Shumeee interesante sa me shume lexoj keto materiale aq me shum habitem sesi cd sekond jemi te rrethuar nga e keqja edhe vetem zoti na jep zgjidhje!
 

drite

Antarë i ri
Titulli: Magjia, syri i keq dhe sherimi i tyre!

Personalisht me para besoj ne UFO, se sa ne magji. Keto me duken perralla.

ti mund te besosh edhe guret, por ate kuoten qe me demek e ke thene ti ja ke vjedhur me pak moderim Ajnshtajnit, nuk mund te jesh aq e mencur edhe pse lodhesh fort.
 

VIP

V.I.P
Titulli: Magjia, syri i keq dhe sherimi i tyre!

Magjia,syri i keq ,xhindet...
Simptomet
A-Magjia

1)-Prishja (divorci) e martesës

Kjo është prej problemeve më të shpeshta, Allahu na ka dhënë një shembull se sa shumë të këqija mund të vijnë nga magjia:"...E, mësonin (njerëzit) prej atyre dyve atë (magji) me çka ndanin burrin prej gruas së vet(...)" El-Bekare, 2/102.

Dy simptome janë veçanërisht dëshmi e këtij lloji të magjisë: Gruaja nuk mundet më të ketë mardhënie seksuale e as të gjejë kënaqësi seksuale; çifti nuk ka asnjë arsye për këtë, duke dashur njëri-tjetrin kur janë larg njëri-tjetrit dhe duke u zënë shpejt pasi bashkohen përsëri.Këto simptoma do të ndodhin papritur pas një periudhe të jetës normale të përbaskët apo madje edhe para fillimit të jetës së përbashkët.

Përleshjet e zakonshme janë të ndryshme nga ato të ndikuara si shkak i magjisë pasi ato janë të bazuara në të kuptuarit e vërtetë dhe të arsyeshëm që mund të trajtohen nëpërmjet arsyetimit dhe dialogut.Dy simptomat e përmendura më parë janë shumë karakteristike për magji.Magjia nuk përjashton problemet reale brenda çiftit, por ajo do të bëjë të pamundur për të zgjidhur ato në mënyrën e duhur.Përfundimisht, në qoftë se asgjë nuk është bërë për ta ndaluar atë, mosmarrëveshjet mund të përkeqësohen dhe do të përfundojnë deri në shkatërrimin e dashurisë brenda çiftit, duke arritur në një pikë pa kthim - veçanërisht nëse familjet përzihen.

Prandaj është e rëndësishme për të diagnostikuar magjinë sa më herët të jetë e mundur.
Për më tepër, magjia mund të përdoret për të parandaluar gruan që ka fëmijë ose njeriu që ka marrëdhënie seksuale. Kjo mund të ndodhë në mënyra të ndryshme: gruaja nuk ka periudha apo nuk kapur shtatzëni fare ose ajo është viktimë e dështimeve pas disa ditëve ose muajve të shtatzënisë, ose foshnja i vdes para lindjes; burri nuk ka asnjë ereksion ose e humbë atë kur i afrohet gruas së tij apo madje edhe gjatë mardhënieve seksuale, që është më e keqja.

Pacienti në nevojë për një kurë (shërim) duhet sinqerisht të tregojë problemet nga çështjet e tilla kështu që mund të kuptohet plotësisht.

2)- Parandalimi i punës

Personi i plotëson të gjitha kushtet për t'u punësuar, por pas asnjë aryse të vlefshme, në secilën përpjekje ai dështon.Puna mund të i premtohet apo garantohet, por diçka do të ndodhë kështu që nuk punon, apo personi do të përballet me një mungesë të energjisë apo ambicies.

3)- Ndalimi i studimeve

Kjo mund të ndodhë në mënyra të ndryshme: studenti nuk mund të mendojë por vetëm të mësojë përmendësh; ai do të harrojë gjithçka; ai do të ketë kokëdhembje sa herë që përpiqet të mësojë; probleme ndodhin gjatë provimit; ai mendon se do të ketë sukses por rezultatet e tij janë më poshtë se mesatarja e kërkuar, etj.

4)- Problemet në shëndet

Magjia mund të shkaktojë shqetësime të rënda shëndetësore. Ne kemi përmendur sterilitetin e femrave dhe impotencën seksuale të meshkujve. Mund gjithashtu të shkaktojë kancer, hemofili, diabetin, ujë në mushkëri, humbjen e flokëve dhe ekzemë...psoriasisin, sipas dijes timeështë vetëm për shkak të magjisë.
Mjekët nuk e kuptojnë mekanizmin e saj dhe nuk kanë trajtim të duhur për të.

Përgjigjet mjekësore janë:
• "Asgjë e parregullt në trup, gjithçka është në rregull". Por personi vazhdon të vuajë.
• "Ka një problem, por ne nuk kemi parë një të tillë kurrë."
• "ثshtë stresi", dhe ata përshkruajnë droga antidepressant që nxisin një problem tjetër, pa zgjidhjen e atë të mëparshmin .
• "Ju keni sëmundje të tillë apo të këtillë, por ne nuk e kuptojmë se si erdhi deri te kjo."
• Në të gjitha rastet, nuk ka asnjë trajtim ose trajtimi nuk është efektiv.

5)- Apatia (Indiferenca)

Personi humb të gjithë motivimin dhe nuk ndërrmerrë asgjë. 5 Apatia
Personi humb të gjithë motivimin dhe fillon asnjë veprim. Ai vazhdimisht do të shtyjë gjërat, duke fjetur gjatë gjithë kohës, duke filluar marrjen e veprimeve, por shpejt duke e dorëzuar (i lënë) ..
.
6)- Dashuria e rrejshme

Personi, burrë apo grua, nuk është në dashuri me personin tjetër, por është i fiksuar rreth tij/saj, vazhdimisht mendon për të/atë, e sheh personin kudo dhe mund të mendoj se ai është me të vërtetë në dashuri, ndërsa logjikisht nuk ka prirje apo arsye të jetë i tërhequr nga ky person. Ne shpesh shohim një interes për personin e dytë të martohet me të parin, qoftë kjo sentimentale apo materiale, ose për interes të një personi të tretë.

7)- اmenduria dhe vdekja

Personi do të humbasë kontrollin e tij, ka dyshim për gjithçka dhe të gjithë, flet vetëm, mendon se ai është dikush tjetër, sheh gjëra, bën lidhje ndërmjet të gjitha llojeve të gjërave, etj

Lidhur me vdekjen: person do të joshet për të kryer vetëvrasjes dhe të ndjen diçka që e shtynë atë në dritare, ose do të donë që të prejë venat e tij me një thikë, ose të marrë drogë vdekjeprurëse, ose hedhi veten nën një makinë duke lëvizur, etj Ai gjithashtu mund të përjetojë aksidente shumë të rrezikshme dhe të shpëtojë ngushtë.

8)- Nënshtrimi

Personi do t'i bindet magjistarit ose personit që ka kërkuar magjinë me pa asnjë fjalë, ai nuk do të rezistojë apo të shprehë një mosmarrëveshje tek ai. Ai mund të pendohet për nënshtrimin e tij dhe vendos për të rezistuar, por në disa raste ai do të mbrojë magjistarin - kur ky është larg - kur i thuhet që të mos i besoni atij. Ky lloj i magjisë është përdorur në shumë raste: për të shfrytëzuar financiarisht dikë; një grua që dëshiron të dominojë burrin e saj, ose anasjelltas, një nënë që dëshiron të dëshiron të përdorë çojë fëmijët e saj në lumturi,kur një magjistar dëshiron të përdorë dikë të vendosur magjinë e tij, e kombinuar me magjinë lartpërmendur të dashurisë.

9)- Mosbindja e fëmijëve

Magjia që ndikon te fëmijët më së shumti ka ndikim në sjelljen e tyre dhe studimet. Fëmija vazhdimisht do të futet në ligësi dhe nuk do të ndalet me ndonjë dënim; ai vetë nuk e kupton se çfarë po i ndodhë atij dhe ndjehet fatkeq dhe i paaftë për ndonjë sjellje të mirë.

10)- Efektet tjera

• Burgosja: personi do të dalë mezi nga shtëpia e tij ose vendi ose aspak.

• Humbja e parave, ose nëse ai fiton para, ai nuk do të fitojë më derisa të shpenzojë të gjitha paratë.

• Acarim.

• Personalitet i pabalancuar: personi vazhdimisht do të përjetojë ndryshime në vendimet, idetë, vlerësimet apo disponimin.

• Ka dyshime patologjike, frikë dhe ankth.

• Probleme dhe fatkeqësi të pafundme të jetës.

• Magjia e trashëguar: fëmija merr magjinë nga barku i nënës. Kjo zakonisht shkon së bashku me një shëndet të dobët për mosbindje, fëmijëve dhe refuzimin e të mësuarit.Fëmija mund të jetë shumë i pabindur deri në fund të adoleshencës. Pasi kjo nuk është bërë për ata, magjia trashëguar ka efekte të rastit mbi fëmijët. Nga ana tjetër, në qoftë se magjia është drejtuar për një grua shtatzënë me qëllim të vrasjes ose prishjes së fëmijës, ky i fundit mund të hendikepohet.

• Magjia mund të jetë e kushtëzuar: اifti do të ndahet (divorcohet) pas lindjes së fëmijës së parë, burri do të humbasin punën e tij çdo herë që gruaja e tij i bashkohet atij; etj

Sigurisht, ka magji që njerëzit e kërkojnë për "suksesin" e tyre në jetë: në mënyrë që të marrin një punë, që të ketë sukses në studime, për të marrë një patentë shoferë, për të fituar një rast, për të tërhequr klientët, etj. Kjo është e ndaluar dhe e vë atë njeri jashtë Islamit, po ashtu si "e keqe" e magjisë.
• Nuk ka asnjë kufizim për atë që mund të programohet me magji.

11)- Magjia në shtëpi, dyqan apo veturë

Ajo mund të shkaktojë mosmarrëveshje në shtëpi dhe aksidente. Në dyqan, ajo mund gjithashtu të sjellë mosmarrëveshjeve; rënie në veprimtari dhe aksidente. Ajo mund të jetë burim i aksidenteve dhe avarive në makinë poashtu. Magjia gjithashtu mund të drejtohet për çdo objekt.

12)- ثndrrat

Ardhja e magjisë shpeshherë njoftohet në ëndërr: personi kafshohet nga një kafshë, lëndohet nga dikush apo bie pafundësisht. Ai gjithashtu mund të shohë gjarpërinjtë, njerëz të vdekur apo varreza. Ai gjithashtu mund të shohë personin që e dëmton atë, dhe besoni në përvojën time, kjo gjithmonë është dëshmuar të jetë e vërtetë.

13)- Llojet e magjisë

Ne mund të ndajmë magjinë në katër lloje: të ngrënë, e shkelur, e vënë në trup dhe e bërë nga distanca.
Magji e lidhur me ushqim, në 95% të rasteve, problemet e tretjes: në stomak ose probleme me zorrë, të tilla si djegiet, të vjella, gazrat, gunga, thumbime.Këto vështirësi janë të përhershme në përgjithësi, por ato ndonjëherë zgjasin vetëm një periudhë të shkurtër pastaj zhduken. Ato janë të pashpjegueshme me mjekësi, por djegiet mund të qetësohen nga një trajtim mjekësor. Kur një person vuan nga këto mundime gastrike dhe ka simptomat e magjisë në mesin e atyre të përshkruara më parë, ai mund të pothuajse të jetë i sigurt se ai është viktimë e magjisë të ngrënë. Magjia e ngrënë gjithashtu mund të ngrënet aksidentalisht: ajo është menduar për dikë tjetër dhe dikush tjetër e ha atë.

Magjia e shkelur më së shumti është aksidentale; është e shtrirë atje për një aryse apo tjetër dhe dikush shkel në të. Më së shumti ka efekt në lëkurë; prerje, ekzema (prosiasis) dhe butona në trup dhe kryesisht në këmbë, nganjëherë ndryshon vende dhe me mjekësi e pashpjeguar.Ajo gjithashtu mund të shkaktojë flokët të bien ose dobësi në këmbë. Nuk ka asnjë efekt të thyndarjes së një çifti , parandalimin e punës apo efekte të tjera, por vetëm efekt fizik. Ndonjëherë magjia është vënë në rrugën e dikujt - kryesisht para shtëpisë së tij - për të goditur atë. Kjo pastaj do të ketë efektin e synuar dhe jo vetëm ndikonë në lëkurë.

Magjia e vënë në trup do të thotë magjistari dërgon xhinët për të vënë në magjinë në trupin e personit. Ajo është vënë në përgjithësi në vezoret e grave për të ndaluar shtatzëninë, në organin e njeriut që të ngjall impotencë, apo kudo në trup të shkaktojë dhimbje dhe mosfunksionim. Ajo mund gjithashtu të vihet në trup thjesht sepse magjistari ka dërguar xhinët në personin dhe magjia në trupin e tij do t'i
ndalojë ata duke shkuar për aq kohë sa ai është këtu: nëse viktima kërkon të shërohet dhe ai që bën rukje provon për të hequr xhinët, ndërsa ata janë të lidhur me magji në trupin e tij dhe Rukistu nuk e di se si për të hequr këtë magjinë ose nuk di për të fare, xhinët nuk do të largohen çfarëdo ai mund të bëjë. Kështu, magjia mund të vihet në trup vetëm për të komplikuar shërimin e personit nëse ai përpiqet për t'u shëruar. Ju mund të mendoni për atë kur ju ndjeni një dhimbje të përhershme ose periodike në një vend të veçantë.

Magjia me distancë është më klasikja dhe e shpeshta. Por ajo mund të jetë e komplikuar duke përdorur simbole. Varur në një vend të lartë, kjo do të dominojnë dhe mbështjellë personin kështu që ai vetëm do të sillet në jetën e tij dhe kthehet në të njëjtën pikë në vend se të përparojë. Ajo gjithashtu mund të prejë mendjen e tij nga realiteti kështu që ai jeton në një botë imagjinare e populluar nga dyshimi, frika, pavendosmëria, ndryshimi i humorit, etj. Ajo gjithashtu shkakton kokë të rëndë ose dhimbje koke dhe do të bëjë atë të ëndërrojë të ngrihe në vendet e larta, shkojë poshtë ose bjerë. Varrosur në tokë, ajo thith forcën dhe energjinë e personit duke shkaktuar atë që të ketë gjumë të shqetësuar dhe duke i dhënë atij një pamje në depresion dhe një mentalitet të një humbësi.

E groposur në varreza, personi bëhet si i vdekur, empati dhe i lidhur me vdekjen; ai nuk sheh ndonjë të ardhme dhe vetëm jeton, ai do të mendojë për vdekjen dhe ëndrron njerëzit e vdekur apo varrezat. Magjia e vendosur në një pus do të thotë se personi do të mbetet në "fund të pusit", në kuptimin financiar dhe kurrë nuk do të arrijë të dalë. Magjia mund të bëhet me gjakun menstrual; ajo shkakton probleme gjinekologjike, veshtirësi në mardhënie seksuale dhe ndryshim në ndjeshmëri dhe dashuri. Magjia me zinxhir ose dry do të lidhë personin që të pengojë biznesin e tij.

Ajo gjithashtu mund të lidhë xhinët në person. Nyjet janë përdorur shpesh për të bllokuar komunikimin: sa më shpejt që të fillojmë diskutimin ne kemi mosmarrëveshje, ose për të vendosur pengesa në jetë: sa herë që ai kapërcen një pengesë, një tjetër do të dalë, apo "nyje" në të menduarit: ai do të rrinë në pikë fikse të prishë arsyetimin. Nyjet e lidhura dalin në ëndërr si gjarpërinjtë. Tar i zi është përdorur në magjinë për të krijuar një efekt errësirë: ai do të të shohë jetën të errët dhe depresive, njerëzit e shohin atë në këtë mënyrë dhe e shmangin atë.

Kukullat janë përdorur për të vënë gjilpërat në to duke bërë lidhje në trupin e personit sikur thonjtë janë mbjellë në atë, apo gjëra të ndryshme për të lënduar atë fizikisht të tilla si djegia e tyre, prerja e tyre, duke i varrosur ata, etj. Pastaj simbolet e përdorura janë me të vërtetë të pakufizuar dhe magjistarët vazhdojnë të shpikin receta të reja: yndyrë për të bërë personin të trashë, veshët e gomarit kështu që ai bëhet budalla, flokët e qenit kështu që ai bëhet i dobët dhe agresive, bretkocë kështu që ai bëhet i neveritshëm, letra zyrtare për të bllokuar procedurat e tij zyrtare, etj.

14)- Magjia e shumëfishtë

Të gjitha magjitë e përmendura më lart mund të kombinohen pafundësisht. Përveç nëse trajtohet, magjia do të qëndrojë për jetë dhe ata thjesht e shtojnë. Por dikush mund të jetë aq i urrejtur saqë ai do të dërgojë më shumë magji dhe përsërit këtë rregullisht kështu viktima shpejt do të ketë një numër shumë të lartë të magjive. Njëherë i zhytur plotësisht me magjitë më vonë humbë kontrollin e personin të tij dhe jetës.

15)- Magjia serike

Ajo gjithashtu ndodh që magjistari bën shumë magji në një kohë, kështu që çdo herë që një është hequr do të fillojë tjetra.
Ju pastaj shihni personin e sëmurë të përmirësohet disa ditë pastaj bie përsëri.Magjistari mund gjithashtu të ndjekë personin: ai do të informohet nga xhinët çdo herë kur ai shëron veten dhe e përsërit magjinë.Dallimi me rastin e parë është se magji është e ndryshme çdo herë.Rasti i fundit është shumë i rrallë dhe do të thotë magjistari personalisht dëshiron të dëmtojë personin.

16)- Reagimet ndaj leximit të Kuranit

Ne gjithashtu mund të interpretojmë reagimet e personit me leksionet Kuranore për të ndihmuar në diagnozën:

• Reagimi më tipik i magjisë është nxehtësi në tërë trupin: magji është duke u djegur.

• Personi gjithashtu mund të ndjej gjëra të daljes prej tij: magji po largohet.

• Kur ai ndjen rëndesë, emocione stresi, nuk mund të durojë leximin Kuranor, nuk mund të marrë frymë apo bëhet nervozë, kjo tregon praninë e xhinëve.

• Personi mund të relaksohet, qetësohet dhe të bie në gjumë: kjo mund të nënkuptojë dy gjëra: ose magji ka qenë i vendosur në atë për të bërë atë nervoz: Kurani zvogëlon efektin e magjisë dhe personi qetësohet ose magjia është bërë kështu që ai të jetë i lodhur vazhdimisht, edhe nëse ai fle ai do të zgjohet i lodhur: ai pastaj qëndron dhe bie në një gjumë lehtësimi.

• Nëse personi lëviz apo flet pa vullnetin e tij: kemi xhindët.

• Dhimbje koke: është për shkak të xhinëve në trup ose jashtë. Ajo gjithashtu mund të jetë magjia në kokë apo magjia e varur e cila është duke shkuar deri në kokë.

• Reagime të shumta: personi mund të ketë probleme të kombinuara. Kjo pasohet zakonisht nga lodhje dhe rraskapitje.

• Nuk ka ose ka pak reagim : personi ka pak problem ose aspak fare apo xhindët është jashtë trupit dhe që vepron në atë nga jashtë. Në këtë rast, një lexim i thjeshtë lejon për të djegur lidhjen e xhindeve me personin pa arritur xhinët dhe kjo është e mjaftueshme për shkëputje nga magjia.
• Mos harroni diagnozën e xhindeve apo magjia nuk e përjashton tjetrën. Diagnoza ë
shtë gjithmonë minimale. Nëse keni simptoma të qarta në jetën e personit, trupi i tij, mentaliteti dhe ëndrrat e tij, ju mund të dini edhe nëse nuk ka reagime ndaj leximit.

17)- Konfuzionet (Paqartësitë)

Ndonjëherë, njerëzit do të këshillohen me ne, sepse vajza e tyre ka rënë në dashuri me një jo-musliman dhe mendojnë se është për shkak të magjisë. Në të gjitha këto raste, ajo ishte një dashuri e natyrshme dhe jo si pasojë e magjisë. Sjellja e vajzës mund të ketë ndryshuar dhe ajo e lë familjen e saj: kjo është kryesisht për shkak të mungesës së dialogut dhe paragjykimeve . Ajo nuk e përjashton se është magjepsur, si në aspektet e tjera dhe se kapaciteti i saj për t'u përballur me çështjen e familjes është ulur dhe kjo e bën atë të largohet nga situata.Neve na kërkohet ndonjëherë për të bërë diçka për të sjellë përsëri djalin / vajzën apo burrin / gruan që u largua: kjo është magji e pastër. Ne vetëm lutemi dhe i kërkojmë All-llahut dhe e pranojmë me durim sprovën.

Disa mendojnë se ju mund të tërheqni për "mirë", që është krejtësisht e gabuar, magjia është vetëm një akt i shkeljes së besimit çfarëdo qoftë qëllimi. Disa duan të kenë sukses në martesë ,provim ose gjykatë : të gjitha këto janë vetëm se magji e kulluar.

Nëse ka një magji efekt të lidhur me të keqen, kjo mund të eliminohet duke eliminuar magjinë. Përndryshe, nuk duhet të ndërhyjë në kursin natyror të gjërave. Për të marrë bekimet më shumë në jetën e dikujt,është vetëm një mënyrë: veprat e mira, lutjet, duke qenë i mirë me të tjerët_ sidomos të afërmit afër dhe pendohu nga mëkatet.

Disa mendojnë se ju duhet të "mbështeteni në Allahun" dhe refuzoni të lidhur problemet e tyre për shkak të magjisë. Para së gjithash Profeti paqja dhe bekimi qofshin mbi të ka thënë: "Allahu Bartësi i Madhështisë dhe Madhërisë ka krijuar për çdo sëmundje ilaçin e saj, kështu kuroni veten" Transmetuar nga Ahmedi.

Trupi koha, paratë dhe marrëdhëniet me të tjerët janë dhuratë nga All-llahu ju nuk mund të lejoni veten të humbni nga neglizhenca: kujdes duhet të merren prej tyre në mënyrë që të përballen me ndonjë mangësi.Mbani mend, Profeti paqja dhe bekimi qofshin mbi të dhe shokët e tij u ballafaquan me të gjitha problemet me urtësi maksimale dhe shfrytëzuan të gjitha mjetet e mundshme të lejuara.
Pra, kjo është një gabim të mendoni se ju mund të mbështeteni në All-llahun dhe të neglizhoni mjetet.
Nga ana tjetër është gjithashtu një gabim të lidhnni me magjinë problemet që nuk janë për shkak të saj, ashtu si ju e humbni kohën tonë në qoftë se ju nuk e shihni se një problem është për shkak të magjisë.Një pyetje përcakton dallimin: a kanë këto probleme një shpjegim logjik? Mund t'i tejkalojmë ato normalisht nga përpjekjet dhe sebepet?

Ndodh që magjia përkeqëson një dobësi të personit: zemërimin dyshim turpin ... Ne pastaj kalojmë nga një gjendje dobësie në një rrëshqitje të pakontrolluar: personi nuk ka kontrollin e vetes dhe nuk mund të bëjë atë që ai mendon se është e drejtë për të. Kjo do të thotë se magjia e njëjtë nuk ka të njëjtin efekt në njerëz të ndryshëm. Për shembull, nëse një çift është shumë solid dhe të dy janë të butë dhe të respektueshëm, magjia do të krijojë keqkuptime dhe probleme, por një çift, ku krenaria dhe egoizmi janë të fortë menjëherë do të shkatërroj.Unë këshilloj që të mos këmbëngulni për të kuruar njerëzit të cilët refuzojnë të besojnë në magji ose që mendojnë se mund kurohen pa ndihmën tuaj, ju do të keni mjaft për të bërë me ata që kërkojnë të shërohen, ata që nuk kanë nevojë për ndihmën tuaj janë ato i cili do t'ju sjellë probleme dhe të provojnë të jenë më pak mirënjohës. Megjithatë, gjithmonë të keni derën hapur në rast se ata ndryshojnë mendjen e tyre. Këshilloj ata të i luten Allahut për të treguar atyre çështjen dhe zgjidhjen.

Rinia e rritur në Francë të panjohur me çështjet e magjisë, nganjëherë vështirë mund të besojnë në të. Sidoqoftë shumë raste të burgimit, dështimeve në shkollë dhe profesionale, ndarja familjare deri në personalitetin çekulibruar janë për shkak të magjisë.

Rukje është shërim me Kuran dhe lehtësim i vuajtjeve të njerëzve që janë mbërthyer për vite me rradhë. Së dyti kjo është një mbrojtje e muslimanëve kundër shirkut dhe forcimit të besimit të tyre. Së treti kjo është një davet (thirrje) për jo-muslimanët. Së katërti, kjo është një luftë kundër fallxhorëve dhe sihirbazëve të ndryshëm, satanistëve, mjekëve magjistarë, dhe bashkëpunëtorëve të tyre dhe të të gjitha formave të shirkut, derisa të zhduken plotësisht.
 

VIP

V.I.P
Titulli: Magjia, syri i keq dhe sherimi i tyre!

Cila është metoda e duhur për shërimin e dikujt nga magjia, mësyshi apo të prekurit nga exhini?
Pyetja: Cila është metoda e duhur për shërimin e dikujt nga magjia, mësyshi apo të prekurit nga exhini?

Shejh Albani: Nuk di ndonjë ilaç për magjinë përveç rukjes së ligjëruar dhe leximit të Kuranit, të kërkuarit ndihmë dhe mbrojtje nga Allahu i Madhërishëm, duke iu lutur atij me seriozitet që ta shëroj personin nga një gjë e tillë.

Kurse shkuarja tek parashikuesit e së ardhmes apo treguesit e fatit për të zbuluar se kush i ka bërë magji dhe ç’lloj magjie është përdorur, që pastaj të jetë në gjendje ta largoj, kjo bashkë me faktin se nuk i sjell gjë dobi, është edhe një mënyrë që nuk është e lejuar.

Madje veprimet e tilla mund të jenë politeiste për shkak të magjive kuptimi i të cilave nuk dihet. Ato mund edhe të përmbajnë ( fraza që kërkojnë) ndihmë nga djajtë emrat e të cilëve ne nuk i dimë- emrat e vetëm që ne i dimë janë emrat e mashtruesve ( dexhalleve) që kërkojnë ndihmë nga shokët e tyre prej xhinëve, ashtu siç ka thënë Krijuesi i të gjitha krijesave:

“e disa njerëz kanë kërkuar strehim te disa xhindë, e kjo vetëm që ua shtoi atyre tërbimin ( mëkatet dhe mosbesimin) ,” [Xhin 72:6]

Sa i takon atij që është pushtuar nga Syri i Keq…atëherë për të ka shërim dhe kjo është përmendur në Al-Nuwata dhe të tjera përveç saj. ( E kjo është) ai që mendohet se është shkaktar i saj dhe që pastaj dihet, sillet dhe i thuhet të marr abdes. Uji nga abdesi i tij merret dhe me të lagen gjymtyrët e personit që është prekur nga mësyshi i këtij njeriu. Kjo është mënyra e ligjëruar për shërimin e tij.

Mund të ketë më shumë detaje në hadithin i cili tani nuk më kujtohet. Kjo gjendet në Al-Muwata dhe koleksionet e tjera të Suneneve.

Sa i takon atij që është pushtuar nga exhini, atëherë shërimi i tij bëhët me anë të recitimit të ajeteve nga Kurani Fisnik nga një musliman i njohur për drejtësinë e tij. Kjo benë dobi në shumë raste.

Kjo është përgjigja që kam për këtë pyetje.

Fatwaawaa Jeddah, 21.
Burimi: Shaikh al-Albaani | Translations From His Works
 

ricky_ch

******
Ja një video fresh, ku thuhet se ka ndodhur në Gjilan( ndërsa në nje video tjetër
thuhet Prizren) muajin e kaluar:

 
Redaktimi i fundit:

NeVertiti

~Kohe & Stine~
Staf në FV.AL
Adm
Skam besuar kurre ne gjera te tilla.
Por ka njerez qe besojne dhe disa shkojne deri aty sa thone qe me anen e hoxhes e njerzve qe dine e kane prish magjine.
 

ricky_ch

******
Skam besuar kurre ne gjera te tilla.
Por ka njerez qe besojne dhe disa shkojne deri aty sa thone qe me anen e hoxhes e njerzve qe dine e kane prish magjine.

Nuk të besohet, por budallakia nuk ka skaj. Shkojnë njerëzit edhe deri në
gjëra ekstreme: hyjnë në shtëpi te ndonjë gocë të fejuar, dhe ia lajnë
në gjak fustanet, ose ia prejnë ndonjë cope, etj., etj.,
Dhe çka është më e keqja, zakonisht e bën dikush atë që e njeh terrenin,
dmth dikush që të njeh dhe ka qenë tek ti, mos edhe më keq, mund të jetë
dikush nga familja. Dhe mandej, edhe nëse ti nuk beson, por prap të bën
të mendohesh kush është, çfarë i ke bërë, si mund të ketë kaq njerëz të ligë etj.!?!?!

Pra, i besove apo jo, ka njerëz që merren me këto gjëra, por ma mirë të them Zot ruana nga këta
të marrë.
 
Do me pelqente te isha sikur edhe vetem nje here te vetme objekt i ndonje magjie.
Sa me shume une mundohem te mesoj mbi magjine dhe shpirtrat e keqinj aq shume me injorojne ata.
Kam qene ne varreza naten per nje bast, kam shkelur ku me kane thene, i kam dhene nje plake ne nje fshat te dr fije floku nga te miat(per bast gjithmone) dhe asgje....
Sinqerisht do doja te sprovoja veten me keta xhindet, magjite, te shkelmet e te shtypmet, por se di pse nuk me zgjedhin mua.
Kam filluar te mendoj qe sigurisht une duhet dhe mund te jem njeri prej tyre meqe me mbajne larg vetes ?
 

Marakli^Krapit

Antarë i Respektuar
Do me pelqente te isha sikur edhe vetem nje here te vetme objekt i ndonje magjie.
Sa me shume une mundohem te mesoj mbi magjine dhe shpirtrat e keqinj aq shume me injorojne ata.
Kam qene ne varreza naten per nje bast, kam shkelur ku me kane thene, i kam dhene nje plake ne nje fshat te dr fije floku nga te miat(per bast gjithmone) dhe asgje....
Sinqerisht do doja te sprovoja veten me keta xhindet, magjite, te shkelmet e te shtypmet, por se di pse nuk me zgjedhin mua.
Kam filluar te mendoj qe sigurisht une duhet dhe mund te jem njeri prej tyre meqe me mbajne larg vetes ?
InshAllah ste takon se e fiton bastin bukur ?
 

Monique

With or Without u
Do me pelqente te isha sikur edhe vetem nje here te vetme objekt i ndonje magjie.
Sa me shume une mundohem te mesoj mbi magjine dhe shpirtrat e keqinj aq shume me injorojne ata.
Kam qene ne varreza naten per nje bast, kam shkelur ku me kane thene, i kam dhene nje plake ne nje fshat te dr fije floku nga te miat(per bast gjithmone) dhe asgje....
Sinqerisht do doja te sprovoja veten me keta xhindet, magjite, te shkelmet e te shtypmet, por se di pse nuk me zgjedhin mua.
Kam filluar te mendoj qe sigurisht une duhet dhe mund te jem njeri prej tyre meqe me mbajne larg vetes ?
Ja ke fut cik kot ktu po hajt mo...ishalla se ke kusur :)
 

Monique

With or Without u
Do me pelqente te isha sikur edhe vetem nje here te vetme objekt i ndonje magjie.
Sa me shume une mundohem te mesoj mbi magjine dhe shpirtrat e keqinj aq shume me injorojne ata.
Kam qene ne varreza naten per nje bast, kam shkelur ku me kane thene, i kam dhene nje plake ne nje fshat te dr fije floku nga te miat(per bast gjithmone) dhe asgje....
Sinqerisht do doja te sprovoja veten me keta xhindet, magjite, te shkelmet e te shtypmet, por se di pse nuk me zgjedhin mua.
Kam filluar te mendoj qe sigurisht une duhet dhe mund te jem njeri prej tyre meqe me mbajne larg vetes ?
Me kujtohet qe femi kam pas ndjere prani te qenieve te tilla. Asokohe i mbysja me trillim femije. Gjithnje ndjeja pas vetes dike qe kalonte apo me rrinte pas.e kur ktheja koken asgje. Ose bishti i syrit shifte figura njerzish qe kalonin me shpejtesi. Sic te thashe asokohe i mbysja me trillime feminore.
Ne 2010 kam patur nje ngjarje qe me ka shenjuar ,ne ate kohe.
Pashe mbi nje person shembelltyren e tim eti qe kishte shume vite i larguar nga kjo jete.
Ishte nje vegim kaq i paster e kthjellet dhe i mrekullueshem
Para dy vitesh ne erresire u ndesha me dy hije ,qe fillimisht i kujtova si hije qensh meqe ishte erresire, por kur ndeza driten e telefonit nuk pashe asnje qen. Dhe mundesia ishte e pamundur te fshiheshin diku pasi segmenti i rruges ishte pa asnje mundesi te tille.
Te nesermen isha per rruge dhe nje zot e di si e kam bere ate rruge....
 
Top