Kurani dhe Islamizmi jane kontradikta dhe absurditete !

beduin

Antarë
Titulli: Kurani dhe Islamizmi jane kontradikta dhe absurditete !

5:10. E ata që mohuan dhe përgënjeshtruan argumentet Tona, ata janë banues të xhehennemit.
5:11. O ju që besuat! Përkujtojeni të mirën e All-llahut ndaj jush kur, një popull tentoi të zgjasë duart e veta (për mbytje) kundër jush, kurse Ai i zbrapsi duart e tyre prej jush. Respektojeni All-llahun (duke zbatuar urdhrat e Tij) dhe vetëm All-llahut le t'i mbështeten besimtarët.
5:12. Në të vërtetë All-llahu pat marrë zotimin e beni israilëve. Dhe prej tyre dërguam (caktuam) dymbëdhjetë prijës. All-llahu tha: “Unë jamë (mbrojtës) me ju!” Në qoftë se falni namazin, e jepni zeqatin, u besoni të dërguarve të Mi dhe u ndihmoni atyre, huazoni për hir të All-llahut hua të mirë, Ai patjetër do t'ua shlyejë mëkatet tuaja dhe do t'ju shtie në xhennete nën të cilët rrjedhin lumenj. E kush kundërshton pas këtij (zotimi) prej jush, ai e ka humbur rrugën e drejtë.
5:13. Për shkak se ata e thyen zotimin e tyre, Ne i mallkuam ata, dhe zemrat e tyre i bëmë të forta (të shtangura). Ata i ndryshojnë fjalët (në Tevrat) nga domethënia e tyre dhe braktisën një pjesë me të cilën ishin urdhëruar. Ti vazhdimisht do të vërejsh tradhtinë e një pjese të tyre, përpos një pakice nga ata. Pra falju dhe hiqju tyre. All-llahu i do ata që bëjnë mirë.
5:14. Ne e morëm zotimin edhe të atyre që thanë: “Ne jemi nesara” e edhe ata e harruan një pjesë të asaj me të cilën ishin udhëzuar, andaj Ne kemi ndërsyer armiqësinë e urrejtjen ndërmjet tyre deri në ditën e kijametit. E më vonë All-llahu do t'i njoftojë ata me atë që bënë.
5:15. O ithtarë të librit, juve ju erdhi i dërguari Jonë që ju sqaron shumë nga ajo që fshihnit prej librit, e për shumë nuk ju jep sqarime. Juve ju erdhi nga All-llahu dritë dhe libër i qartë.
5:16. All-llahu e vë me atë (me Kur'anin) në rrugët e shpëtimit atë që ndjek kënaqësinë e tij dhe me ndihmën e Tij i nxjerr ata prej errësirave në dritë dhe i udhëzon në një rrugë që është e drejtë.
5:17. E mohuan (e bënë kufër) të vërtetën ata që thanë se: “Zot është ai, Mesihu bir i Merjemes.” Thuaju: “ Nëse dëshiron All-llahu ta shkatërrojë Mesihun, birin e Merjemes, nënën e tij dhe gjithë ç'ka në tokë, kush mund ta pengojë atë?” Vetëm Atij i takon pushteti i qiejve, i tokës dhe ç'ka në mes tyre. Ai krijon çdo gjë që dëshiron. All-llahu është i gjithfuqishëm për çdo gjë.
5:18. Jehuditë dhe të krishterët thanë: “Ne jemi bijtë e All-llahut dhe të dashurit e Tij”. Thuaju: “E pse pra Ai ju dënon me mëkatet tuaja?” Jo, ju jeni njerëz që Ai ju krijoi. Ai i falë atij që do dhe e dënon atë që do. Sundimi i qiejve, i tokës dhe i gjithë ç'ka në mes tyre është vetëm i All-llahut dhe vetëm te Ai është e ardhmja.
 

Cyber_Spartacus

Homo Homini Lupus
Titulli: Kurani dhe Islamizmi jane kontradikta dhe absurditete !

Mos ki merak se as nuk e kam ndermend qe te mundohem sadopak qe te bindi ty apo cilindo.
Por me ato shkrime provokuese qe gjoja doni ju te na tregoni gjerat,asgje me shum nuk tregon vetem se nivelin e rracismit tek ju.
Megjithate un nuk kam ardhur te argumentoj ty gje nga vetja ime,sepse ato na i ka argumentuar tjeter kush shum para meje.
Sa per dobesine time edhe un jam koshient se jam i dobet para KRIJUESIT TIM...ALLAHUT...
Nuk kam hyr kety as te fyej e as te ju provokoj.
Por po shoh te kunderten me ju.
Mbase ndonjerit edhe i intereson qe te me hjekin nga forumi,por aq me ben...
Sepse keshtu jeni mesuar ju kur keni argument kundershtues nuk ju vjen mire.
Megjithate une ju uroj te gjitha te mirat e te ndergjegjesoheni sa i perket Islamit(I cili eshte i pashmangeshem)
Suksese

Nuk eshte Babai jot ai qe dha ok per tu lindur ti ??? e dha dikush tjeter ??? epo kerkoje me ane te ADN athere se te paskan genjyer....
 

Iron_Leon

شيطان בעל זבוב
Titulli: Kurani dhe Islamizmi jane kontradikta dhe absurditete !

Mos ki merak se as nuk e kam ndermend qe te mundohem sadopak qe te bindi ty apo cilindo.
Por me ato shkrime provokuese qe gjoja doni ju te na tregoni gjerat,asgje me shum nuk tregon vetem se nivelin e rracismit tek ju.
Megjithate un nuk kam ardhur te argumentoj ty gje nga vetja ime,sepse ato na i ka argumentuar tjeter kush shum para meje.
Sa per dobesine time edhe un jam koshient se jam i dobet para KRIJUESIT TIM...ALLAHUT...
Nuk kam hyr kety as te fyej e as te ju provokoj.
Por po shoh te kunderten me ju.
Mbase ndonjerit edhe i intereson qe te me hjekin nga forumi,por aq me ben...
Sepse keshtu jeni mesuar ju kur keni argument kundershtues nuk ju vjen mire.
Megjithate une ju uroj te gjitha te mirat e te ndergjegjesoheni sa i perket Islamit(I cili eshte i pashmangeshem)
Suksese
Me fal se po te citoj edhe njehere te fundit ,ju kerkoj falje edhe moderatoreve,.Sapo vertetove i nderuar se nuk e din kuptimin e fjales argument sepse vetem argumente nuk ke sjelle ketu,perkundrazi ke sjelle perla urrejtje qe ne postimin tend te pare dhe ky eshte forum nuk eshte ''zullum'' ashtu si e quajte ti qe ne postimin tend te pare ,na quajte edhe te cmendur gjithashtu por nuk ke c''te besh te cmendurin me te zgjuarin e ndan shume pak ,mbase jemi edhe te cmendur por te cmendurit me te zgjuar midis te cmendurve.Kur gatuan llac mos prite te te dale byrek,meso te diskutosh qe te degjohesh, kur shan vetem do te shahesh.Mirembetsh!
 

Loverboy

A pretty face can never trick me
Titulli: Kurani dhe Islamizmi jane kontradikta dhe absurditete !

Ne fakt jam i sigurt qe as edhe nje fjale nuk ke kuptuar nga kjo qe ke sjelle ketu.Por dua te te bej nje pyetje te thjeshte Kuranin Allahu e ka shkruajtur?

“Nuk është e logjikshme të mendohe se ky Kur’an është i trilluar prej dikujt pos All-llahut, por është vërtetues i asaj (shpalljes) që ishte më parë, dhe sqarues e komentues i librit. Nuk ka farë dyshimi se është (i zbritur) nga Zoti i botëve. Përkundër kësaj, ata (idhujtarët) thonë se atë e trilloi ai (Muhammedi). Ti thuaj: “Sillne pra ju një kaptinë të ngjajshme me këtë, madje thirrni kë të doni në ndihmë, pos All-llahut, po qe se jeni të drejtë në atë që thoni”. Por ja, ata përgënjeshtruan atë (Kur’anin) pa e kuptuar dhe pa ju ardhur shpjegimi i tij. Po kështu, gënjenin dhe ata që ishin më përpara. Shiko si ishte përfundimi i zullumqarëve. Ka prej tyre (te të cilët u dërgua Muhammedi) që e besojnë atë(Kur’anin), e ka prej tyre edhe asaish që atë nuk e besojnë. Zoti i njeh më së miri kokëfortit”. (Junus 37-40)

Besoj se e more pergjigjen shkurt brenda ketij citati Kur'anor.

Mos t'harroj te them se teoria me e perhapur midis jomuslimaneve eshte ajo se Muhamedi a.s. eshte autor i Kur’anit. Ata t'cilet akoma mbeshtesin kete mendim, lirisht le t'i paraqesin faktet ne te cilat mbeshteten, ne padyshim se do t'ju kunderpergjigjemi poashtu me fakte bindese:gjujpeshk:
 

gafi

Anëtar i Nderuar
Titulli: Kurani dhe Islamizmi jane kontradikta dhe absurditete !

Kisha edhe nje pyetje gafi, sipas Kuranit kush eshte krijuar me pare toka apo qielli?Nese mundesh kuptohet.Faleminderit paraprakisht.Te pershendes!
po i nderuar iron do mundohem te jap pergjegje aq sa All-llahu fuqiplote me ka dhene dije:
ne kuran ka ajete te shumta qe flasin per kete teme ,dhe aty permendet se qiejt jane krijuar para tokes.ja nje si ilustrim :
14:32. All-llahu është Ai që i krijoi qiejt dhe tokën, dhe Ai lëshoi prej së larti ujë (shi), e me të nxjerr fruta si ushqim për ju, dhe për të mirën tuaj u vuri në shërbim anijet, të lundrojnë nëpër det me urdhrin e Tij, e në shërbimin tuaj i vuri edhe lumenjtë
 

Iron_Leon

شيطان בעל זבוב
Titulli: Kurani dhe Islamizmi jane kontradikta dhe absurditete !

“Nuk është e logjikshme të mendohe se ky Kur’an është i trilluar prej dikujt pos All-llahut, por është vërtetues i asaj (shpalljes) që ishte më parë, dhe sqarues e komentues i librit. Nuk ka farë dyshimi se është (i zbritur) nga Zoti i botëve. Përkundër kësaj, ata (idhujtarët) thonë se atë e trilloi ai (Muhammedi). Ti thuaj: “Sillne pra ju një kaptinë të ngjajshme me këtë, madje thirrni kë të doni në ndihmë, pos All-llahut, po qe se jeni të drejtë në atë që thoni”. Por ja, ata përgënjeshtruan atë (Kur’anin) pa e kuptuar dhe pa ju ardhur shpjegimi i tij. Po kështu, gënjenin dhe ata që ishin më përpara. Shiko si ishte përfundimi i zullumqarëve. Ka prej tyre (te të cilët u dërgua Muhammedi) që e besojnë atë(Kur’anin), e ka prej tyre edhe asaish që atë nuk e besojnë. Zoti i njeh më së miri kokëfortit”. (Junus 37-40)

Besoj se e more pergjigjen shkurt brenda ketij citati Kur'anor.

Mos t'harroj te them se teoria me e perhapur midis jomuslimaneve eshte ajo se Muhamedi a.s. eshte autor i Kur’anit. Ata t'cilet akoma mbeshtesin kete mendim, lirisht le t'i paraqesin faktet ne te cilat mbeshteten, ne padyshim se do t'ju kunderpergjigjemi poashtu me fakte bindese:gjujpeshk:

Lover keto jane genjeshtra te ateisteve?
Citim: Suretu Jasinë (36) 38. Edhe dielli udhëton për në kufirin e vet (në cakun përfundimtar). Ai është (udhëtim) përcaktim i ngadhnjyesit, të dijshmit.
Citim: Suretu Ez Zumur (5) 5. Ai krijoi qiejt e tokën me qëllim të caktuar; Ai natën mbështjell (vendi të) ditës dhe ditës ia mbështjell natës; Ai nënshtroi diellin dhe hënën, që ssecili lëviz deri në një afat të caktuar, pra Ai është ngadhënjyesi, mëkatfalësi.
Citim: Suretu Er Ra`d (13) 2.All-llahu është Ai që ngriti qiejt pa ndonjë shtyllë. Ju i shihni ato. Ai u vendos mbi Arsh dhe nënshtroi diellin e hënën që çdo njëri udhëton deri në një afat të caktuar; Ai rregullon çështjen (e gjithësisë), sqaron argumentet, që të jeni të bindur për takimin (pas ringjalljes) me Zotin tuaj.
Citim: Suretu El Enbija (21) 33. Ai është që krijoi natën e ditën, diellin e hënën dhe secili prej tyre noton në orbitë.
Dielli apo toka i nderuar Loverboy?Kush vjen verdalle?
 

Loverboy

A pretty face can never trick me
Titulli: Kurani dhe Islamizmi jane kontradikta dhe absurditete !

Iron_Leon, ne lidhje me pyetjen tende, po ne kete teme lexoj postimet #13 & #15, t'pershendes.
 

beduin

Antarë
Titulli: Kurani dhe Islamizmi jane kontradikta dhe absurditete !

Mbase qenke i zgjuar ne mes injorantave,(sipas mendjes tende kam frike se nuk je gje tjeter vetem se nje injorant i pashprese qe me akuza don te hiqesh si i mencur).
Sa i perket ADN edhe kjo eshte nje prej mrekullive te Allahut ashtu sikurse edhe shenjat e gishterinjve.Por nga ta kuptosh ti o mjere se nuk te lene mendjelehtesia qe ti shohesh.
Se per ti jetuar as qe behet fjale.Sa per byrekun mos ki merak se do ta hash.
Sa per argumente per njerez ne ''thojza'' si puna jote Allahu e ka thene qarte ne KURAN.
Disa prej tyre edhe ju kam cekur.
Eshte e vertete thenia qe jobesimtareve edhe sikur te ju biesh 1000 argumenta ata do te bien 1001 kundershtime.
Nuk ka hajr prej nje gjeje qe nuk ben hajr thot populli jone i mencur.
Nuk ke se si ta kuptosh mencurine ti me gjasme dredhite e zakonshme duke kerkuar falje moderatoreve e pastaj gjasme jeni te ndershem e nuk fyeni.
Dhe nuk beni gje tjeter vecse asaj.
Megjithate ja vlen ky forum per njerez si puna jote qe te dalin ne pah vlerat e tyre antinjerezore dhe antifetare.
Mirembeteshi dhe ne dashte Allahu shihemi neser prap
 

Iron_Leon

شيطان בעל זבוב
Titulli: Kurani dhe Islamizmi jane kontradikta dhe absurditete !

Mbase qenke i zgjuar ne mes injorantave,(sipas mendjes tende kam frike se nuk je gje tjeter vetem se nje injorant i pashprese qe me akuza don te hiqesh si i mencur).
Sa i perket ADN edhe kjo eshte nje prej mrekullive te Allahut ashtu sikurse edhe shenjat e gishterinjve.Por nga ta kuptosh ti o mjere se nuk te lene mendjelehtesia qe ti shohesh.
Se per ti jetuar as qe behet fjale.Sa per byrekun mos ki merak se do ta hash.
Sa per argumente per njerez ne ''thojza'' si puna jote Allahu e ka thene qarte ne KURAN.
Disa prej tyre edhe ju kam cekur.
Eshte e vertete thenia qe jobesimtareve edhe sikur te ju biesh 1000 argumenta ata do te bien 1001 kundershtime.
Nuk ka hajr prej nje gjeje qe nuk ben hajr thot populli jone i mencur.
Nuk ke se si ta kuptosh mencurine ti me gjasme dredhite e zakonshme duke kerkuar falje moderatoreve e pastaj gjasme jeni te ndershem e nuk fyeni.
Dhe nuk beni gje tjeter vecse asaj.
Megjithate ja vlen ky forum per njerez si puna jote qe te dalin ne pah vlerat e tyre antinjerezore dhe antifetare.
Mirembeteshi dhe ne dashte Allahu shihemi neser prap

O motra neper tema diskutohen temat jo njerezit prandaj ju kerkova falje moderatoreve,po ti e paske hak fyerjen sepse je tamam beduin shkretetire,mjer zoti per injorantet qe ka zgjedhur ta besojne.Edhe kujdes se mos vesh ndonje brez dinamit se nuk do te vrasesh edhe te tjere, je para nje ekrani, jo ne autobuz apo metro, o kamikaz.Hahahah me akuza thote, po akuzat jane per fajtoret dhe per te zotet e mendjes, nuk do te mundesha te akuzoja nje kafshe, edhe ik tani se na cave tr....
 

beduin

Antarë
Titulli: Kurani dhe Islamizmi jane kontradikta dhe absurditete !

Ke te drejte zonje e nderuar, se neve nuk plasim bomba,por nerva dhe mendje.
Si te caj ty kur ti je i teri tra....
Hahahaha,mos u nxe.
Se do rritesh dhe ke koh per tu pjekur.
Megjithate e paskeni ashtu sic the dhe vet ne ADN fyerjen.
Por mos u merzit se injoranca nuk te ike me keto budallalleqet si puna jote.
Ja kalofsh mire dhe shume urime nga une.
Nga Shkodra e ndritur.
 

beduin

Antarë
Titulli: Kurani dhe Islamizmi jane kontradikta dhe absurditete !

Te besh dallim ndermjet dy gjerave te njejta eshte padrejtesi,po keshtu edhe te barazosh ndermjet dy gjerave te ndryshme eshte padrejtesi,prandaj eshte jo-logjike dhe tejet e panatyrshme qe pergjegjesite dhe te drejtat ne shoqeri te ngrihen mbi parimin e barazise dhe jo drejtesise.
C'dokush mund ta kuptoje se drejtesi nuk do te thote gjithmone barazi.Barazia ne c'do gje do te thote padrejtesi dhe kushdo e ka te qarte se nje jete e bazuar mbi padrejtesi,nuk mund te mos kete crregullime ne dallim me ate jete qe si baze te saj ka drejtesine ne c'do gje edhe nese kjo drejtesi shpesh here mund te shkaktoje pabarazi.
Ama,kjo do te ishte nje pabarazi e pranushme nga te gjithe dhe me se konform natyres se c'do gjeje.

ABDURRAHMAN HASAN HABENEKEH EL-MEJDANI
 

Alko71

Anëtar Aktiv
Titulli: Kurani dhe Islamizmi jane kontradikta dhe absurditete !

Lover keto jane genjeshtra te ateisteve?

Citim: Suretu Jasinë (36) 38. Edhe dielli udhëton për në kufirin e vet (në cakun përfundimtar). Ai është (udhëtim) përcaktim i ngadhnjyesit, të dijshmit.

Citim: Suretu Ez Zumur (5) 5. Ai krijoi qiejt e tokën me qëllim të caktuar; Ai natën ia mbështjell (vendit të) ditës dhe ditën ia mbështjell natës; Ai nënshtroi diellin dhe hënën, që secili lëviz deri në një afat të caktuar, pra Ai është ngadhënjyesi, mëkatfalësi.

Citim: Suretu Er Ra`d (13) 2.All-llahu është Ai që ngriti qiejt pa ndonjë shtyllë. Ju i shihni ato. Ai u vendos mbi Arsh dhe nënshtroi diellin e hënën që çdo njëri udhëton deri në një afat të caktuar; Ai rregullon çështjen (e gjithësisë), sqaron argumentet, që të jeni të bindur për takimin (pas ringjalljes) me Zotin tuaj.

Citim: Suretu El Enbija (21) 33. Ai është që krijoi natën e ditën, diellin e hënën dhe secili prej tyre noton në orbitë.

Dielli apo toka i nderuar Loverboy? Kush vjen verdalle?

Me lejo te te pergjigjem.

Dihet sot ne astronomi se dielli rrotullohet rreth vetes brenda 25-28 ditesh si dhe nderron akset e rrotullimit te tij per disa shkalle ne raport me orbiten e tokes keshtu qe poli jugor dhe verior i diellit nuk mund te shikohet asnjehere nga toka. Kjo eshte nje levizje e diellit.

Udhetim tjeter i diellit eshte qe se bashku me tere planetet qe i ka rreth vetes, udheton si sistem i tere se bashku me levizjen e galaktikes. Sistemi yne diellore gjendet ne periferi te galaktikes sone dhe kjo galaktike qe permban miliarda yje, nuk qendron me nje vend por rrotullohet dhe ka formen e spirales. Per kete udhetim behet fjale ne Kur'an dhe askund nuk thot se udheton rreth tokes.

Toka sillet: 1. rreth vetes, 2.rreth diellit, 3.bashke me diellin udheton rreth qendres se galaktikes si dhe 4. bashke me galaktiken udheton ne hapsire. Keto jane qe dihen dhe jane fakte shkencore qe nuk bien ndesh aspak me ato citate Kur'anore ku thot se cdonjeri udheton deri ne nje afat te percaktuar. Andaj duhet shikuar mozaikun nga larg dhe jo vetem afer "Dielli apo toka ? Kush vjen verdalle?" sepse qe te dyja vien verdalle dickaje me te madhe.

Ai vargu ku thot se "naten ia mbeshtjell dites dhe diten ia mbeshtjell nates", tregon se toka eshte e rrumbullaket. Fjala arabe qe tregon pjesen qe eshte perkthyer si mbeshtjelle, perdoret edhe kur shallin e mbeshtjellin rreth kokes qe tregon formen rrumbullake.

Afati i caktuar eshte koha kur do te ndalojne se udhetuari dhe u vie fundi i tyre ashtu si nje ore qe kurdiset dhe kur i shterojne energjite dikur ndalon.
 

Cyber_Spartacus

Homo Homini Lupus
Titulli: Kurani dhe Islamizmi jane kontradikta dhe absurditete !

Me lejo te te pergjigjem.

Dihet sot ne astronomi se dielli rrotullohet rreth vetes brenda 25-28 ditesh si dhe nderron akset e rrotullimit te tij per disa shkalle ne raport me orbiten e tokes keshtu qe poli jugor dhe verior i diellit nuk mund te shikohet asnjehere nga toka. Kjo eshte nje levizje e diellit.

Udhetim tjeter i diellit eshte qe se bashku me tere planetet qe i ka rreth vetes, udheton si sistem i tere se bashku me levizjen e galaktikes. Sistemi yne diellore gjendet ne periferi te galaktikes sone dhe kjo galaktike qe permban miliarda yje, nuk qendron me nje vend por rrotullohet dhe ka formen e spirales. Per kete udhetim behet fjale ne Kur'an dhe askund nuk thot se udheton rreth tokes.

Toka sillet: 1. rreth vetes, 2.rreth diellit, 3.bashke me diellin udheton rreth qendres se galaktikes si dhe 4. bashke me galaktiken udheton ne hapsire. Keto jane qe dihen dhe jane fakte shkencore qe nuk bien ndesh aspak me ato citate Kur'anore ku thot se cdonjeri udheton deri ne nje afat te percaktuar. Andaj duhet shikuar mozaikun nga larg dhe jo vetem afer "Dielli apo toka ? Kush vjen verdalle?" sepse qe te dyja vien verdalle dickaje me te madhe.

Ai vargu ku thot se "naten ia mbeshtjell dites dhe diten ia mbeshtjell nates", tregon se toka eshte e rrumbullaket. Fjala arabe qe tregon pjesen qe eshte perkthyer si mbeshtjelle, perdoret edhe kur shallin e mbeshtjellin rreth kokes qe tregon formen rrumbullake.

Afati i caktuar eshte koha kur do te ndalojne se udhetuari dhe u vie fundi i tyre ashtu si nje ore qe kurdiset dhe kur i shterojne energjite dikur ndalon.

Alko ti thua ti japim shpjegimin qe duam ne ??? Prandaj Kurani eshte liber i drejte se disa e kuptojne te vrasim disa e kuptojne te presim e drejte vertet se kisha menduar nga ky kendveshtrim.......
 

Alko71

Anëtar Aktiv
Titulli: Kurani dhe Islamizmi jane kontradikta dhe absurditete !

Alko ti thua ti japim shpjegimin qe duam ne ??? .

Jo kuptimin qe duam ne, por ate qe nuk bie ndesh me te verteten. Nuk do te ishte Zot po te binte ne kundershtim me te vertetat shkencore. Prandaj quhet besim dhe e besojne besimtaret islam si Fjale nga Krijuesi qe i di te fshehtat e universit dhe me larg. Ne marrim si etalon te pagabuar Kur'anin. Nese nje hulumtim shkencor vie deri te nje rezultat qe bie ndesh me Kur'anin e dime qe eshte rezultat i gabuar dhe gjithmone del ne fund qe ka qene i gabuar. Kur eshte pranuar "e verteta" shkencore se universi ka ekzistuar gjithmone dhe nuk ndryshon as nuk zgjerohet, muslimanet e kane ditur se eshte teori e gabuar pasi qe Zoti e tregon se qiejt apo universi (term ne kohen ton) zgjerohet:
51:47.Ne, me forcën tonë e ngritëm qiellin dhe Ne e zgjërojmë atë.

Dhe tani koheve te fundit u vertetua se universi zgjerohet nga vezhgimet qe jane bere. Tashme eshte teori qe pranohet edhe nga muslimanet sepse nuk bie ndesh me ate qe shprehet ne kompjuterin tone Kur'anin.

Kur tregohet ne Kur'an per dy dete:

Ai la të lirë të bashkohen dy dete, ky (njëri) i pijshëm e i shijshëm, e tjetri i njelmët e i idhët, mes tyre bëri si të jetë ndonjë pendë, që të mos përzihen.

Muslimanet e pare nuk e kishin idene per detet dhe nuk kishin pare det me sy gjate tere jetes se tyre e lere me t'i hulumtonin. Ata e besnin se eshte fjale nga Zoti edhe pse nuk e kishin vertetuar. Zoti shume shembuj i merr per t'i hulumtuar njerezit dhe per t'i vertetuar saktesine e thenjeve Kur'anore ne menyre qe te binden se nuk eshte veper njerezore Kur'ani por se vertete eshte nga Intelegjenca qe ka krijuar cdo gje

Oqeanografet vone ne 50 vitet e fundit e kane vertetuar qe dy dete preken dhe nuk perzihen ujrat e tyre ne mes vete dhe kane nje pengese te padukshme. Ujerat perzihen, por sapo kalon njeri uje kufirin ndares i merr vetite e atij ujit tjeter si dendesine, viskozitetin etj. Mund te te sjell edhe video ku shihet me sy vija ndarese.

Per ata musliman qe kan dyshime ne zemra, me keto zbulime shkencore u flen zemra dhe binden plotesisht, per njerezit qe nuk besojne dhe tallen dhe e marrin siperfaqesisht dhe lehtesisht Kur'anin, keto vertetime te asaj qe thuhet ne Kur'an e bejne te mendoje dhe t'i vej gishtin kokes por jo te tallet me.

Qe ti ve kapakun kesaj bisede dhe per te deshmuar se keto zbulime jane nga Zoti ne Kur'an, thot:

41:53. Ne do t'u bëjmë atyre të mundshme që të shohin argumentet Tona në horizonte dhe në veten e tyre deri që t'u bëhet e qartë se ai (Kur'ani) është i vërtetë. A nuk mjafton që Zoti yt është dëshmitar për çdo gjë?

 

Gjermoni

Antar Internacional
Titulli: Kurani dhe Islamizmi jane kontradikta dhe absurditete !

Billsberg kur nuk ke iden e kesaj kulture dhe kesaj feje qe po revulucionon Europen dhe BOTEN...Te keshilloj mos flasesh brockulla :) Te gjith po e kuptojn rrugen e drrejt dhe shifet kudo neper rruget e Europes dhe Botes.... Nuk na intereson mendimi jot xhahil.
Shkenctaret po studjojn kuranin sepse Kurani famlaret po jep pergjigje te enigmave dhe arsytimin e shum kauzave te ndryshme. Ki pak respekt per Islamin dhe mos hapni tema diskriminuese sepse fare thjesht mund te diskriminoheni dhe vet . S.W
 

arbes

Antar Aktiv
Titulli: Kurani dhe Islamizmi jane kontradikta dhe absurditete !

IRON per ty:
arbes perpara se te me citosh hadithe te lutem diskuto mbi temen dhe me thuaj se cila surete mbi krijimin e njeriut eshte ajo e shpallur nga Allahu?Kush u krijua me pare i nderuar, toka apo qielli? Dielli leviz, apo toka i nderuar? Ka mundesi qe te bente nje gabim te tille me shpalljen e Kuranit Zoti, apo e interpretoi gabim profeti Muhamed?Keto jane per te diskutuar ne kete teme i nderuar jo bodibildi apo si e quan ti.Lexoje temen dhe eja te diskutojme bashkarisht per Kuranin.Bidiboldi ka sjelle disa argumente, ti sill kunder argumentet dhe na ndrico me driten e Zotit mbi suretet e shkruara ne Kuranin tuaj.


more djali,me duket ti se nuk paske fare lidhje se cka je tuj shkrujt!
Argumente te te jap ty i cili nuk e pranon Kur;anin,te tregove argumente te thjeshta qe ti kuptosh se e di sa mun te kuptosh.
Ti me thua mua se ka dhene argumente ai bodibilderi,po cka ka aty kontradikte qe ty te shtin qe te kundershtosh?

Kur yet se kush leviz toka apo dielli,po kjo pyetje eshte per femije mo lali.
Nese bota zbuloi rrotullimin dhe formen e tokes ne shekullin e 16, Kur'ani per kete tregoi para 1400 vjetesh.
Te tregon se toka eshte ajo e cila leviz,pasi me levizjen e saje vjen edhe nderrimi i stineve,nates dhe dites etj.etj
Edhe per diellin tregon ne suretul jasin mo lali ,po pse te ti them kur ti keta nuk i kupton.
Tregon per diellin dhe per henen ,para 14 shekujve ndersa kur e zbuloi shkenca?
sa e sa argumente ka dhene Allahu xhsh,po i ka dhene per ata qe kane mend dhe jo per ata te cilet nuk duan te kuptojne.
Gjith te mirat dhe nese do debat bujrum,por jo me provokime!

Suretul jasin:

38. Edhe dielli udhëton për në kufirin e vet (në cakun përfundimtar). Ai është (udhëtim) përcaktim i ngadhnjyesit, të dijshmit.
39. Edhe hënës i kemi caktuar (pozicionet) derisa të kthehet në trajtën e harku (rrem i hurmës së tharë).
40. As dielli nuk mund ta arrijë hënën, e as nata para ditës po secili noton në një galaksion.
 
Last edited by a moderator:

immortale

Antar Aktiv
Titulli: Kurani dhe Islamizmi jane kontradikta dhe absurditete !

kurani eshte shkencor PSE? thuhet qe toka u sheshua po si u sheshua nga e din njerzit se cfare forme ka pasur ne fillim toka dhe pse u sheshua dmth u sheshua qe te jete komplet e rrafshet apo u sheshua qe njerzit te kene mundesin te ecin ne kte toke dhe a e dini qe galilei nuk ishte i pari qe gjeti qe toka ishte e rrumbullaket por ja kishin treguar disa arab me disa letra dhe piktura qe toka ishte e rrumbullaket si ka mundesi nga e gjeten kta arabet qe toka ishte e rrumbullaket dhe ata thonin qe ne e gjetem me ane te kuranit! nejse ktu thuhet qe nga doli njeriu nga balta nga gjaku a ku di une ? ne Kuran thuhet njeriu i pare i krijuar eshte nga balta qe eshte adami, dhe sa per balten me ane shkencore me shume pranohet kjo se teorai e gabuar e darvinit, per diellin qe ajo leviz ne orbite ajo dihet qe dhe dielli ka orbiten e vet dhe nuk thuhet qe rrotullohet rreth tokes por thjesht rrotullohet dhe mos u tregoni kaq injorant qe shkruni se si ka mundesi qe dielli leviz, dhe qe thoni per yjet qe si ka mundesi qe ato godasin xhindet , ju bej nje pyetje me thoni nje njeri te vetem qe ka qene vet afer nje ylli por vetem me ane te fotografive i kemi pamjet e yjeve pra nuk e dini se crol kan yjet, dhe tjetra qe thoni qe kush u krijua me para toka apo qielli e ke dhe shkrujtme dhe se kupton po kaq arrin truri i nje ateisti , a te thuhet aty o shqiptare qe para se te behej big bangu ato ishin bashke nje gje e vetme dmth jan krijuar ne te njejten kohe, pasta Krijuesi rregulloi here njeren here tjetren< tjetra a ka allahu femije me vjen keq ku ju shoh qe shkruni disa gjera ne ship dhe se kuptoni shqipen, a e lexon qe thote PO TE KISHTE DESHIRE do te thote qe ska>>>ta myllim ju skuptoni shqipen e leje mo arabishten
 

Iron_Leon

شيطان בעל זבוב
Titulli: Kurani dhe Islamizmi jane kontradikta dhe absurditete !

kurani eshte shkencor PSE? thuhet qe toka u sheshua po si u sheshua nga e din njerzit se cfare forme ka pasur ne fillim toka dhe pse u sheshua dmth u sheshua qe te jete komplet e rrafshet apo u sheshua qe njerzit te kene mundesin te ecin ne kte toke dhe a e dini qe galilei nuk ishte i pari qe gjeti qe toka ishte e rrumbullaket por ja kishin treguar disa arab me disa letra dhe piktura qe toka ishte e rrumbullaket si ka mundesi nga e gjeten kta arabet qe toka ishte e rrumbullaket dhe ata thonin qe ne e gjetem me ane te kuranit! nejse ktu thuhet qe nga doli njeriu nga balta nga gjaku a ku di une ? ne Kuran thuhet njeriu i pare i krijuar eshte nga balta qe eshte adami, dhe sa per balten me ane shkencore me shume pranohet kjo se teorai e gabuar e darvinit, per diellin qe ajo leviz ne orbite ajo dihet qe dhe dielli ka orbiten e vet dhe nuk thuhet qe rrotullohet rreth tokes por thjesht rrotullohet dhe mos u tregoni kaq injorant qe shkruni se si ka mundesi qe dielli leviz, dhe qe thoni per yjet qe si ka mundesi qe ato godasin xhindet , ju bej nje pyetje me thoni nje njeri te vetem qe ka qene vet afer nje ylli por vetem me ane te fotografive i kemi pamjet e yjeve pra nuk e dini se crol kan yjet, dhe tjetra qe thoni qe kush u krijua me para toka apo qielli e ke dhe shkrujtme dhe se kupton po kaq arrin truri i nje ateisti , a te thuhet aty o shqiptare qe para se te behej big bangu ato ishin bashke nje gje e vetme dmth jan krijuar ne te njejten kohe, pasta Krijuesi rregulloi here njeren here tjetren< tjetra a ka allahu femije me vjen keq ku ju shoh qe shkruni disa gjera ne ship dhe se kuptoni shqipen, a e lexon qe thote PO TE KISHTE DESHIRE do te thote qe ska>>>ta myllim ju skuptoni shqipen e leje mo arabishten

Pra vertet yjet kane rolin e killereve te xhindeve nc nc Po nuk me thua lejimi i marteses midis dy kusherinjeve te pare eshte shkencore,shkencore eshte edhe largimi i prinderve ne qofte se ata nuk jane besimtare?
 

immortale

Antar Aktiv
Titulli: Kurani dhe Islamizmi jane kontradikta dhe absurditete !

ne kuran shkruhet qe ndalohet martesa mes dy kushurinjve se cfare bejne njerzit eshte tjeter gje ka shume gjera qe njerzit si psh grate veshin perce me gjej thjesht nje fragment ne kuran qe permendet percja ska , dhe sa per yjet ma kthe ti prgj cfare roli kan yjet ose me jep nje video qe eshte xhiruar nje yll ose nga e di ti se cforme kan djajt
 

Iron_Leon

شيطان בעל זבוב
Titulli: Kurani dhe Islamizmi jane kontradikta dhe absurditete !

ne kuran shkruhet qe ndalohet martesa mes dy kushurinjve se cfare bejne njerzit eshte tjeter gje ka shume gjera qe njerzit si psh grate veshin perce me gjej thjesht nje fragment ne kuran qe permendet percja ska , dhe sa per yjet ma kthe ti prgj cfare roli kan yjet ose me jep nje video qe eshte xhiruar nje yll ose nga e di ti se cforme kan djajt

22. Mos u martoni me ato gra me të cilat qenë të martuar prindërit tuaj, me përjashtim të asaj që ka kaluar (para islamizmit) pse ajo ishte turpësi, përbuzje e traditë e shëmtuar.
23. U janë ndaluar juve (të martoheni me): nënat tuaja, bijat tuaja, motrat tuaja, hallat tuaja, tezet tuaja, bijat tuaja, bijat e motës, nënat tuaja që ju kanë dhënë gji, motrat nga gjiri, nënat e grave tuaja (vjehrrat) dhe vajzat që janë nën kujdesin tuaj e të lindura (prej tjeër babai) nga gratë tuaja me të cilat patët kontakt, e nëse nuk ken pasur kontakt me to (me gratë), atëherë sيka pengesë (të martoheni me ato vajza), dhe (janë të ndaluara) gratë e bijve tuaj që janë të lindjes suaj (jo të bijëve të adoptuar), dhe të bashkoni (përnjeherë në një niqah) dy motra, përpos asaj që ka kaluar. Vërtetë, All-llahu falë shumë, është mëshirues i madh
Kjo nuk eshte sureti i cili ndalon martesat,vetem qe ka haruar te thote dicka per vajzat e xhaxhait ?Te lutem ma gjej se ku ndalohet ne kuran martesa midis dy kusherinjeve te nje gjaku.
 

Alko71

Anëtar Aktiv
Titulli: Kurani dhe Islamizmi jane kontradikta dhe absurditete !

Nuk ndalohet dhe eshte tradite edhe tek ruset, anglezet, francezet, spanjollet, turqit, arabet, italianet, greket etj. akoma gjene martesa te tilla. Ne nuk e kemi tradite si shqiptare andaj na vie çudi ndersa tek keta popuj eshte dicka normale.
 

immortale

Antar Aktiv
Titulli: Kurani dhe Islamizmi jane kontradikta dhe absurditete !

nuk e di a ndalohet apo jo por di te them qe edhe nqs nuk ndalohet nuk je i detyruar te martohesh me kushuriren, ne si kulture e kemi te ndaluar te martohemi me kushuriren tone ose gocen e xhaxhait sic the ti Iron_Leon kshu qe per nje musliman shqiptare eshte e ndaluar sepse profeti muhamed ka thene qe feja duhet te pershtatet me kulturen e nje populli dhe meqe ra llafi dolem nga tema se ktu flitet per shkencen e kuranit a keni naj gjo kundra ksaj shkence ktu eshte tema?
 

Bilderberg

Anëtar i ri
Titulli: Kurani dhe Islamizmi jane kontradikta dhe absurditete !

Billsberg kur nuk ke iden e kesaj kulture dhe kesaj feje qe po revulucionon Europen dhe BOTEN...Te keshilloj mos flasesh brockulla :) Te gjith po e kuptojn rrugen e drrejt dhe shifet kudo neper rruget e Europes dhe Botes.... Nuk na intereson mendimi jot xhahil.
Shkenctaret po studjojn kuranin sepse Kurani famlaret po jep pergjigje te enigmave dhe arsytimin e shum kauzave te ndryshme. Ki pak respekt per Islamin dhe mos hapni tema diskriminuese sepse fare thjesht mund te diskriminoheni dhe vet . S.W


Nje liber qe ka nevoje per hadithe dhe klerike fetar per tu kuptuar dhe per tu interpretuar, nuk mund te jete derguar nga asnje zot dhe per asnje popull ne veçanti dhe pergjithsi, sidomos duke marre parasysh qe popujt ne mesjete dhe antikitet ishin te gjith 100% injorante dhe nuk dinin as te shkruanin dhe as te lexonin!!!
Pra i bie sipas llogjikes se thjeshte se ai liber magjypesh jo vetem qe eshte rishkruar me qindra here sipas qefit te klerikeve por nuk eshte gje tjeter veçse nje shpikje e nje elite fetaro-tregtaresh per te mbajtur ate popullin e mjere nen kontroll dhe te skllaveruar. Ashtu si ne te kaluaren, sot, ne vend te fese kemi Big Brodher, TV, spetaklet, moden, etj, per tu bere lavazon e trurit njerzve dhe per i budadallepsur pas argumentave dhe gjerave qe nje individi normal nuk i hyjn ne pune fare gjate jetes se tij.
Nje zot i plotfuqishem nuk ka nevoje per te komunikuar me ane te librave me krijesat e tija, por gjen menyra te tjera me te thjeshta dhe me pak te komplikuara.
Po sikur shkrimi te mos ishte shpikur nga njeriu dhe te mos egzistonte fare, si do ja bente ky zoti imagjinar i magjypeve per te komunikuar??? Do vriste veten i shkreti!! LOL

Hajt shnet se na lodhet kaptinen me budadalliqe!!
 

Loverboy

A pretty face can never trick me
Titulli: Kurani dhe Islamizmi jane kontradikta dhe absurditete !

Hajt shnet se na lodhet kaptinen me budadalliqe!!

Kur s'ke kacik per t'debatuar me argumente deri ne fund, mos i fut hundet me mire hic, e jo si tani del kokeulur duke buzeqeshur nga injoranca dhe budallalleku yt:gjujpeshk:
 

Bilderberg

Anëtar i ri
Titulli: Kurani dhe Islamizmi jane kontradikta dhe absurditete !

Kur s'ke kacik per t'debatuar me argumente deri ne fund, mos i fut hundet me mire hic, e jo si tani del kokeulur duke buzeqeshur nga injoranca dhe budallalleku yt:gjujpeshk:


Kur ti do marresh mundimin te kuptosh dhe te respektosh mendimin dhe bindjet e nje ateisti ose te nje fetari tjeter, gje qe ska per te ndodhut kurre fale paftesie tende per te argumentuar besimin tend pervers tek nje pedofil, atehere mund te debatojme ne te njetin nivel!
Materjalet e sjella nga une nuk jane per te debatuar me ty por per te ndihmuar ata individ qe mendjen e kane akoma te hapur dhe qe trurin dine ta vene ne pune!
Prandaj na ben nje nder dhe mos pirdh nga goja gomarlleqet e tua aziatike se une nuk e njoh gjuhen tende gomarishte!! :boss:
 

Loverboy

A pretty face can never trick me
Titulli: Kurani dhe Islamizmi jane kontradikta dhe absurditete !

Nuk ua ze per te madhe fjalorin qe e perdorni gjate debatimeve, perderisa keni bindjen se keni prejardhjen nga majmuni, akoma keni kohe per ta mesuar gjuhen e njerezve, thene me fjale tjera, kulturen e te biseduarit. Ndegjova se ne Japoni andej eshte nje kurs, kishte vende akoma te lira me duket.
 

Hartini

Antarë i Respektuar
Titulli: Kurani dhe Islamizmi jane kontradikta dhe absurditete !

Sa qarte e paska nxjerrur bllof kuranin ky artikulli ,
qarte shume .
Nuk kam lexuar ndonjehere kuranin , por kisha pershtypjen qe kishte te verteta ne te
dhe nuk ma merrte mendja te ishte kaq bllof .
I kuptoj ata qe besojne ne te kur revoltohen , por duhet te qetsohen dhe te reagojne me llogjik.
 

immortale

Antar Aktiv
Titulli: Kurani dhe Islamizmi jane kontradikta dhe absurditete !

me llogjike ja kemi kthy dhe ne pergjigjet po ju spo i lexoni pergjigjet tona me llogjike
 

Bilderberg

Anëtar i ri
Titulli: Kurani dhe Islamizmi jane kontradikta dhe absurditete !

Nuk ua ze per te madhe fjalorin qe e perdorni gjate debatimeve, perderisa keni bindjen se keni prejardhjen nga majmuni, akoma keni kohe per ta mesuar gjuhen e njerezve, thene me fjale tjera, kulturen e te biseduarit. Ndegjova se ne Japoni andej eshte nje kurs, kishte vende akoma te lira me duket.

Jam i bindur qe me kete fraz i je drejtuar te gjith majmunave te fese tende meqe je i bindur se ke lindur nga nje shpirt i shenjte fantazmagorik!! Meqense besimi bazohet ne edukaten dhe kulturen e ambientit qe te rrethon, ti dhe majmunet me shpirt fantazmagorik si ty, e ndieni te nevojshme te formuloni nje koncept te fantazmes zot pa kuptuar mekanizmin e funksionimit te trurit dhe sistemit te mendimeve dhe emocioneve tuaja! Dhe pikrisht ne kte pik ju jeni me majmun se vet majmunet pasi ato konceptet e fantazmes zot ne rastin tuaj nuk kane asnje vlere dhe pohimi i vazhdueshem dhe morboz i besimit ne fantazmen-zot eshte tregues i frikes tipike te kafshes !!!!! Me pak fjale ju besimtaret jeni me kafshe se vet kafshet!!! :ciaoo:
 

Loverboy

A pretty face can never trick me
Titulli: Kurani dhe Islamizmi jane kontradikta dhe absurditete !

Eh po kafshe kafshe por...Cuditem se si ju i ofroni argumente kafsheve, diskutoni me kafshe, u flitni kafsheve, i ofendoni kafshet, cilesi keto te cilat njeriu me plotkuptimin e fjales nuk i ka. Keshtuqe, po pate ndonje kunderargument rreth temes, urdhero. Ne te kunderten qepe gojen, se e kuptoi krejt forumi cfare karakteri ke.
 
Top